Koło naukowe socjologii

///

dr Marta Juza

Program:
Cel działalności KNSK:
Podstawowym celem działania jest pogłębianie humanistycznej formacji intelektualnej słuchaczy WSZiB poprzez dyskutowanie na temat najważniejszych problemów społecznych Polski i świata. Zajmować się będziemy m.in. takimi tematami, jak: szanse i zagrożenia globalizacji, rozwój społeczeństwa informacyjnego, feminizm jako nurt krytyki kultury, sytuacja lesbijek i gejów w Polsce i na świecie, ubóstwo jako problem społeczny, tożsamość europejska i wiele innych. Oprócz dyskusji przewidywane są także spotkania z gośćmi będącymi ekspertami w danej dziedzinie oraz organizacje studenckich konferencji naukowych.

Formuła spotkań KNSK
Każda sesja naukowa KNSK składa się z dwóch części: wykładu wprowadzającego w daną problematykę (wygłoszonego przez opiekuna koła, dra Jacka Kochanowskiego lub zaproszonego gościa) oraz dyskusji panelowej z udziałem zgromadzonych gości.
Spotkania odbywają się co drugi tydzień.

Ramowy program działań KNSK w roku akad. 2004 / 2005

 1. Zmiana paradygmatu kulturowego w odniesieniu do sytuacji osób homoseksualnych – wykład dra Jacka Kochanowskiego; spotkanie z przedstawicielami Kampanii przeciw Homofobii Kraków
 2. Globalizacja – szansa czy zagrożenie? Wymiary globalizacji w ujęciu socjologicznym – wykład dra Jacka Kochanowskiego, spotkanie z reprezentantami środowisk antyglobalistycznych (Pracownicza Demokracja, Federacja Młodych Unii Pracy)
 3. Przyszłość katolicyzmu w Polsce: czy oczekiwać należy zmiany społecznej w kierunku prywatyzacji religii? Wykład dra Jacka Kochanowskiego oraz spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, red. nacz. Tygodnika Powszechnego.
 4. Polityka jako wspólna troska – polska sfera publiczna po aferach. Spotkanie z przedstawicielami Socjaldemokracji RP, Platformy Obywatelskiej i Unii Pracy.
 5. Feminizm jako paradygmat teorii społecznej i pragmatyki politycznej. Wykład dra Jacka Kochanowskiego oraz spotkanie z przedstawicielkami Fundacji Kobiecej
 6. Socjologia jako czytanie rzeczywistości – spotkanie z dr Kingą Dunin, socjolożką.
 7. Wolność jednostki, prawa wspólnoty: wykład dr hab. Magdaleny Środy, Pełnomocniczki Rządu d.s. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
 8. Dziennikarz jako terapeuta – spotkanie z redaktor Ewą Drzyzgą, autorką programu „Rozmowy w toku”
 9. Irak: czy zaczęło się zderzenie cywilizacji? Dyskusja panelowa z udziałem naukowców z Instytutu Socjologii UJ oraz Instytutu Arabistyki UJ

Inne formy działalności KNSK

 1. Organizacja konferencji naukowej dla studentów i młodych pracowników naukowych „Polska droga do Unii Europejskiej. Transformacja ustrojowa, gospodarcza i kulturowa w latach 1989 – 2004”. Termin: maj 2004.
 2. Przygotowanie koncepcji „Przeglądu Socjologicznego WSZiB” jako cyklicznego wydawnictwa zbierającego publikacje studentów (najlepsze prace roczne) i pracowników naukowych

Opiekun naukowy KNSK
dr Jacek Kochanowski, adiunkt WSZiB

Koordynatorzy KNSK
Marlena Kęczkowska
Magdalena Stec
Ewelina Szmajdziuk


Pliki do pobrania:

sprawozdanie001.doc
sprawozdanie002.doc
sprawozdanie003.doc
sprawozdanie004.doc
sprawozdanie005.doc
sprawozdanie006.doc
sprawozdanie007.doc
sprawozdanie008.doc
sprawozdanie009.doc

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content