Zarządzanie w oświacie

///

 

Zapisz się online

Cel

Studia podyplomowe Zarządzanie w oświacie adresowane są do osób, które pragną nabyć, poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania szkołą lub placówką oświatową.

Studia mają również na celu przygotowanie absolwentów kierunku, do podejmowania czynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

 

Korzyści

Absolwenci studiów nabywają kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych  Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce Dz.U. 2017 r. Poz. 1597.

Uczestnicy studiów muszą posiadać wykształcenie wyższe. Studia adresowane są do dyrektorów szkół oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli itp., oraz kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie. Z oferty studiów podyplomowych mogą również skorzystać nauczyciele zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji. Kierunek ,,Zarządzanie w oświacie” jest również adresowany do  osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, a także do pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły,  animatorów działań i organizacji oświatowych.

 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez trenerów i wykładowców posiadających praktyczne doświadczenie związane z zarządzaniem w oświacie.

Program

 • Polityka oświatowa Państwa – Prawo o oświacie
 • Organizacja procesu pedagogicznego i kierowanie zmianą w placówce oświatowej
 • Prawo pracy – Przepisy BHP
 • Prawo rodzinne
 • Podstawy organizacji, zarządzania i marketingu w oświacie
 • Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
 • Zarządzanie finansami w oświacie
 • Finansowanie działalności oświatowej
 • Zamówienia publiczne
 • Pozyskiwanie środków z funduszy UE
 • Planowanie i projektowanie koncepcji szkoły
 • Nadzór pedagogiczny – zarządzanie jakością
 • Badanie efektów pracy szkoły i placówki oświatowej
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową – zarządzanie dokumentacją
 • Kontrola zarządcza – technologie informatyczne w oświacie
 • Psychologiczne aspekty kierowania placówką oświatową
 • Zarządzanie konfliktem oraz problemem w placówkach oświatowych, negocjacje i mediacje.

 

Opłaty

Całkowity koszt: 2700 zł lub 4 równe nieoprocentowane raty (w tym 100 zł opłaty rezerwacyjnej)

Numer konta bankowego: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148

 • Zjazdy: piątek (od godz. 17.00) – sobota lub sobota-niedziela
 • Liczba miesięcy: 10
 • Liczba godzin: 220
 • Liczba (planowana) zjazdów: 20

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content