Studenci niepełnosprawni

///

Pełnomocnik do spraw studentów niepełnosprawnych

Pełnomocnik do spraw studentów niepełnosprawnych

Funkcję Pełnomocnika do spraw studentów niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie, pełni Kanclerz dr inż. Bohdan Makary.

Pełnomocnik d.s. studentów niepełnosprawnych występuje w charakterze osoby wspomagającej studentów niepełnosprawnych w trudnościach dnia codziennego, jak i doradczej w zakresie praw osób niepełnosprawnych. Do jego zadań należy podejmowanie działań ułatwiających dostęp osobom niepełnosprawnym do uzyskania wyższego wykształcenia, a w szczególności:

 • Umożliwienie studentom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym oraz życiu społecznym, naukowym i kulturalnym Uczelni,
 • Reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych przed organami Uczelni jak i poza nią,
 • Podjęcie działań zmierzających do likwidowania barier architektonicznych, informacyjnych, komunikacyjnych i psychologicznych utrudniających studiowanie,
 • Monitorowanie potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych,
 • Prowadzenie indywidualnych konsultacji i poradnictwa dla studentów będących osobami niepełnosprawnymi.

Kanclerz dr inż. Bohdan Makary, który jest pełnomocnikiem zaprasza w tygodniu a zainteresowane osoby proszone są o wcześniejsze umówienie spotkania przez SUSZI lub telefonicznie 12 635 68 35. Adres: al. Kijowska 14, I Piętro pok. 117

Pomoc materialna

Już na I roku studiów studenci niepełnosprawni (stacjonarni i niestacjonarni) mogą otrzymać wsparcie finansowe w postaci stypendium dla osób niepełnosprawnych. Jest ono przyznawane na rok akademicki i wypłacane w miesięcznych ratach na rachunek bankowy studenta. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).  Zarządzenie zawierające kwoty stypendium zamieszczone jest na tablicy ogłoszeń w suszi.
Czytaj więcej: Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Obok stypendium dla osób niepełnosprawnych, studenci mogą ubiegać się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej, m.in. stypendium socjalne, stypendium rektora, zapomogę lub kredyt studencki.
Czytaj więcej: Stypendia

Panel ułatwień dostępu na stronie internetowej WSZiB– zwiększający czytelność

Z myślą o osobach niedowidzących oraz dotkniętych wadami wzroku (np. daltonizm) wdrożono panel (wirtualny asystent osoby niepełnosprawnej). Funkcje Panelu umożliwiają:

 • zwiększenie/zmniejszenie tekstu,
 • zmianę skali szarości,
 • wzmocnienie kontrastu,
 • zastosowanie negatywnego kontrastu,
 • użycie jasnego tła,
 • podkreślenie linków,
 • zwiększenie czytelności czcionki.

Panel umieszczony jest po prawej stronie witryny internetowej WSZiB oraz oznaczony symbolem:

Pomoc psychologiczna

Oferta jest skierowana do Studentów WSZiB, którzy:

 • żyją w stresie,
 • doświadczają kryzysów życiowych,
 • doświadczają poczucia braku sensu życia lub nie potrafią znaleźć sobie celu w życiu,
 • doświadczają depresji, poczucia izolacji związanych z indywidualną historią życia,
 • potrzebują wsparcia psychologicznego po leczeniu specjalistycznym,
 • chcą wchodzić w konstruktywne i zadowalające związki,
 • chcą świadomie kierować swoimi wyborami,
 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości.

Spotkania z Panią Joanną Dreżewską odbywają się w tygodniu po uprzednim umówieniu się przez SUSZI.

Specjalistyczny sprzęt wspomagający proces dydaktyczny studentów niepełnosprawnych

Studenci legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą korzystać na terenie Uczelni ze specjalistycznych pomocy naukowych. Do Państwa dyspozycji są:

 • Dyktafony Cyfrowe Milstone 312
 • Lupy elektroniczne Optelec
 • Lupy elektroniczne Ruby
 • Laptopy z oprogramowaniem powiększającym oraz syntezatorem mowy.

Sprzęt można wypożyczyć z HelpDesku przy Al. Kijowskiej 14, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Z urządzeń można korzystać na terenie uczelni w godzinach 8.00-19.00.
Ponadto, na terenie Biblioteki WSZiB do Państwa dyspozycji są: 2 Skanery ręczne Mediatech.
W trakcie zajęć w pracowniach komputerowych osoby niedowidzące mogą korzystać ze specjalnej klawiatury komputerowej.

Asystent studenta niepełnosprawnego

Student będący osobą niepełnosprawną może złożyć wniosek o sfinansowanie usług asystenta osoby niepełnosprawnej.
Wsparcie asystenta dotyczy procesu dydaktycznego studenta niepełnosprawnego i polega m.in. na:

 • towarzyszeniu studentowi niepełnosprawnemu w drodze z miejsca zamieszkania na zajęcia dydaktyczne odbywane w Uczelni i z powrotem,
 • pomocy studentowi niepełnosprawnemu w odbywaniu zajęć ujętych w harmonogramie studiów w semestrze, na który przyznano wsparcie np. w formie sporządzania notatek z zajęć itp.,
 • dopełnianiu w imieniu studenta wszelkich formalności związanych z tokiem studiów w administracji Uczelni,
 • pomocy w bibliotece, w przygotowaniu materiałów do zajęć, prac zaliczeniowych, licencjackich i magisterskich.
W sprawie przyznania usług asystenta osoby niepełnosprawnej należy kontaktować się z Biurem Stypendiów: Tel. 635 68 48

Wirtualna czytelnia IBUK Libra PWN

Uczelnia umożliwia studentom będącym osobami niepełnosprawnymi dostęp do całodobowej wirtualnej czytelni IBUK Libra wydawnictwa PWN (834 pozycje wydawnicze z obszaru Zarządzania, Finansów i Informatyki). Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online można korzystać z serwisu przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek, lecz także zaawansowaną pracę z tekstem. Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Aby otrzymać swój indywidualny kod dostępu PIN proszę kontaktować się z Biurem Stypendiów: Tel.: 635 68 48
Czytaj wiecej:
http://libra.ibuk.pl/

 

Pętle indukcyjne dla studentów niedosłyszących

Uczelnia wyposażona jest w pętle indukcyjne – zaawansowany system nagłośnieniowy działający na zasadzie przesyłania wzmocnionych sygnałów dźwiękowych do indywidualnych aparatów słuchowych. Dzięki temu, osoby niedosłyszące mogą słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie. Posiadamy:

 • System pętli indukcyjnych dla punktów obsługi klienta (Dziekanat/Biblioteka), dzięki którym użytkownicy aparatów  słuchowych mogą cieszyć się wysokim komfortem komunikacji z obsługującą ich osobą,
 • Przenośne, nabiurkowe pętle indukcyjne, zapewniające komfort rozmowy w dowolnym miejscu na terenie uczelni,
 • System FM z nadajnikiem przenośnym oraz pętlą indukcyjną do zastosowania w salach wykładowych.

 

Brajlowskie (dotykowe) oznakowanie Uczelni

W celu umożliwienia swobodnego poruszania się na terenie uczelni studentom niewidomym lub słabowidzącym, budynki dydaktyczne zostały wyposażone w zestaw tyflograficznych (brajlowskich) map poszczególnych kondygnacji obiektów, oraz w zestaw tabliczek dotykowych do oznakowania pomieszczeń. Dodatkowo, zainstalowano systemy „wzywania pomocy” Call-Hear informujące gdy w budynku lub przed wejściem znajduje się osoba niepełnosprawna, potrzebująca wsparcia.

Parking

Osoby uprawnione mogą korzystać z parkingu Uczelni przy al. Kijowskiej 14. W tym celu należy skontaktować z Panią Anetą Idzik-Nowak (tel.: 12 635 68 35), podając markę samochodu, kolor oraz numer rejestracyjny pojazdu. Student uprawniony do korzystania z parkingu otrzyma pilota do wjazdu na teren Uczelni.

Parking dla niepełnosprawnych WSZIB

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content