O Uczelni

///

Uczelnia powstała w 1995 roku. Prowadzimy kształcenie na kierunkach:  Informatyka, ZarządzanieFinanse i Rachunkowość, Logistyka, Marketing Cyfrowy, Przedsiębiorczość Cyfrowa, Komunikacja i Psychologia w Biznesie.  Uczelnia prowadzi także studia podyplomowekursy oraz szkolenia wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP.

 

Studia w akademickim Krakowie to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna okazja kontaktu z wielką kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Dla studentów studiów stacjonarnych kontakt z kolegami z 21 uczelni Krakowa, gdzie uczy się 172 840 studentów, sport, rozrywka, kontakty z wybitnymi ludźmi obok nauki w murach uczelni stanowią szansę na awans intelektualny. Wiele osób studiujących w naszej Uczelni zdobywa solidne wyższe wykształcenie co owocuje szybkim sukcesem zawodowym. Studenci studiów niestacjonarnych znajdują u nas wiele udogodnień (e-learning, dogodne terminy zajęć, łatwy dostęp do wykładowców). Nowoczesna struktura teleinformatyczna stawia nas w czołówce uczelni polskich. Słowem WSZiB to Uczelnia zachodu warta.


Zezwolenia, akredytacje i certyfikaty

Podstawę prawną działania Uczelni jest wpis do Księgi Rejestru Uczelni Niepaństwowych Nr 55 z dnia 11.05.1995 r. oraz z dn. 19 marca 2004 r.

W 2004, 2010, 2015 oraz 2022 roku Polska Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii dla studiów licencjackich i magisterskich kierunku Zarządzania, Finanse i Rachunkowość, a w 2011 oraz 2017 roku dla kierunku Informatyka.

W dniu 24 lutego 2022 roku PKA podjęła decyzję o pozytywnej ocenie programowej na kierunku Zarządzanie na poziomie I i II stopnia studiów o profilu praktycznym, a także na kierunku Finanse i Rachunkowość na poziomie studiów I stopnia o profilu praktycznym. Stwierdzono, że wszystkie oceniane kryteria jakościowe uzyskały bardzo dobrą ocenę.

W kwietniu 2022 roku Uczelnia otrzymała zgodę od Ministra Edukacji i Nauki na prowadzenie trzech nowych kierunków tj. Marketing Cyfrowy (studia licencjackie), Logistyka (studia inżynierskie), Finanse i Rachunkowość (studia magisterskie).W grudniu 2022 roku Uczelnia otrzymała kolejne uprawnienia – Minister Edukacji i Nauki przyznał WSZiB prawo do prowadzenia studiów na kierunku Komunikacja i Psychologia w Biznesie (studia licencjackie). W dniu 03 lutego 2023 roku decyzją Ministra Edukacji i Nauki Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Przedsiębiorczość Cyfrowa (studia licencjackie).

Uczelnia posiada bogatą własną bazę dydaktyczną, liczną i młodą kadrę naukową. Pozycja finansowa Uczelni jest stabilna, dzięki czemu studenci znajdują u nas możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań, a wykładowcy mają warunki do prowadzenia prac badawczych.  W zarządzaniu edukacją kierujemy się zasadami TQM (zarządzanie przez jakość). Posiadamy również CERTYFIKAT JAKOŚCI nadany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Od wielu lat zajmujemy czołowe lokaty w rankingach „Polityki”, „Wprost”, „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”.

Studenci biorą udział w prowadzonych przez Uczelnię projektach informatycznych. WSZiB jako autoryzowane centrum egzaminacyjne Pearson VUE umożliwia uzyskiwanie międzynarodowych, prestiżowych certyfikatów z branży IT. Uczelnia daje również możliwość przystąpienia do uznawanych egzaminów językowych FCE oraz TELC (The European Language Certificate).


Władze akademickie uczelni

 

rektor

Rektor

mgr Krzysztof Roszczynialski

Kanclerz

dr Borys Makary

Prorektor ds. Ogólnych

dr inż. Bohdan Makary

Prorektor ds. Kształcenia
i Badań Naukowych

dr Aneta Ziółkowska, prof. WSZiB

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Bartosz Banduła, prof. WSZiB

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Artur Figurski, prof. WSZiB

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr Magdalena Kowalska-Musiał

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr inż. Janusz Majewski

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

dr inż. Dominika Woźny, prof. WSZiB

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

Pełnomocnik Rektora 
ds. kół naukowych

dr Justyna Michniak-Szladerba


Rada Pracodawców WSZiB

 

mgr inż. Wacław Andruszko
Przewodniczący

Absolwent AGH, uczestnik studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu zarządzania, praktyki menedżerskie we Włoszech i Dani, generalny projektant w Biurze Projektów PCWiG. Wieloletni Dyrektor Biura Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie.

Piotr Baran
 

Prezes znanej w Krakowie firmy PROINS SA zajmującej się budową i sprzedażą mieszkań. Firma jest laureatem kilkudziesięciu nagród i wyróżnień – ostatnio w 2014 roku Developer Roku i Inwestycja Roku.
Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz V-ce Prezes Małopolskiego Związku Pracodawców.

dr Kazimierz Sedlak
 

Założyciel pierwszej polskiej firmy doradztwa HR – Sedlak & Sedlak (1990 rok), wydawca pierwszego polskiego raportu płacowego (1997 rok), twórca czterech portali internetowych (wynagrodzenia.pl, rynekpracy.pl, badaniaHR.pl, wskaźnikiHR.pl), autor wielu publikacji z zakresu HR oraz książek poświęconych Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Członek towarzystw międzynarodowych. Uczestnik biegów maratońskich.

mgr Michał Szafraniec

Specjalista ds. kontroli Gospodarki Odpadami – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie. Były wieloletni Przewodniczący Samorządu Studenckiego WSZiB w Krakowie.

 


Misja Uczelni

 

Misją Uczelni jest przekazanie interesariuszom podstaw metodycznych oraz intelektualnych do pracy w biznesie i w nowoczesnym społeczeństwie Gospodarki 4.0

Wiedza i kwalifikacje przekazywane przez nas są niezbędne do dzisiejszego uczestnictwa w rozwoju społecznym, tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach ale także dają umiejętność ich zastosowania w przyszłości.

Największą troską wszystkich pracowników Uczelni jest przyszłość jej Absolwentów, w tym ich kariera zawodowa budowaniu, której ma służyć przekazanie konkretnych umiejętności zawodowych oraz społecznych.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content