Przedsiębiorczość cyfrowa

///

Opis kierunku

Absolwenci kierunku Przedsiębiorczość cyfrowa uzyskają unikalną w skali kraju wiedzę i umiejętności w zakresie pracy w szeroko rozumianym zawodzie menedżera-konsultanta e-biznesu. Osoby, wybierające studia z zakresu Przedsiębiorczości cyfrowej zdobędą wiedzę z zakresu kanonu nauk o zarządzaniu i jakości, jak też ekonomii i finansów, która zostanie uzupełniona o najnowsze doświadczenia związane z zastosowaniem narzędzi ICT w biznesie. Zagadnienia te zostaną uzupełnione o specjalistyczne moduły kształcenia z zakresu cyfryzacji usług, wspomagania decyzji przy wykorzystaniu narzędzi IT, czy cyfrowych rozwiązań z zakresu wsparcia procesów finansowych i zarządczych. 

Absolwenci kierunku Przedsiębiorczość cyfrowa – studia I stopnia o profilu praktycznym – będą przygotowani do pracy na stanowiskach menedżerów e-biznesu, konsultantów e-biznesu, specjalistów ds. zarządzania projektami w zakresie wdrażania cyfrowych technologii, specjalistów ds. cyfryzacji usług biznesowych, czy kreatorów informacji w środowisku cyfrowym. Holistyczne wykształcenie zostanie również poszerzone o aspekty miękkie, związane z pracą w wielokulturowym środowisku czy umiejętności negocjacyjne. Ponadto absolwent kierunku Przedsiębiorczość cyfrowa będzie przygotowany do oddziaływania na otoczenie poprzez wiedzę i umiejętności z zakresu design informacji, wywierania wpływu, czy kształtowania decyzji zakupowych potencjalnych klientów. 

Studia odbywają się
w trybie stacjonarnym
oraz niestacjonarnym

Nauka trwa
3 lata (6 semestrów)

Łączna liczba godzin
300 semestralnie (studia stacjonarne)
200 semestralnie (studia niestacjonarne)


Czego się nauczysz?

 • w obszarze wiedzy Absolwenci będą posługiwać się aktualną i zaawansowaną wiedzą z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz dyscyplin wspomagających: ekonomia i finanse, wykorzystanie narzędzi informatycznych w zarządzaniu i finansach;
 • poznają relacje i zależności zachodzące między podmiotami gospodarczymi a instytucjami społecznymi tworzącymi ich otoczenie; ich charakter, cele, prawidłowości i zasady z punktu widzenia przedsiębiorczości cyfrowej;
 • w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i nabyte umiejętności praktyczne, będą przygotowani do pracy w obszarach wymagających umiejętności z zakresu usług cyfrowych, zarządzania projektami cyfrowymi oraz pracy w międzykulturowym środowisku;
 • w obszarze umiejętności absolwenci tego kierunku będą potrafili analizować poziom oraz dynamikę zmian w otoczeniu oraz dobierać odpowiednie narzędzia przedsiębiorczości cyfrowej  – w tym narzędzi IT do rozwiązywania praktycznych problemów z obszaru automatyzacji procesów biznesowych i marketingowych, wsparcia procesów podejmowania decyzji, modelowania danych, wizualizacje, kreowanie wolumenu sprzedaży poprzez social media, e-finanse i e-administrację;
 • będą w stanie skutecznie kształtować pozytywne relacje w zespole e-commerce lub w trakcie procesu wdrażania projektów cyfrowych;
 • opanują narzędzia negocjacji w biznesie i stosowanie technik negocjacyjnych;
 • w obszarze kompetencji społecznych Absolwenci tego kierunku będą gotowi do pracy w wielokulturowych zespołach, będą komunikatywni i otwarci na dzielenie się wiedzą oraz przekazywanie zdobytych podczas studiów umiejętności praktycznych.

Gdzie znajdziesz pracę

Absolwenci kierunku Przedsiębiorczość cyfrowa będą przygotowani do profesjonalnej pracy w środowisku biznesowym, a potencjalne stanowiska pracy można podzielić na trzy obszary:

Stanowiska związane z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu cyfrowego:

 • Menedżer ds. projektów cyfrowych
 • Menedżer ds. kreowania informacji cyfrowej
 • Specjalista ds. design informacji
 • Specjalista ds. e-commerce
 • Specjalista ds. zarządzania reputacją w sieci
 • Konsultant SEO

Stanowiska związane z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii i finansów:

 • Analityk biznesowy
 • Konsultant ds. systemów ERP
 • Menedżer ds. wdrożeń systemów IT w finansach
 • Specjalista ds. modelowania i symulacji procesów
 • Konsultant ds. e-finansów i e-administracji

Stanowiska związane z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania narzędzi ICT w biznesie:

 • Specjalista ds. baz danych i modelowania danych biznesowych
 • Konsultant ds. business intelligence
 • Specjalista ds. komputerowego wspomagania decyzji biznesowych
 • Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa organizacji
Rok I
 • Język angielski / Język niemiecki 5 ECTS
 • Zarządzanie talentami/Kapitał intelektualny organizacji 2 ECTS
 • Planowanie kariery zawodowej / Podstawy wiedzy o rynku pracy 2 ECTS
 • Technologie informatyczne 3 ECTS
 • Ekonomia menedżerska 4 ECTS
 • Metody ilościowe w biznesie 4 ECTS
 • Podstawy zarządzania 4 ECTS
 • Prawo 4 ECTS
 • Podstawy finansów i rachunkowości 4 ECTS
 • Wprowadzenie do pracy projektowej 3 ECTS
 • Marketing 4 ECTS
 • Metody przetwarzania danych i ich wizualizacja 4 ECTS
 • Biznesplan sklepu internetowego 4 ECTS
 • Bazy danych i podstawy SQL 4 ECTS
 • Negocjacje w biznesie 2 ECTS
 • E- biznes - modele i strategie 4 ECTS
 • Komunikacja międzykulturowa w organizacji 3 ECTS
Rok II
 • Język angielski / Język niemiecki 5 ECTS
 • Etyka w biznesie/ Społeczna odpowiedzialność biznesu 2 ECTS
 • Badania marketingowe 4 ECTS
 • Bankowość cyfrowa 3 ECTS
 • Prawo cyfrowe 3 ECTS
 • Metody zarządzania projektami (PRINCE 2) 4 ECTS
 • Modelowanie procesów biznesowych (iGrafix) 4 ECTS
 • Technologie cyfrowe w finansach i rachunkowości (iNsert) 4 ECTS
 • Grafika menedżerska 3 ECTS
 • Systemy ERP w biznesie (SapBO) 4 ECTS
 • Analiza rynku i prognozy 4 ECTS
 • Digital marketing 4 ECTS
 • Cyfryzacja usług biznesowych / Clound compiuting w biznesie 4 ECTS
 • Praktyka zawodowa I 8 ECTS
Rok III
 • Design informacji 4 ECTS
 • Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej/Prawo patentowe 2 ECTS
 • Podstawy SEO i analityki internetowej 4 ECTS
 • Cyberbezpieczeństwo w organizacji 4 ECTS
 • Podstawy e-commerce 4 ECTS
 • Benchmarking w biznesie 4 ECTS
 • Business Intelligence 3 ECTS
 • Komputerowe wspomaganie decyzji 3 ECTS
 • Praktyka zawodowa II 21 ECTS
 • Przygotowanie do egzaminu licencjackiego 2 ECTS
 • Licencjacki projekt końcowy 7 ECTS


Rekomendacje

 

 

 

 Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content