Koło Naukowe Przedsiębiorczości

///

mgr Kamil Kowalik
k.kowalik@wszib.edu.pl

W roku akademickim  2014/2015  w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości zostało powołane do działania Koło Naukowe Przedsiębiorczości. Opiekunem Koła został
Pan mgr Kamil Kowalik – Kierownik Biura Promocji i Przedsiębiorczości.

Działalność Koła Naukowego Przedsiębiorczości

Działalność w ramach Koła ma na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie działań przedsiębiorczych, organizacyjnych oraz interpersonalnych. Celem jest współpraca z przedstawicielami biznesu (szczególnie w woj. małopolskim), a także z innymi uczelniami. Studenci zobowiązują się do aktywności na zasadach wolontariatu (prowadzenie seminariów, szkoleń, prelekcji, organizacja targów pracy, itp.) na rzecz społeczności akademickiej WSZiB oraz społeczności lokalnej. Ważnym celem jest rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, z jednoczesnym wspieraniem ich działalności publikacyjnej. Koło Przedsiębiorczości pragnie prowadzić działania na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz promować WSZiB w Krakowie.

Cele Koła będą realizowane m.in. poprzez:

a. organizowanie spotkań naukowych, warsztatów, szkoleń i konferencji;
b. prowadzenie badań własnych, przygotowywanie referatów i dyskusji;
c. udział w wydarzeniach związanych z przedsiębiorczością i rynkiem pracy;
d. organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska biznesowego;
e. organizowanie „wycieczek dydaktycznych” do przedsiębiorstw;
f. prowadzenie badań własnych oraz publikowanie wyników tych badań;
g. prowadzenie fun page’a na Facebook’u;
h. organizowanie akcji propagującej zachowania przedsiębiorcze wśród studentów oraz młodzieży szkół średnich;
i. współpracę z instytucjami samorządowymi, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.

Członkiem Koła może zostać każdy, kto wyrazi taką wolę i zgłosi się za pośrednictwem systemu SUSZI do Pana Kamila Kowalika.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content