Mega zniżki

///

PROGRAM PROMOCYJNY WSZIB
obowiązujący od września 2023 r.

 

 1. Promocja STUDIUJEMY RODZINNIE

  • zniżka podczas studiów w wysokości 1000 zł dla kolejnej studiującej jednocześnie osoby z rodziny (w pierwszym stopniu pokrewieństwa).
 2. Promocja ABSOLWENT WSZiB”  

  • zniżka w wysokości  500 zł dla absolwentów studiów I-go stopnia WSZiB, podejmujących  studia II-go stopnia;
  • absolwenci WSZIB  (I i II stopień) otrzymują jednorazowo 500 zł zniżki w opłacie za studia podyplomowe.
 3. Promocja ZDOLNI 45+

  • zniżka w wysokości 300 zł dla osób rozpoczynających studia I-go stopnia w wieku 45 lat i więcej;
  • zniżka w wysokości 350 zł dla osób rozpoczynających studia II-go stopnia w wieku 50 lat i więcej.
 4. Promocja dla PARTNERSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, FIRM ORAZ ORGANIZACJI

  • 300 zł zniżki  dla osób z list rekomendacyjnych Wydziałów Edukacji Starostw Powiatowych Małopolski, Izb Gospodarczych (IPH, Lewiatan, BCC), absolwentów szkół partnerskich oraz pracowników banków.
 5. PromocjaUKOŃCZ STUDIA U NAS

  • studenci innych uczelni, którzy zdecydują się przenieść na studia (na semestr wyższy niż pierwszy) do Wyższej Szkoły  Zarządzania i Bankowości  w Krakowie, otrzymują zniżkę w wysokości jednej raty czesnego.
 6. Promocja MAŁOPOLSKA KARTY DUŻEJ RODZINY

  • zniżka w opłatach za studia ( I, II, podyplomowe) w wysokości  3%  dla posiadaczy  karty „DUŻEJ RODZINY”.
 7. Promocja ZNIŻKA DLA „UCZESTNIKÓW WAKACYJNEGO KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO MATURY Z MATEMATYKI”.
  • Uczelnia przyzna jego uczestnikom, którzy zapłacą Uczelni terminowo należną za Kurs opłatę, podpiszą z Uczelnią umowę o świadczenie usług edukacyjnych obejmującą studia od semestru zimowego roku akademickiego następującego po wakacjach podczas których odbywa się Kurs (np. Kurs w lipcu 2023 r. a rok akademicki 2023/2024) i podejmą te studia w WSZiB zniżkę w czesnym za pierwszy semestr studiów: w kwocie odpowiadającej uiszczonej opłacie za Kurs.
 8. Stypendium dla AKTYWNYCH STUDENTÓW

  • student otrzymuje do 1500 zł semestralnie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy wspierają WSZiB w realizacji działań promocyjno – informacyjnych oraz innych działań społecznych (współpraca z Działem IT, praca w redakcji magazynu uczelnianego „Multis Multum”, Samorząd Studentów, praca w AZS itp.).
 9. Promocja „POLEĆ WSZiB ZNAJOMYM
  • studentom WSZiB przysługuje nagroda 200 zł/os. za polecenie Uczelni na studia I i II stopnia; nagroda zwyczajowo wypłacana jest w „Mikołajki”.

 

Promocje 1 – 7 nie sumują się, natomiast promocje 8 – 9 są przyznawane niezależnie od otrzymywania innych. 

 

 

 

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Semestralne opłaty za studia

Płatność jednorazowa za semestr obowiązująca nowo rekrutujące się osoby od 2023 roku.

Istnieje także możliwość wpłat ratalnych już od pierwszego semestru.

studia stacjonarnestudia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość
studia licencjackie
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
Zarządzanie
studia licencjackie
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
Marketing cyfrowy
studia licencjackie
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
Przedsiębiorczość cyfrowa
studia licencjackie
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
Komunikacja i psychologia w biznesie
studia licencjackie
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
Logistyka
studia inżynierskie
3600 zł
3800 zł
od 3 sem.
3600 zł
3800 zł
od 3 sem.
Informatyka
studia inżynierskie
4000 zł
4500 zł
od 3 sem.
4000 zł
4500 zł
od 3 sem.
Finanse i rachunkowość studia magisterskie3600 zł3600 zł
Zarządzanie
studia magisterskie
3600 zł3600 zł

* Studia magisterskie (4 semestry)

**Studia licencjackie ( 6 semestrów)

***Studia inżynierskie (7 semestrów)

 

Konto bankowe

Bank Ochrony Środowiska, Oddział w Krakowie
26 1540 1115 2001 6001 2087 0004

 

Opłaty ratalnezobacz

Dział rekrutacji
Kraków

Biuro Rekrutacji
al. Kijowska 14,
pok. 105, I piętro

tel. 012 635 68 05

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

sobota: 9:00 – 14:00

niedziela: nieczynne

+(48) 12 635 68 21
e-mail: rekrutacja@wszib.edu.pl

Kasa

+(48) 12 635 68 08

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16 :00
sobota: nieczynne
niedziela: nieczynne


Dokumenty – rekrutacja
Studia I stopnia
 • wypełnij formularz online
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (tytułem imię i nazwisko)
 • kserokopia świadectwa maturalnego – można donieść w dogodnym terminie, jeśli kandydat zdawał „nową maturę” musi przynieść dodatkowo kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz oryginały do wglądu
 • dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy, na jasnym tle (analogicznie do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty (do wglądu).

 

Studia II stopnia
 • wypełnij formularz online
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (tytułem imię i nazwisko)
 • kserokopia świadectwa maturalnego – można donieść w dogodnym terminie, jeśli kandydat zdawał „nową maturę” musi przynieść dodatkowo kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz oryginały do wglądu
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów oraz oryginały do wglądu
 • dwie fotografie o wymiarze 35×45 mm, przedstawiające osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy, na jasnym tle (analogicznie do dowodu osobistego)
 • dowód osobisty (do wglądu).
Skip to content