Menager HR

///

Opis zakresu kształcenia

Menager HR to specjalizacja odpowiadająca na potrzeby rynku pracy w obszarze współczesnych kierunków zmian w zakresie procesów HR w organizacji. Ten moduł kształcenia przygotowuje kierowników średniego szczebla zarządzania, którzy posiadają wiedzę z zakresu „miękkiego” podejścia do kapitału ludzkiego.


Czego się nauczysz?

Absolwent kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie – zakres kształcenia Menager HR – jest przygotowany do pełnienia odpowiedzialnych ról w obszarze rekrutacji i selekcji pracowników, kształtowania pozytywnego wizerunku pracodawcy, projektowania systemów motywacyjnych i ich wdrażania. Poprzez holistyczne ujęcie problemów z zakresu współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, absolwenci tej specjalizacji będą gotowi do strategicznego zarządzania ludźmi, które umożliwia realizację celów biznesowych organizacji.


Twoja ścieżka kształcenia

 • PR w pracy menedżera HR
 • Narzędzia i metody coachingu w HR
 • Psychologia wywierania wpływu
 • Prawne aspekty pracy menedżera HR
 • Zarządzanie talentami


Gdzie znajdziesz pracę

Absolwent specjalizacji może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach:

 • menedżer ds. komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej
 • HR Business Partner
 • menedżer ds. rekrutacji i selekcji
 • specjalista ds. HR
 • specjalista ds. negocjacji


Rok I
 • Język angielski / Język niemiecki 5 ECTS
 • Planowanie kariery zawodowej / Podstawy wiedzy o rynku pracy 2 ECTS
 • Metody twórczego rozwiązywania problemów/Kapitał intelektualny organizacji 2 ECTS
 • Technologie informatyczne 3 ECTS
 • Ekonomia menedżerska 4 ECTS
 • Etyka w biznesie 4 ECTS
 • Podstawy zarządzania 4 ECTS
 • Podstawy marketingu 4 ECTS
 • Podstawy psychologii 4 ECTS
 • Narzędzia statystyczne w psychologii i biznesie 3 ECTS
 • Podstawy socjologii 4 ECTS
 • Podstawy finansów 4 ECTS
 • Komunikacja interpersonalna i perswazyjna 4 ECTS
 • Psychologia zachowań konsumenckich 3 ECTS
 • Gry biznesowe 3 ECTS
 • Coaching i kompetencje przyszłości 3 ECTS
Rok II
 • Język angielski / Język niemiecki 5 ECTS
 • Filozofia społeczna 2 ECTS
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 ECTS
 • Badania marketingowe 3 ECTS
 • Nauka o organizacji 4 ECTS
 • Ekonomia behawioralna 4 ECTS
 • Negocjacje w biznesie 4 ECTS
 • Zarządzanie zmianą 3 ECTS
 • Psychologia menedżera 4 ECTS
 • Metody zarządzania projektami (PRINCE 2) 3 ECTS
 • Podejmowanie decyzji i ryzyko 3 ECTS
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu 3 ECTS
 • Praktyka zawodowa I 8 ECTS
Rok III
 • Analiza rynku 3 ECTS
 • Benchmarking w biznesie 3 ECTS
 • Komunikacja międzykulturowa w organizacji 3 ECTS
 • International Business / Internationale Geschäfte 3 ECTS
 • Przygotowanie do egzaminu licencjackiego 3 ECTS
 • Licencjacki projekt końcowy 9 ECTS


Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Zobacz też pozostałe zakresy kształcenia


Skip to content