Koło naukowe rachunkowości

///

Opiekun Koła:

dr Piotr Ziarkowski piziarko@wszib.edu.pl

Zarząd Koła:
Prezes koła: Małgorzata Biel
Wiceprezes ds. promocji: Małgorzata Biel
Wiceprezes ds. edukacji: Natalia Job
Wiceprezes ds. badań: Kacper Stabryła-Tatko

Rada ekspertów:
mgr Zofia Wydymus
dr Wiesław Samitowski

Cel koła:

Jesteśmy nowym kołem rachunkowości, które rozpoczęło swoją działalność w październiku 2021 roku. Głównym celem koła naukowego rachunkowości jest poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu rachunkowości, finansów, podatków oraz zastosowania nowych technologii w realizacji procesów finansowo-księgowych. Członkowie koła dbają o pogłębienie integracji społeczności Uczelni oraz jej promocję w środowisku pozauczelnianym m.in. przedsiębiorstwa, szkoły średnie. Celem koła naukowego rachunkowości, obok poszerzania wiedzy, jest ukazanie praktycznego wymiaru rachunkowości oraz jej roli w tworzeniu informacji menadżerskiej poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem biznesowym w postaci m.in. organizowania spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw.
Koło Naukowe Rachunkowości jest organizacją studencką działającą w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości.

Obszary badawcze:

W ramach działalności naukowej członkowie koła prowadzą badania naukowe w następujących obszarach:

 • nowoczesne koncepcje w rachunkowości,
 • istota wyceny przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce rynkowej,
 • problem wyceny zasobów niematerialnych i prawnych,
 • miejsce kapitału własnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa,
 • problem wyceny, ewidencji i opodatkowania transakcji międzynarodowych,
 • znaczenie sprawozdawczości finansowej w kształtowaniu informacji menadżerskiej we współczesnych przedsiębiorstwach,
 • sprawozdawczość finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach,
 • rola sprawozdawczości niefinansowej w kształtowani informacji o działalności przedsiębiorstwa,
 • znaczenie rewizji finansowej w legitymizacji działalności przedsiębiorstw giełdowych,
 • miejsce budżetowania w realizacji funkcji zarządzania,
 • ewolucja zawodu księgowego,
 • istota nowoczesnych technologii w realizacji procesów finansowo-księgowych w globalnych przedsiębiorstwach,
 • wartość dla klienta w zarządzaniu współczesnymi usługami finansowo-księgowymi w centrach BPO i SSC,
 • promocja usług finansowo-księgowych jako usług profesjonalnych,

Działalność naukowa i praktyczna:

Zwieńczenie prowadzonych badań naukowych stanowią opracowania naukowe publikowane w zeszytach naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz innych liczących się czasopismach naukowych.
Członkowie Koła aktywnie uczestniczą w Studenckich Konferencjach Naukowych podczas których prezentują wyniki prowadzonych badań naukowych oraz organizują Debaty oksfordzkie. Obok prowadzonej działalności badawczej, Członkowie koła dbają o ukazanie praktycznego wymiaru rachunkowości poprzez organizowanie spotkań z praktykami rachunkowości.

Dydaktyka:

Członkowie Koła Naukowego Rachunkowości są gotowi do zorganizowania warsztatów z rachunkowości dla Studentów WSZiB oraz Uczniów szkół średnich

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content