Coaching kariery

///

Opis zakresu kształcenia

Coaching kariery to specjalizacja, która odpowiada na zapotrzebowanie rynku związanego ze wzmożonym zainteresowaniem coachingiem biznesowym oraz treningiem rozwoju własnej osobowości. Ten moduł kształcenia przygotowuje absolwentów zarówno do przełamywania barier w rozwoju organizacji jak i osobistych. 

 


Czego się nauczysz?

W ramach tej ścieżki kształcenia absolwent uzyska wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu na optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału zawodowego, przeprowadzenie bilansu kompetencji i wdrożenie jego wyników w procesie budowania strategii rozwoju. Ponadto absolwenci kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie, specjalizacja Coaching kariery będą przygotowani do rozwiązywania konfliktów i profesjonalnego negocjowania, jak też rozwiązania złożonych problemów przy wykorzystaniu metodyki problem solving.


Twoja ścieżka kształcenia

 • Personel branding
 • Zarządzanie karierą
 • Coaching kryzysowy
 • Rozwój kompetencji osobistych
 • Problem solving


Gdzie znajdziesz pracę

Absolwenci tej specjalizacji znajdą zatrudnienie jako:

 • trenerzy biznesu, trener HR, coach personalny
 • Talent & Learning Manager
 • specjaliści ds. rozwoju osobistego
 • specjaliści ds. negocjacji i mediacji
 • konsultanci i doradcy biznesów
 • doradcy zawodowi i personalni


Rok I
 • Język angielski / Język niemiecki 5 ECTS
 • Planowanie kariery zawodowej / Podstawy wiedzy o rynku pracy 2 ECTS
 • Metody twórczego rozwiązywania problemów/Kapitał intelektualny organizacji 2 ECTS
 • Technologie informatyczne 3 ECTS
 • Ekonomia menedżerska 4 ECTS
 • Etyka w biznesie 4 ECTS
 • Podstawy zarządzania 4 ECTS
 • Podstawy marketingu 4 ECTS
 • Podstawy psychologii 4 ECTS
 • Narzędzia statystyczne w psychologii i biznesie 3 ECTS
 • Podstawy socjologii 4 ECTS
 • Podstawy finansów 4 ECTS
 • Komunikacja interpersonalna i perswazyjna 4 ECTS
 • Psychologia zachowań konsumenckich 3 ECTS
 • Gry biznesowe 3 ECTS
 • Coaching i kompetencje przyszłości 3 ECTS
Rok II
 • Język angielski / Język niemiecki 5 ECTS
 • Filozofia społeczna 2 ECTS
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 ECTS
 • Badania marketingowe 3 ECTS
 • Nauka o organizacji 4 ECTS
 • Ekonomia behawioralna 4 ECTS
 • Negocjacje w biznesie 4 ECTS
 • Zarządzanie zmianą 3 ECTS
 • Psychologia menedżera 4 ECTS
 • Metody zarządzania projektami (PRINCE 2) 3 ECTS
 • Podejmowanie decyzji i ryzyko 3 ECTS
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu 3 ECTS
 • Praktyka zawodowa I 8 ECTS
Rok III
 • Analiza rynku 3 ECTS
 • Benchmarking w biznesie 3 ECTS
 • Komunikacja międzykulturowa w organizacji 3 ECTS
 • International Business / Internationale Geschäfte 3 ECTS
 • Przygotowanie do egzaminu licencjackiego 3 ECTS
 • Licencjacki projekt końcowy 9 ECTS


Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Zobacz też pozostałe zakresy kształcenia


Skip to content