Programista Python

///

 

Zapisz się online

Cel

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z technikami programowania w języku Python oraz najpopularniejszymi bibliotekami i frameworkami tego języka. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi samodzielne tworzenie aplikacji w języku Python. Treści kształcenia są oparte na doświadczeniu wynikającym z realizacji rzeczywistych, złożonych projektów informatycznych. Studia odpowiednie dla osób, które nie miały wcześniej styczności z tym językiem programowania.

Co nas wyróżnia

 • zajęcia prowadzone przez praktyków z doświadczeniem dydaktycznym
 • praktyczny charakter studiów
 • nauka najnowszych i aktualnie wykorzystywanych technologii
 • nowoczesne pracownie komputerowe
 • studia dają dobrą pozycję wyjściową do rozpoczęcia kariery jako programista Python

Korzyści

Python jest łatwym do nauki, wszechstronnym językiem programowania. Ma wydajne wysoko-poziomowe struktury danych i proste ale efektywne podejście do programowania zorientowanego obiektowo. Elegancka składnia Pythona      i dynamiczne typowanie, wraz z jego naturą interpretowania, czyni go idealnym językiem do skryptów i szybkiego rozwijania aplikacji w wielu obszarach na większości platform. Popularne zastosowania Pythona to: skrypty systemowe, programy bazodanowe, tworzenie backendu serwisów internetowych, skrypty automatyzujące pracę, programowanie gier i multimediów, testowanie oprogramowania. Program studiów przewiduje nie tylko naukę samego języka Python, ale także najpopularniejszych i najczęściej stosowanych technologii webowych. Studia mają charakter praktyczny i obejmują 190 godzin zajęć laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie z wykorzystaniem ich autorskich materiałów. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i angielskim.

Wymagania

Posiadanie dyplomu studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich. Od przyszłych Słuchaczy wymagamy tylko podstawowej znajomości obsługi komputera, naukę programowania rozpoczniemy od zera.

Wykładowcy

 • mgr inż. Marcin Mikłas – programista z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu projektów w technologiach Java oraz Python. Zdobytą wiedzę i doświadczenie wykorzystuje także jako pracownik dydaktyczny WSZiB.
 • inż. Sebastian Słomian – programista aplikacji webowych w takich technologiach jak: Java/Kotlin, Python, Angular. Na co dzień pracuje dla dużych globalnych marek działających w sektorach edukacji, bankowości, bezpieczeństwa publicznego oraz transportu. Skupiający się na przekazywaniu jak największej ilości wiedzy poprzez praktykę.
 • mgr inż. Andrzej Chudzicki – aktywny programista z kilkuletnim doświadczeniem, na co dzień zajmujący się wytwarzaniem aplikacji webowych. W pracy stawiający na czytelne rozwiązania, kierując się ideą pisania czystego kodu. Uważa, że każda wiedza teoretyczna musi być podparta licznymi przykładami i ćwiczeniami.

Program

 • Podstawy programowania w języku Python | 70h
  Podstawy programowania komputerowego. Kompilacja a interpretacja. Python a inne języki programowania. Wersje Pythona. Podstawowe metody. Komentarze. Zmienne i konwencje nazewnicze. Podstawowe typy danych. Operatory (arytmetyczne, formatowania i wyprowadzania danych przypisania, logiczne, bitowe). Zasady rządzące budowaniem wyrażeń. Wprowadzanie i konwertowanie danych. Instrukcje warunkowe. Pętle. Funkcje. Struktury danych (listy, krotki, zbiory, słowniki). Moduły oraz pakiety. Obsługa wyjątków. Podstawy programowania zorientowanego obiektowo (dziedziczenie, abstrakcja, enkapsulacja, polimorfizm). Wyrażenia lambda. Operacje na plikach.
 • Obsługa baz danych | 14h
  Wprowadzenie do systemów baz danych. Podstawy języka SQL. Tworzenie i zarządzanie relacjami w bazie danych. Dostęp do baz danych ze środowiska Python. Transakcje i wycofywanie zmian.
 • Programowanie z wykorzystaniem Django | 36h
  Wykorzystywanie Django do tworzenia dynamicznych aplikacji Webowych z wykorzystaniem modeli, widoków oraz szablonów. Praca z bazą danych i obsługa zapytań QuerySet, mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM) w Django. Tworzenie własnych serwisów REST z wykorzystaniem podejścia TDD (Test driven development) oraz Django REST Framework. Zabezpieczanie aplikacji w podejściu sesyjnym oraz bezstanowym.
 • Projektowanie warstwy klienta aplikacji webowych | 40h
  Język HTML. Kaskadowe arkusze stylów CSS. Wprowadzenie do języka JavaScript. Najważniejsze obiekty języka JavaScript. Techniki tworzenia zaawansowanych stron WWW przy jednoczesnym użyciu HTML, CSS oraz JavaScript. Wykorzystanie lekkiego frameworka Flask do tworzenia REST API. Analiza istniejących REST API. Wykorzystanie narzędzia Postman do wywoływania zapytań HTTP. Aplikacje webowe typu Single Page Application z wykorzystaniem frameworka Angular: wprowadzenie do języka TypeScript, podstawowe elementy i struktura projektu Angular, komponenty i wiązanie danych, dyrektywy, serwisy i wstrzykiwanie zależności, mechanizm przekierowań, formularze i walidacja, żądania HTTP.
 • Wykorzystanie bibliotek Pythona do analizy i przetwarzania danych| 20h
  Podstawowe zagadnienia związane z analizą i przetwarzaniem danych. Wprowadzenie do narzędzia Jupyter Notebook. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem biblioteki Pandas i numPy. Wizualizacja danych przy użyciu biblioteki matplotlib. Wstęp do uczenia maszynowego.
 • Zarządzanie projektem| 10h
  Założenia Agile. Zwinne zarządzanie projektem na podstawie metodyki SCRUM. System kontroli wersji na przykładzie Git i GitHub. Wykorzystanie PyCharm jako zintegrowanego środowiska programistycznego dla języka programowania Python. Zarządzanie zależnościami pakietów.

Opłaty

5000 zł lub 4 równe nieoprocentowane raty (w tym 100 zł opłaty rezerwacyjnej)

Numer konta bankowego: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148
Zjazdy: sobota, niedziela
Liczba miesięcy: 10

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content