Zarządzanie zasobami ludzkimi

///

 

 

Cel

Celem studiów jest zapoznanie się uczestników zarówno z praktycznymi, jak i teoretycznymi zagadnieniami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi (ZZL). ZZL postrzega ludzi jako cenne źródło sukcesów firmy i proponuje strategiczne, dalekowzroczne podejście do kierowania i rozwoju zasobów ludzkich. Program Studiów uwzględnia szczególnie takie zagadnienia jak: porozumiewanie się i komunikacja w firmie, pozyskiwanie pracowników, kierowanie i przywództwo, motywowanie.
Studia skierowane są do: absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych konkretnymi zadaniami w firmach, pragnących w nowoczesny sposób gospodarować kadrami; pracowników zajmujących się zarządzaniem kadrami – personalnych, szkoleniowców, doradców, dyrektorów ds. kadrowych, dyrektorów ds. rozwoju personelu itp.; absolwentów studiów humanistycznych, których wiedza i umiejętności nie wystarczają do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach, a dzięki studiom podyplomowym z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zdobędą przygotowanie w tym zakresie.

Korzyści

Ukończenie Studiów powinno dać uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.

Wykładowcy

Zajęcia w ramach studiów prowadzą specjaliści z branży, praktycy biznesu, trenerzy i coachowie.

Program

 • Zagadnienie kultury organizacji
 • Pozyskiwanie pracowników, rekrutacja i selekcja
 • Assessment Centres (ośrodki oceny) jako nowoczesna metoda oceny i selekcji
 • System ocen pracowniczych
 • Motywowanie pracowników, zarządzanie wynagrodzeniami
 • Kierowanie ludźmi, style i funkcje kierowania
 • Komunikacja w organizacji
 • Negocjowanie i zarządzanie konfliktami
 • Stosunki pracownicze komunikacja, współpraca, konflikty
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie zmianą kierowanie zmianami organizacyjnymi i innowacją
 • Zagadnienia z zakresu prawa pracy

 

Forma zaliczenia

Dwa testy semestralne weryfikujące zdobytą wiedzę.

Opłaty

Całkowity koszt: 4500 zł lub 4 równe nieoprocentowane raty (w tym 100 zł opłaty rezerwacyjnej)

Numer konta bankowego: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148

 • Zjazdy: piątek (od godz. 17.00) – sobota
 • Liczba miesięcy: 10
 • Liczba godzin: 160
 • Liczba zjazdów: 12

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content