Informatyka Stosowana – studia magisterskie

///

Opis kierunku

Absolwenci kierunku Informatyka stosowana – studia drugiego stopnia zdobędą specjalistyczną i pogłębioną wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy w szeroko rozumianym zawodzie informatyka. Program studiów zakłada rozwinięcie kompetencji technicznych, ale również wyposażenie studentów w rozbudowane umiejętności menedżerskie, co przygotowuje ich do pełnienia kierowniczych stanowisk w sektorze IT. Zaprojektowany kierunek to połączenie – z jednej strony klasycznego podejścia do kształcenia w zakresie informatyki, a z drugiej – wbudowanie do planu studiów nowoczesnych komponentów związanych zarówno z modułami z tzw. kanonu, jak też specjalizacyjnymi zakresami kształcenia. Studenci kierunku Informatyka stosowana zdobędą także niezwykle poszukiwane na rynku pracy umiejętności związane z zarządzaniem projektami informatycznymi, prawnymi aspektami zawodu informatyka, jak też miękkie kompetencje biznesowe. Wszystko to sprawia, że studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie praktycznych doświadczeń zawodowych, które w połączeniu z solidnymi podstawami teoretycznymi stanowią doskonałą podstawę dla rozwoju kariery.

Studia odbywają się
w trybie niestacjonarnym

Nauka trwa
1,5 roku
(3 semestry)

 

Łączna liczba godzin
200 semestralnie (studia niestacjonarne)


Czego się nauczysz?

Zaproponowane w programie studiów efekty uczenia się gwarantują, że absolwenci:

  • w obszarze wiedzy będą posługiwać się aktualną i zaawansowaną wiedzą z dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja oraz dyscyplin wspomagających: informatyka oraz nauki o zarządzaniu i jakości,
  • poznają relacje i zależności zachodzące między podmiotami gospodarczymi a instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie; ich charakter, cele, prawidłowości i zasady z punktu widzenia informatyki stosowanej,
  • w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne, będą przygotowani do pracy w obszarach wymagających umiejętności z zakresu szeroko rozumianego ICT,
  • będą także wyposażeni w niezbędną wiedzę z zakresu kompetencji menedżerskich oraz prawno-biznesowych aspektów pracy na kierowniczych stanowiskach IT,
  • w obszarze umiejętności praktycznych absolwenci tego kierunku będą wyposażeni w odpowiednie narzędzia niezbędne do pracy w rozbudowanych projektach programistycznych, projektach związanych z bazami i hurtowniami danych, eksploracją dużych zbiorów danych i data scientist, szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa systemów oraz cyberbezpieczeństwa, programowania aplikacji mobilnych,
  • będą w stanie skutecznie kształtować pozytywne relacje w zespole IT,
  • opanują narzędzia zarządzania projektami oraz prawno-ekonomicznych aspektów pracy menedżera IT,
  • będą posiadać umiejętności językowe w dziedzinie informatyki technicznej i telekomunikacji (język specjalistyczny), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  • w obszarze kompetencji społecznych absolwenci tego kierunku będą gotowi do pracy w wielokulturowych zespołach, będą komunikatywni i otwarci na dzielenie się wiedzą oraz przekazywanie zdobytych podczas studiów umiejętności praktycznych.

Gdzie znajdziesz pracę

Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w dużych softwarehouse’ach, firmach zajmujących się analizą i przetwarzaniem dużych zbiorów danych, a także w sektorze integratorów rozwiązań IT.


Zakresy kształcenia


Rekomendacje

 

 

 

 

 


Dlaczego warto studiować Informatykę w WSZiB w Krakowie

Prawdziwe studia magisterskie!

Prawdziwe studia magisterskie!

Różne ścieżki kształcenia

Różne ścieżki kształcenia

Certyfikowani trenerzy i praktycy

Certyfikowani trenerzy i praktycy

Studia w wyjątkowej atmosferze

Studia w wyjątkowej atmosferze

Doskonale wyposażone laboratoria

Doskonale wyposażone laboratoria

Program kształcenia

Program kształcenia

Elastyczny program nauczania

Elastyczny program nauczania

Azure Dev Tools for Teaching

Azure Dev Tools for Teaching

Autorskie serwisy internetowe

Autorskie serwisy internetowe

Studia bez granic

Studia bez granic

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Semestralne opłaty za studia

Płatność jednorazowa za semestr obowiązująca nowo rekrutujące się osoby od 2024 roku.

Istnieje także możliwość wpłat ratalnych już od pierwszego semestru.

studia stacjonarnestudia niestacjonarne
Finanse i Rachunkowość
studia licencjackie
(6 semestrów)
3600 zł
3900 zł
od 3 sem.
3600 zł
3900 zł
od 3 sem.
Zarządzanie
studia licencjackie
(6 semestrów)
3600 zł
3900 zł
od 3 sem.
3600 zł
3900 zł
od 3 sem.
Marketing Cyfrowy
studia licencjackie
(6 semestrów)
3600 zł
3900 zł
od 3 sem.
3600 zł
3900 zł
od 3 sem.
Przedsiębiorczość Cyfrowa
studia licencjackie
(6 semestrów)
3600 zł
3900 zł
od 3 sem.
3600 zł
3900 zł
od 3 sem.
Komunikacja i Psychologia w Biznesie
studia licencjackie
(6 semestrów)
3600 zł
3900 zł
od 3 sem.
3600 zł
3900 zł
od 3 sem.
Logistyka
studia inżynierskie
(7 semestrów)
3800 zł
4000 zł
od 3 sem.
3800 zł
4000 zł
od 3 sem.
Informatyka
studia inżynierskie
(7 semestrów)
4400 zł
4900 zł
od 3 sem.
4400 zł
4900 zł
od 3 sem.
Finanse i Rachunkowość studia magisterskie
(4 semestry)
3800 zł3800 zł
Zarządzanie
studia magisterskie
(4 semestry)
3800 zł3800 zł
Informatyka Stosowana
studia magisterskie
(3 semestry)
4500 zł4500 zł

 

Konto bankowe

Bank Ochrony Środowiska, Oddział w Krakowie
26 1540 1115 2001 6001 2087 0004

 

Opłaty ratalnezobacz

Dział rekrutacji
Kraków

Biuro Rekrutacji
al. Kijowska 14,
pok. 105, I piętro

tel. 012 635 68 05

+(48) 501 699 761

poniedziałek – czwartek: 8.00 – 16.00

piątek 08.00 – 18.00

sobota: 08.00 – 14.00

+(48) 12 635 68 21

+(48) 501 699 761
e-mail: rekrutacja@wszib.edu.pl

Kasa

+(48) 12 635 68 08

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

sobota: 08.00 -14.00

niedziele dyżurne*: 08.00 -14.00

( 04.02.2024, 18.02.2024)


Skip to content