Odwiedzili WSZiB

///

Odwiedzili nas:

Robert Bażela – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stanisław Bisztyga – dr, Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Marek Brzeżański  – prof. dr hab. inż, Politechnika Krakowska

Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski

Łukasz Długosz – Dyrektor Placówki Bankowej Credit Agricole

Jarosław Flis –  dr, Socjolog, publicysta i komentator polityczny, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kazimierz Fudala – mgr inż., Dyrektor ds. Technicznych MPK S.A

Józef  Gawron – Wicewojewoda Małopolski

Marek Górnik – Uniwersytet Jagielloński

Jan Ignacak – dr, Uniwersytet Jagielloński

Zsuzsanna Iwanicka – dr, Główny Ekolog w Banku Ochrony Środowiska

Maciej Jagielak – mgr inż. arch., Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego

Mirosław Janowski – dr inż., Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Mariusz Orion Jędrysik – prof. dr hab., Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Ministerstwo Środowiska

Janusz Kahl – Konsul Honorowy Danii, Szwecji, Finlandii i Islandii

Piotr Kempf – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej

Hubert Kobierzewski – prezes Stowarzyszenia Data Community Poland, ekspert od hurtowni danych i wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego

Tadeusz Kopta – dr inż., ekspert ds. komunikacji PKE

Jan Kosiorowski – mgr inż., Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Elżbieta Koterba – Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Gabriela Lenartowicz – Poseł PO, Minister Środowiska w Gabinecie Cieni PO

Małgorzata Liburska –   Z-ca Dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Wojciech Łaptaś – Kierownik Oddziału, Wydział Spraw Administracyjnych przy Urzędzie Miasta w Krakowie

Magdalena Łasak – Strutyńska – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Andrzej Łazęcki – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta

Janusz A. Majcherek – prof. dr hab., Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Krystyna Marcinkowska – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM

Jerzy Meysztowicz – Przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju

Artur Michalski – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej

Janusz Miechowicz – Dyrektor ds. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, MPEC S.A

Janusz Mikuła – prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Zbigniew Mirek – prof. dr hab., Wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Zbigniew Myczkowski – prof. dr. hab. inż. arch., Politechnika Krakowska

Damian Nowak – Kierownik zespołu ds. ochrony przyrody – Magurski Park Narodowy

Marcin Orłowski – Firma Frapol Wrocław

Anna Paluch – Komisja Infrastruktury

Tomasz Pasierbek – dr, Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego

Tomasz Pietrusiak – Z-ca dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski

Marcin Popkiewicz – Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu” i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”.

Edward Prokop – Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy

Tomasz Pyszczek – mgr inż. arch., Współwłaściciel Biura Architektura Pasywna i Dom Plus

Piotr Skałka – Wydział ds. Jakości Powietrza, Urząd Miasta Krakowa

Roman Soja – prof., Kierownik Programu Człowiek i Biosfera – Polski Komitet UNESCO

Michał Sokołowski – mgr inż., Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego

Bogusław Sonik – Poseł PO, Wiceprzewodniczący Komisji Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Janusz Sowa – prof., Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wojciech Stawiany – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Maciej Surówka – mgr inż., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Certyfikatów i Audytorów Energetycznych

Łukasz Szewczyk -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta

Jakub Szymański – dr, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Urząd Marszałkowski

Krzysztof Świerczek – Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy

Marcin Tischner – ProVeg Polska w Warszawie

Janusz Tomasiewicz – dr inż., Dyrektor Gorczańskiego Parku Narodowego

Tadeusz Trzmiel – Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa

Zbigniew Witkowski – prof. dr hab.,  Członek Rady Naukowej oraz były Główny Konserwator Przyrody

Dariusz Wnęk – Kierownik Zespołu ds. Lasów i Przyrody

Paweł Wojciechowski – Właściciel Noble Lashes

Sławomir Wróbel – Tatrzański Park Narodowy

Mateusz Zając – Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej

Andrzej Zoll – prof. zw. dr hab., Uniwersytet Jagielloński

Tadeusz Żaba – dr inż., Z-ca Dyrektora Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów  MPWiK S.A

Bartłomiej Żubek – mgr inż., Tatrzański Park Narodowy

Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content