Menedżer logistyki

///

Opis zakresu kształcenia

Menedżer logistyki to zakres kształcenia adresowany do studentów, którzy chcą dodatkowo rozwijać miękkie kompetencje niezbędne w pracy logistyka – inżyniera.


Czego się nauczysz?

Absolwenci zdobędą umiejętności menedżerskie z zakresu projektowania procesów logistycznych, zarządzania procesami logistycznymi, jak też obsługi klienta czy zarządzania relacjami. Specjalizacja ta pozwoli także wykształcić unikalne kompetencje z zakresu  społeczno-socjologicznych aspektów pracy w zawodzie logistyka – inżyniera. Tak zaprojektowany program tej specjalizacji wyposaży potencjalnego absolwenta w unikalną kombinację wiedzy, umiejętności i kompetencji, pozwalającą odnaleźć się w pracy w  multikulturowym środowisku zwłaszcza w tzw. centrach usług wspólnych, które obsługują poza procesami stricte biznesowymi, także procesy logistyczne.


Twoja ścieżka kształcenia

 • Projektowanie i wdrażanie strategii logistycznych – zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z procesami budowy efektywnej strategii logistycznej logistycznej oraz jej dostosowania do aktualnych wymagań rynkowych.
 • Systemy informatyczne wspomagające procesy logistyczne – zajęcia pokażą Ci w jaki sposób wykorzystać narzędzia IT, w tym specjalistyczne oprogramowanie, do wsparcia procesów logistycznych w dowolnym przedsiębiorstwie.
 • Społeczno-socjologiczne problemy zawodu logistyka – zajęcia przygotują Cię do pełnienia roli menedżera-inżyniera logistyka oraz wskażą, jak ważne miejsce w pełnieniu tej roli mają kompetencje o charakterze miękkim.
 • Procesy decyzyjne w zarządzaniu logistycznym – zajęcia, które mają przygotować do optymalnego podejmowania decyzji logistycznych z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wsparcia procesów.
 • Logistyczna obsługa klienta i zarządzanie relacjami – zajęcia przygotują Cię do funkcjonowania na złożonym rynku B2B.
 • Benchmarking w logistyce – zajęcia przygotowują do wykorzystania narzędzi benchmarkingu w tworzeniu procesów logistycznych, analizowaniu koncepcji logistycznych i porównywania rozwiązań między podmiotami.


Gdzie znajdziesz pracę

Absolwenci tej specjalności są, przygotowanymi do pracy w działach:

 • logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • lub jako koordynatorzy łańcucha dostaw,
 • menedżera ds. logistyki w podmiotach krajowych, jak i międzynarodowych,
 • menedżer działu logistyki w różnego rodzaju organizacjach, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka),
 • specjalista w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej prowadzących działalność logistyczną.


I rok
 • Język obcy 5 ECTS
 • Planowanie kariery zawodowej / Podstawy wiedzy o rynku pracy 2 ECTS
 • Współczesne systemy polityczne/Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie 2 ECTS
 • Ergonomia i BHP/Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie logistyka 2 ECTS
 • Wprowadzenie do pracy projektowej 3 ECTS
 • Algebra liniowa z elementami geometrii analiticznej 6 ECTS
 • Prawo 6 ECTS
 • Ekonomia 6 ECTS
 • Podstawy zarządzania 4 ECTS
 • 3 ECTS
 • Marketing w logistyce 2 ECTS
 • Technologie informatyczne 4 ECTS
 • Analiza matematyczna 4 ECTS
 • Podstawy metrologii 5 ECTS
 • Logistyka produkcji 4 ECTS
 • Infrastruktura logistyczna 4 ECTS
II rok
 • Język obcy 5 ECTS
 • Metody twórczego rozwiązywania problemów/Skuteczne przywództwo 2 ECTS
 • Towaroznawstwo 4 ECTS
 • Podstawy finansów i rachunkowości 4 ECTS
 • Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 4 ECTS
 • Inżynieria systemów i analiza sysytemowa 3 ECTS
 • Podstawy projektowania inżynierskiego 4 ECTS
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 4 ECTS
 • Projektowanie i zarządzanie infrastrukturą magazynową (COMARCH) 4 ECTS
 • Ekologistyka 2 ECTS
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji 4 ECTS
 • Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce 4 ECTS
 • Ekonomika transportu 4 ECTS
 • Rachunek kosztów logistyki 4 ECTS
 • Wprowadzenie do modelowania procesów logisycznych (FlexSim) 4 ECTS
 • Praktyka zawodowa I 4 ECTS
III rok
 • Praktyka zawodowa I 4 ECTS
 • Zarządzanie produkcją - teoria i praktyka 2 ECTS
 • BPMN w procesach logistycznych 2 ECTS
 • Komputerowe wspomaganie decyzji 3 ECTS
 • Grafika inżynierska w logistyce 2 ECTS
 • Systemy GIS w logistyce 3 ECTS
 • Telematyka transportu i logistyki (TRANSPOREON) 3 ECTS
 • Logistyka zwrotna 3 ECTS
 • Logistyczne aspekty koncepcji smart city 2 ECTS
 • Koncepcja Przemysłu 4.0 2 ECTS
 • Praktyka zawodowa II 5 ECTS
 • Zakres kształcenia
 • Seminarium dyplomowe 5 ECTS
IV rok
 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej/Prawo patentowe 2 ECTS
 • Knowledge management in logistics 2 ECTS
 • Praktyka zawodowa II 6 ECTS
 • Praca dyplomowa 10 ECTS

Dlaczego warto wybrać studia inżynierskie Logistyka na WSZiB w Krakowie

Kształcenie zorientowane na praktykę

Kształcenie zorientowane na praktykę

Nowoczesne narzędzia informatyczne

Nowoczesne narzędzia informatyczne

Wyjątkowa atmosfera do studiowania

Wyjątkowa atmosfera do studiowania

Możliwość wyjazdu za granicę

Możliwość wyjazdu za granicę

Profesjonalna kadra dydaktyczna

Profesjonalna kadra dydaktyczna

Kariera zawodowa

Kariera zawodowa

Własne platformy internetowe

Własne platformy internetowe


Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Zobacz też pozostałe zakresy kształcenia


Semestralne opłaty za studia

Płatność jednorazowa za semestr obowiązująca nowo rekrutujące się osoby od 2023 roku.

Istnieje także możliwość wpłat ratalnych już od pierwszego semestru.

studia stacjonarnestudia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość
studia licencjackie
(6 semestrów)
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
Zarządzanie
studia licencjackie
(6 semestrów)
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
Marketing cyfrowy
studia licencjackie
(6 semestrów)
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
Przedsiębiorczość cyfrowa
studia licencjackie
(6 semestrów)
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
Komunikacja i psychologia w biznesie
studia licencjackie
(6 semestrów)
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
3400 zł
3600 zł
od 3 sem.
Logistyka
studia inżynierskie
(7 semestrów)
3600 zł
3800 zł
od 3 sem.
3600 zł
3800 zł
od 3 sem.
Informatyka
studia inżynierskie
(7 semestrów)
4000 zł
4500 zł
od 3 sem.
4000 zł
4500 zł
od 3 sem.
Finanse i rachunkowość studia magisterskie
(4 semestry)
3600 zł3600 zł
Zarządzanie
studia magisterskie
(4 semestry)
3600 zł3600 zł
Informatyka stosowana
studia magisterskie
(3 semestry)
4500 zł4500 zł

 

Konto bankowe

Bank Ochrony Środowiska, Oddział w Krakowie
26 1540 1115 2001 6001 2087 0004

 

Opłaty ratalnezobacz

Dział rekrutacji
Kraków

Biuro Rekrutacji
al. Kijowska 14,
pok. 105, I piętro

tel. 012 635 68 05

+(48) 501 699 761

poniedziałek – czwartek: 8.00 – 16.00

piątek 08.00 – 18.00

sobota: 08.00 – 14.00

+(48) 12 635 68 21

+(48) 501 699 761
e-mail: rekrutacja@wszib.edu.pl

Kasa

+(48) 12 635 68 08

poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00

sobota: 08.00 -14.00

niedziele dyżurne*: 08.00 -14.00

( 04.02.2024, 18.02.2024)


Skip to content