Komunikacja i Psychologia w Biznesie

///

Opis kierunku

Absolwenci kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie uzyskają unikalną wiedzę i umiejętności w efektywnym zarządzaniu, opracowywaniu i wdrażaniu systemów motywacyjnych, podejmowaniu decyzji, negocjowaniu i rozwiązywaniu konfliktów, skutecznej reklamie, zarządzaniu HR oraz pracy z klientem, rozwoju kompetencji miękkich oraz umiejętności rozumienia wpływu emocji na podejmowanie decyzji. 

Przekazywana wiedza oraz umiejętności i kompetencje będą dodatkowo rozwijane i uszczegóławiane w ramach dwóch ścieżek kształcenia: Menedżer HR oraz Coaching kariery. 

Program studiów został zaprojektowany w ten sposób, aby przygotować absolwenta jako profesjonalistę o szerokim zapleczu teoretycznym, który jest wyposażony w umiejętności i kompetencje społeczne, umożliwiające postrzeganie problemów komunikacji, czy też psychologii biznesu w praktyce gospodarczej. Kierunek Komunikacja i psychologia w biznesie przygotuje do innowacyjnego myślenia i efektywnego ich rozwiązywania także w obszarze styku zarządzania, komunikacji oraz psychologii z obszarami procesów biznesowych. Absolwenci kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie posiadają wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne umożliwiające podjęcie pracy w obszarach takich jak: HR, działy negocjacyjne firm krajowych i zagranicznych, firmy doradcze z zakresu brandingu pracodawcy czy pracownika. 

Studia odbywają się
w trybie stacjonarnym
oraz niestacjonarnym

Nauka trwa
3 lata (6 semestrów)

Łączna liczba godzin
300 semestralnie (studia stacjonarne)
200 semestralnie (studia niestacjonarne)


Czego się nauczysz?

  • w obszarze wiedzy absolwenci będą posługiwać się aktualną i zaawansowaną wiedzą z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin wspomagających: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz psychologii;
  • poznają relacje i zależności zachodzące między podmiotami gospodarczymi a instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie; ich charakter, cele, prawidłowości i zasady z punktu widzenia zarządzania, komunikacji i psychologii;
  • w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne, absolwenci będą przygotowani do pracy w obszarach wymagających umiejętności interpersonalnych;
  • będą także wyposażeni w zaawansowaną wiedzę z zakresu wpływu mechanizmów psychologicznych na zachowania klientów i pracowników;
  • w obszarze umiejętności absolwenci tego kierunku będą potrafili analizować poziom oraz dynamikę zmian w otoczeniu oraz dobierać odpowiednie narzędzia zarządzania HR do rozwiązywania praktycznych problemów z obszaru coachingu, mentoringu, negocjacji czy zachowań konsumenckich;
  • będą w stanie skutecznie kształtować pozytywne relacje wewnątrz i na zewnątrz organizacji;
  • opanują narzędzia negocjacji w biznesie i stosowanie technik negocjacyjnych;
  • będą posiadać umiejętności językowe w dziedzinie logistyki (język specjalistyczny), zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • w obszarze kompetencji społecznych absolwenci tego kierunku będą gotowi do pracy w wielokulturowych zespołach, będą komunikatywni i otwarci na dzielenie się wiedzą oraz przekazywanie zdobytych podczas studiów umiejętności praktycznych.

Gdzie znajdziesz pracę

Absolwenci kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie (studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym) będą przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów HR, coachów personalnych, szkoleniowców, trenerów, specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.


Zakresy kształcenia


Rekomendacje

 

 

 

 Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content