Finanse przedsiębiorstwa

///

Opis zakresu kształcenia

Podczas studiów z tego modułu wyjaśnimy Ci skomplikowany świat powiązań finansowych zachodzących zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu. Pozyskasz umiejętność analizowania zjawisk finansowych, szans i zagrożeń biznesu oraz uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności gospodarczych.

Dowiesz się też w jaki sposób przełożyć funkcje współczesnego zarządzania na decyzje finansowe, będziesz zatem przygotowany do oceny skutków podejmowanych działań. Podczas nauki wyeksponujemy zarówno znaczenie analizy retrospektywnej, jak i myślenie prospektywne.


Czego się nauczysz?

Wybór modułu Finanse przedsiębiorstwa gwarantuje Ci zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania finansami w grupach kapitałowych, analizy kosztów, analizy i interpretacji wyniku finansowego i jego poziomów, sporządzania biznesplanu, a także umiejętności efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa przy jednoczesnej analizie otoczenia i zagrożeń z niego płynących.

Podczas studiów zdobędziesz również wiedzę niezbędną do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i oceniania efektywności ich wykorzystania. Jako Absolwent zyskasz także umiejętność oceny koniunktury międzynarodowej. Zdobyta wiedza sprzyja również wykorzystaniu kapitałów drogą transferów międzynarodowych.


Twoja ścieżka kształcenia

 • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Accounting compliance
 • Systemy ERP w biznesie
 • Prawo finansowe i podatkowe
 • Współczesne problemy wyceny zasobów niematerialnych


Gdzie znajdziesz pracę

 • Działy analiz, audytu i controllingu
 • Spółki doradcze i konsultingowe
 • Project manager
 • Doradca finansowy
 • Specjalista ds. analiz finansowych i oceny ryzyka gospodarczego


I Rok
 • Język obcy 10 ECTS
 • Antropologia kultury/Kultura organizacji 2 ECTS
 • Planowanie kariery zawodowej/Podstawy wiedzy o rynku pracy 2 ECTS
 • Marketing 4 ECTS
 • Informatyka 4 ECTS
 • Mikroekonomia 6 ECTS
 • Makroekonomia 6 ECTS
 • Rachunkowość 8 ECTS
 • Prawo 8 ECTS
 • Podstawy zarządzania 8 ECTS
 • Matematyka finansowa 7 ECTS
II Rok
 • Zarządzanie wizerunkiem/Zarządzanie własnym rozwojem 3 ECTS
 • Socjologia/Problemy E-biznesu 3 ECTS
 • Psychologia/Techniki zakładania firmy 3 ECTS
 • Statystyka 6 ECTS
 • Podstawy ekonometrii 5 ECTS
 • Matematyka 6 ECTS
 • Podstawy nauki o finansach 6 ECTS
 • Bankowość 8 ECTS
 • Finanse przedsiębiorstw 8 ECTS
 • Analiza finansowa 7 ECTS
 • Zakres kształcenia
III Rok
 • Finanse publiczne 6 ECTS
 • Rynki finansowe 4 ECTS
 • Informatyka ekonomiczna 2 ECTS
 • Finanse międzynarodowe 3 ECTS
 • Rachunkowość finansowa 4 ECTS
 • Zarządzanie ryzykiem 4 ECTS
 • Ubezpieczenia społeczne 4 ECTS
 • Ubezpieczenia gospodarcze 5 ECTS
 • Metodologia badań naukowych 3 ECTS
 • Seminarium dyplomowe/ praca dyplomowa 15 ECTS
 • Zakres kształcenia
IV Rok
 • Etyka w biznesie/Etyka menedżera 2 ECTS
 • Ochrona własności intelektualnej/Prawo komputerowe 3 ECTS
 • Prawo gospodarcze 3 ECTS
 • Biznes międzynarodowy 3 ECTS
 • Komputerowe narzędzia wspomagania rachunkowości 2 ECTS
 • Finansowanie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 3 ECTS
 • Zarządzanie informacją finansową 2 ECTS
 • Praktyka zawodowa 19 ECTS
 • Zakres kształcenia

Dlaczego warto studiować Finanse i Rachunkowość na WSZiB w Krakowie

Projekt dualnego kształcenia

Projekt dualnego kształcenia

Specjalistyczne oprogramowanie

Specjalistyczne oprogramowanie

Kształcenie praktyczne i kariera zawodowa

Kształcenie praktyczne i kariera zawodowa

Własne platformy intranetowe

Własne platformy intranetowe

Nowoczesne narzędzia informatyczne

Nowoczesne narzędzia informatyczne

Profesjonalna kadra dydaktyczna

Profesjonalna kadra dydaktyczna

Wyjątkowa atmosfera do studiowania

Wyjątkowa atmosfera do studiowania

Zagraniczna mobilność

Zagraniczna mobilność


Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji


Zobacz też pozostałe zakresy kształcenia


Opłaty za studia

Płatność jednorazowa za semestr obowiązująca noworekrutujące się osoby od 2019 roku.

Istnieje także możliwość wpłat ratalnych już od pierwszego semestru.

studia stacjonarnestudia niestacjonarne
Zarządzanie

Finanse i Rachunkowość

2400 zł

2400 zł

2500 zł

2500 zł

Informatyka3100 zł3500 zł
Studia II stopnia2500 zł2600 zł

* Studia Magisterskie (IV semestry)

 

Konto bankowe

Bank Ochrony Środowiska, Oddział w Krakowie
26 1540 1115 2001 6001 2087 0004

Dział rekrutacji
Kraków

Biuro Rekrutacji
al. Kijowska 14,
pok. 105, I piętro

tel. 012 635 68 05

poniedziałek – piątek: 8.00-16.00
sobota: 9:00 – 14:00

niedziela: nieczynne

+(48) 12 635 68 21
e-mail: rekrutacja@wszib.edu.pl

Kasa

+(48) 12 635 68 08

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16 :00
sobota: 9:00 – 14:00
niedziela: nieczynne