Automatyzacja i robotyzacja procesów finansowo-księgowych

///

Opis zakresu kształcenia

Dzięki zdobytej w trakcie studiów szerokiej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz automatyzacji i robotyzacji procesów finansowo-księgowych zdobędziesz umiejętności optymalizacji, standaryzacji i unowocześniania procesów biznesowych. Pozwoli Ci to na efektywne wykorzystanie zasobów technologicznych i ludzkich przedsiębiorstwa.


Czego się nauczysz?

Jako Absolwent tej ścieżki kształcenia zdobędziesz umiejętności identyfikowania możliwych do usprawnienia obszarów biznesowych, oszacowania zasobów niezbędnych do realizacji projektu automatyzacji, a także analizy potencjalnego ryzyka. Ponadto uzyskasz wiedzę z zakresu krytycznej oceny opłacalności wdrożenia nowych technologii, planowania finansowego projektu automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz kontroli realizacji przyjętego budżetu.


Twoja ścieżka kształcenia

 • Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych
 • Automatyzacja w Microsoft Office
 • Modelowanie procesów finansowo-księgowych wg BPMN
 • Uczenie maszynowe
 • Finanse w arkuszu kalkulacyjnym
 • Rachunkowość: AP, AR, GL


Gdzie znajdziesz pracę

Zdobyte w trakcie studiów szeroka wiedza i kompetencje z zakresu finansów, rachunkowości oraz automatyzacji i robotyzacji procesów finansowo-księgowych pozwalają na podjęcie pracy na stanowisku analityka ds. automatyzacji i robotyzacji procesów finansowo-księgowych, konsultanta ds. optymalizacji procesów biznesowych, menedżera procesów biznesowych w międzynarodowych centrach usług finansowo-księgowych typu BPO oraz centrach usług wspólnych (SSC), a także w podmiotach gospodarczych o rozbudowanych strukturach organizacyjnych. Dzięki interdyscyplinarnemu profilowi specjalności Absolwenci będą również przygotowani do podjęcia pracy na stanowisku kontrolera finansowego odpowiedzialnego za zarządzanie budżetem projektu automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.


I Rok
 • Język obcy 10 ECTS
 • Antropologia kultury/Kultura organizacji 2 ECTS
 • Planowanie kariery zawodowej/Podstawy wiedzy o rynku pracy 2 ECTS
 • Marketing 4 ECTS
 • Informatyka 4 ECTS
 • Mikroekonomia 6 ECTS
 • Makroekonomia 6 ECTS
 • Rachunkowość 8 ECTS
 • Prawo 8 ECTS
 • Podstawy zarządzania 8 ECTS
 • Matematyka finansowa 7 ECTS
II Rok
 • Zarządzanie wizerunkiem/Zarządzanie własnym rozwojem 3 ECTS
 • Socjologia/Problemy E-biznesu 3 ECTS
 • Psychologia/Techniki zakładania firmy 3 ECTS
 • Statystyka 6 ECTS
 • Podstawy ekonometrii 5 ECTS
 • Matematyka 6 ECTS
 • Podstawy nauki o finansach 6 ECTS
 • Bankowość 8 ECTS
 • Finanse przedsiębiorstw 8 ECTS
 • Analiza finansowa 7 ECTS
 • Zakres kształcenia
III Rok
 • Finanse publiczne 6 ECTS
 • Rynki finansowe 4 ECTS
 • Informatyka ekonomiczna 2 ECTS
 • Finanse międzynarodowe 3 ECTS
 • Rachunkowość finansowa 4 ECTS
 • Zarządzanie ryzykiem 4 ECTS
 • Ubezpieczenia społeczne 4 ECTS
 • Ubezpieczenia gospodarcze 5 ECTS
 • Metodologia badań naukowych 3 ECTS
 • Seminarium dyplomowe/ praca dyplomowa 15 ECTS
 • Zakres kształcenia
IV Rok
 • Etyka w biznesie/Etyka menedżera 2 ECTS
 • Ochrona własności intelektualnej/Prawo komputerowe 3 ECTS
 • Prawo gospodarcze 3 ECTS
 • Biznes międzynarodowy 3 ECTS
 • Komputerowe narzędzia wspomagania rachunkowości 2 ECTS
 • Finansowanie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 3 ECTS
 • Zarządzanie informacją finansową 2 ECTS
 • Praktyka zawodowa 19 ECTS
 • Zakres kształcenia

Dlaczego warto studiować Finanse i Rachunkowość na WSZiB w Krakowie

Projekt dualnego kształcenia

Projekt dualnego kształcenia

Specjalistyczne oprogramowanie

Specjalistyczne oprogramowanie

Kształcenie praktyczne i kariera zawodowa

Kształcenie praktyczne i kariera zawodowa

Własne platformy intranetowe

Własne platformy intranetowe

Nowoczesne narzędzia informatyczne

Nowoczesne narzędzia informatyczne

Profesjonalna kadra dydaktyczna

Profesjonalna kadra dydaktyczna

Wyjątkowa atmosfera do studiowania

Wyjątkowa atmosfera do studiowania

Zagraniczna mobilność

Zagraniczna mobilność


Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji


Zobacz też pozostałe zakresy kształcenia


Opłaty za studia

Płatność jednorazowa za semestr obowiązująca noworekrutujące się osoby od 2019 roku.

Istnieje także możliwość wpłat ratalnych już od pierwszego semestru.

studia stacjonarnestudia niestacjonarne
Zarządzanie

Finanse i Rachunkowość

2400 zł

2400 zł

2500 zł

2500 zł

Informatyka3100 zł3500 zł
Studia II stopnia2500 zł2600 zł

* Studia Magisterskie (IV semestry)

 

Konto bankowe

Bank Ochrony Środowiska, Oddział w Krakowie
26 1540 1115 2001 6001 2087 0004

Dział rekrutacji
Kraków

Biuro Rekrutacji
al. Kijowska 14,
pok. 105, I piętro

tel. 012 635 68 05

poniedziałek – piątek: 8.00-16.00
sobota: 9:00 – 14:00

niedziela: nieczynne

+(48) 12 635 68 21
e-mail: rekrutacja@wszib.edu.pl

Kasa

+(48) 12 635 68 08

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16 :00
sobota: 9:00 – 14:00
niedziela: nieczynne