Akademia Menedżera (Studia menedżerskie)

///

 

Zapisz się online

Cel

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej, a więc członków rad nadzorczych i zarządów oraz prezesów firm, dyrektorów, kierowników funkcjonalnych i specjalistów. Studia skierowane są również do osób prowadzących działalność gospodarczą lub zamierzających rozpocząć taką działalność.

Korzyści

Absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie kluczowych obszarów biznesowych w firmie i zyskują globalne spojrzenie na przedsiębiorstwo. Program stanowi doskonałą opcję zintegrowanego z pracą zawodową aktywnego uczenia się przy udziale wysokiej klasy specjalistów i praktyków biznesu. Słuchacze nabędą wiedzę w zakresie stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, marketingiem i sprzedażą oraz jakością. Będą mieli również okazję rozwoju kompetencji kierowniczych, takich jak kierowanie, asertywność, negocjacje, komunikacja i innych. Ponadto, atutami kierunku są: interdyscyplinarność, wyrażająca się w połączeniu wiedzy z różnych zakresów w jednym programie dydaktycznym, dostęp do wiedzy eksperckiej, praktycznej, przekazywanej przez przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu, trenerów, coachów, przekazanie słuchaczom konkretnych umiejętności i narzędzi menadżerskich w ramach poszczególnych modułów programowych, udział w menedżerskiej grze symulacyjnej, w której słuchacz wciela się w rolę menedżera-przedsiębiorcy prowadząc wirtualną firmę oraz rozwiązując realne problemy biznesowe w warsztacie studium przypadku.

Wykładowcy

Kadrę stanowią pracownicy naukowo – dydaktyczni WSZiB oraz praktycy, wyspecjalizowani w zakresie coachingu, finansów, projektów oraz sprzedaży i negocjacji.

Program

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  a) Prawne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi,
  b) Rekrutacja i selekcja personelu, nowoczesne metody rekrutacji,
  c) Systemy motywacji pracowników,
  d) System ocen pracowniczych,
  e) Kształtowanie systemu wynagrodzeń w firmie,
  f) Zarządzanie karierą pracowników w oparciu o analizę potrzeb (system szkoleń),
  g) Outplacement, outsourcing, leasing pracowniczy,
  h) Coaching,
  i) Budowanie sprzyjającej kultury organizacyjnej.
 • Zarządzanie finansami
  a) Rachunkowość finansowa,
  b) Sprawozdawczość finansowa,
  c) Analiza ekonomiczno-finansowa – ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
  d) Rachunkowość zarządcza i controlling jako system wspomagania decyzji oparty na danych z rachunkowości finansowej,
  Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
  a) Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientem,
  b) Kształtowanie strategii marketingowej firmy,
  c) Komunikacja marketingowa i PR przedsiębiorstwa,
  d) Zarządzanie cenami i sprzedażą,
  e) Programy lojalnościowe,
  f) Budowa planu marketingowego w oparciu o badania marketingowe.
 • Zarządzanie projektami
  a) Metodyki PRINCE2, IPMA, PMI;
  b) Przygotowanie projektu
  c) Realizacja projektu
  d) Praktyka zarządzania projektami
 • Rozwój kompetencji osobistych
  a) Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu,
  b) Trening asertywności,
  c) Trening kierowniczy,
  d) Warsztat negocjacji,
  e) Trening antystresowy.
 • Symulacyjna gra menedżerska

 

Forma zaliczenia

Egzaminy cząstkowe

Opłaty

Całkowity koszt: 3600 zł lub 4 równe nieoprocentowane raty (w tym 100 zł opłaty rezerwacyjnej)

Numer konta bankowego: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148

 • Zjazdy: sobota-niedziela
 • Liczba miesięcy: 10
 • Liczba godzin: 200
 • Liczba zjazdów: 13

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content