Zarządzanie w oświacie

///

 

Zapisz się online

Cel

Studia podyplomoweZarządzanie w oświacie” adresowane są do osób, które pragną nabyć, poszerzyć lub zaktualizować swojąwiedzę i umiejętności w zakresie kierowania szkołą lub placówką oświatową.

Studiamają również na celu przygotowanie absolwentów kierunku, do podejmowaniaczynności zawodowych na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzajuplacówkach oświatowych. Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresiezarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i  placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organachnadzorujących działalność oświatową.

 

Korzyści

Absolwenci studiów nabywająkwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innychstanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych  Program studiów jest zgodny z RozporządzeniemMinistra Edukacji Narodowej z dnia 27  października 2009 r. w sprawiewymagań, jakim powinna odpowiadać osoba  zajmująca stanowisko dyrektoraoraz inne stanowisko kierownicze w  poszczególnych typach publicznychszkół i rodzajach publicznych placówek. (Dz. U. z 2009r Nr 184, poz. 1436).

Uczestnicystudiów muszą posiadać wykształcenie wyższe. Studiaadresowane są do dyrektorów szkół oraz osób zajmujących stanowiska kierowniczew przedszkolach i innych placówkach oświatowo  wychowawczych (centra kształceniapraktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia nauczycieliitp., oraz kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie. Z oferty studiówpodyplomowych mogą również skorzystać nauczyciele zainteresowani doskonaleniemzawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania wedukacji. Kierunek ,,Zarządzanie w oświacie” jest również adresowanydo  osób zajmujących się problematykąoświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, a także do pracowników nadzorupedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły,  animatorówdziałań i organizacji oświatowych.

 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez trenerów i wykładowców posiadających praktyczne doświadczenie związane z zarządzaniem w oświacie.

Program

 • Polityka oświatowa Państwa – Prawo o oświacie
 • Organizacja procesu pedagogicznego i kierowanie zmianą w placówceoświatowej
 • Prawo pracy – Przepisy BHP
 • Prawo rodzinne
 • Podstawy organizacji, zarządzania i marketingu woświacie
 • Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
 • Zarządzanie finansami w oświacie
 • Finansowanie działalności oświatowej
 • Zamówienia publiczne
 • Pozyskiwanie środków z funduszy UE
 • Planowanie i projektowanie koncepcji szkoły
 • Nadzór pedagogiczny – zarządzanie jakością
 • Badanie efektów pracy szkoły i placówki oświatowej
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową – zarządzanie dokumentacją
 • Kontrola zarządcza – technologie informatyczne w oświacie
 • Psychologiczne aspekty kierowania placówką oświatową
 • Zarządzanie konfliktem oraz problemem w placówkach oświatowych, negocjacje i mediacje.

 

Opłaty

Całkowity koszt: 2200 zł lub 4 równe nieoprocentowane raty (w tym 100 zł opłaty rezerwacyjnej)

Numer konta bankowego: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148

 • Zjazdy: piątek (od godz. 17.00) – sobota lub sobota-niedziela
 • Liczba miesięcy: 10
 • Liczba godzin: 220
 • Liczba (planowana) zjazdów: 20

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji