Rachunkowość

///

 

Cel

Studia podyplomowe „Rachunkowość” adresowane są do osób, które pragną nabyć, poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie rachunkowości i podatków.
Celem tych studiów jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, prawa gospodarczego, prawa pracy oraz prawa podatkowego, niezbędnych do wykonywania pracy na stanowiskach finansowo-księgowych. Mogą je także podjąć pragnący uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności: menedżerowie, pracownicy banków i administracji publicznej, a także osoby zamierzające samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe.
Teoretyczna i praktyczna wiedza przekazywana podczas zajęć jest uzupełniana licznymi materiałami dydaktycznymi o charakterze autorskim i zadaniami problemowymi. Studenci zaopatrywani są także w zbiór zadań z Rachunkowości finansowej z rozwiązaniami oraz aktualne interpretacje nowych lub ostatnio aktualizowanych unormowań prawnych.

Korzyści

Absolwent studiów podyplomowych „Rachunkowość” po ich ukończeniu powinien posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu rachunkowości oraz podstawową wiedzę w dziedzinie podatków i prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.
Realizacja programu tych studiów skutkować będzie nabyciem umiejętności identyfikowania, ewidencjonowania oraz analizowania podstawowych zdarzeń jednostek gospodarczych, banków i instytucji pozarządowych, a także umiejętnością sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości. Kończący te studia absolwent posiadać będzie również podstawową wiedzę w zakresie wyceny przedsiębiorstw, analizy sprawozdań finansowych oraz oceny kondycji majątkowo – finansowej przedsiębiorstwa.
Efektem tych studiów powinna być także umiejętność ustalania i rozliczania zobowiązań podatkowych oraz umiejętność korelowania aktualnych unormowań prawa bilansowego i podatkowego oraz świadomość konsekwencji, jakie rodzi naruszenie autonomiczności tych praw.

Wykładowcy

Zajęcia z rachunkowości prowadzone są przez nauczycieli akademickich z udokumentowanym, wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Zajęcia z prawa i podatków prowadzą pracownicy Izby Skarbowej w Krakowie – kierownicy działów podatków bezpośrednich i pośrednich, a także doświadczeni pracownicy Sądu Wojewódzkiego w Krakowie.

Program

 • Rachunkowość
 • podstawy rachunkowości
 • metody wyceny stosowane w rachunkowości
 • aktywa trwałe – ujęcie bilansowe i podatkowe
 • rzeczowe aktywa obrotowe
 • rozrachunki w walucie polskiej i w walutach obcych
 • różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego i podatkowego
 • instrumenty finansowe
 • kontrakty długoterminowe – ujęcie bilansowe i podatkowe
 • leasing w świetle unormowań prawa bilansowego i podatkowego
 • kapitały własne jednostek gospodarczych
 • zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
 • wynik księgowy a wynik podatkowy – różnice przejściowe i trwałe
 • sprawozdanie finansowe jednostek gospodarczych
 • zasady rachunkowości bankowej
 • rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej
 • uproszczenia stosowane w rachunkowości małych podmiotów gospodarczych
 • Prawo gospodarcze
 • spółki prawa handlowego
 • pozostałe formy działalności gospodarczej
 • prawo cywilne
 • prawo upadłościowe
 • Prawo podatkowe
 • podatek pośredni – VAT
 • podatek dochodowy
 • zobowiązania podatkowe
 • Wycena przedsiębiorstw
 • metody wyceny
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 

Opłaty

Całkowity koszt: 4500 zł lub 4 równe nieoprocentowane raty (w tym 100 zł opłaty rezerwacyjnej)

Numer konta bankowego: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148

 • Zjazdy: piątek (od godz. 17.00) – sobota
 • Liczba miesięcy: 10
 • Liczba godzin: 216
 • Liczba zjazdów: 18

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content