Java Web Developer

///

 

Zapisz się online

Cel

Celem studiów jest przekazanie wiadomości na temat sposobów programowania aplikacji webowych w technologii Java. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi samodzielne tworzenie i uruchamianie aplikacji spełniających odpowiednie kryteria przydatności, stawiane przez firmy zajmujące się produkcją oprogramowania.

Co nas wyróżnia

 • Zajęcia prowadzone przez praktyków z doświadczeniem dydaktycznym
 • praktyczny charakter studiów
 • nauka najnowszych i aktualnie wykorzystywanych technologii
 • nowoczesne pracownie komputerowe
 • studia dają dobrą pozycję wyjściową do rozpoczęcia kariery jako Java Developer

Korzyści

Java Web Developer to jedna z najczęściej poszukiwanych specjalizacji na rynku pracy w ciągu ostatnich lat, a zapotrzebowanie na program i stów tego języka i opartych na nim technologii wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Program studiów przewiduje nie tylko naukę są mego języka Java, ale przede wszystkim najpopularniejszych i najczęściej stosowanych technologii webowych. Studia mają charakter praktyczny i obejmują 200 godzin zajęć laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie z wykorzystaniem ich autorskich materiałów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i angielskim.

Wymagania

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich. Od przyszłych Słuchaczy wymagamy tylko podstawowej znajomości obsługi komputera, naukę programowania rozpoczniemy od zera.

Wykładowcy

 • mgr inż. Marcin Mikłas – programista z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów w technologiach Java oraz Python. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje także jako pracownik dydaktyczny WSZiB.
 • lic. Mateusz Wręczycki – Senior Java Developer, pracował przy projektach dla klientów takich jak Volkswagen, Jaguar Land Rover, Ford. Doświadczony w projektach mobilnych, desktopowych oraz webowych wraz z utrzymywaniem globalnej platformy dla tysięcy użytkowników dziennie.
 • inż. Sebastian Słomian – programista aplikacji webowych w takich technologiach jak Java/Kotlin, Python, Angular. Na co dzień pracuje dla dużych globalnych marek działających w sektorach edukacji, bankowości, bezpieczeństwa publicznego oraz transportu. Skupiający się na przekazywaniu jak największej ilości wiedzy poprzez praktykę.

Program

 • Programowanie w języku Java | 60h
  Wprowadzenie do programowania obiektowego. Składnia i zasady języka Java. Operatory i sterowanie przebiegiem wykonywania programu.Programowanie obiektowe. Kolekcje obiektów. Obsługa błędów. Operacje wejścia wyjścia. Programowanie współbieżne. Elementy programowania funkcyjnego i metaprogramowania.
 • Obsługa baz danych | 20h
  Wprowadzenie do systemów baz danych. Podstawy języka SQL. Dostęp do baz danych ze środowiska Java. Architektura JDBC. Transakcje iwycofywanie zmian. Java Persistence API jako standard mapowania obiektowo-relacyjnego (ORM) na przykładzie Hibernate.
 • Programowanie z wykorzystaniem Spring Framework | 60h
  Spring Framework Core: programowanie z wykorzystaniem komponentów, odwrócenie sterowania (Inversion of Control), zasięg komponentów,inicjalizacja stanu początkowego obiektu. Wstrzykiwanie zależności (Dependency Injection): koncepcja wstrzykiwania zależności, składanieobiektów, automatyczna konfiguracja (autowiring), cykl życia obiektów, zdarzenia kontenera. Spring Data: konfiguracja bazy danych, wzorzec DAO i jego zastosowanie w architekturze warstwowej, użyteczne sposoby korzystania ze źródeł danych w Springu. Podstawy Spring MVC: konfigurowanie kontenera Spring w aplikacji webowej, tagi Spring MVC, obsługa formularzy, obsługa wyjątków.
 • Projektowanie aplikacji webowych | 40h
  Język HTML. Kaskadowe arkusze stylów CSS. Wprowadzenie do języka JavaScript. Najważniejsze obiekty języka JavaScript. Techniki tworzenia zaawansowanych stron WWW przy jednoczesnym użyciu HTML, CSS oraz JavaScript. Aplikacje webowe typu Server Side Rendering z wykorzystaniem frameworka Thymeleaf: integracja z frameworkiem Spring, wykorzystanie atrybutów, tworzenie szablonów, przetwarzanie formularzy. Analiza istniejących REST API. Wykorzystanie narzędzia Postman do wywoływania zapytań HTTP. Aplikacje webowe typu Single Page Application z wykorzystaniem frameworka Angular: wprowadzenie do języka TypeScript, podstawowe elementy i struktura projektu Angular, komponenty i wiązanie danych, dyrektywy, serwisy i wstrzykiwanie zależności, mechanizm przekierowań, formularze i walidacja, żądania HTTP.
 • Zarządzanie projektem | 10h
  Założenia Agile. Zwinne zarządzanie projektem na podstawie SCRUM. System kontroli wersji na przykładzie Git i GitHub. IntelliJ IDEA jakośrodowisko programisty. Serwer aplikacji Apache Tomcat. Narzędzia do budowania aplikacji.
 • Projekt końcowy | 10h
  Samodzielna praca nad projektem polegająca na napisaniu, uruchomieniu i udokumentowaniu programu, wykorzystującego wcześniej poznanetechnologie.

Opłaty

6500 zł lub 4 równe nieoprocentowane raty (w tym 100 zł opłaty rezerwacyjnej)

Numer konta bankowego: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148
Zjazdy: sobota, niedziela
Studia trwają dwa semestry

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content