Koło Marketingowe

///

mgr inż. Joanna Brandys

Koło Marketingowe tworzy grupa osób aktywnych, które są zainteresowane problematyką marketingu i pragną rozwijać swoje umiejętności oraz pogłębiać wiedzę w tym zakresie.  

W spotkaniach Koła może uczestniczyć każdy student WSZiB w Krakowie.
 

Główne cele działalności Koła to:  

 • poszerzanie wiedzy studentów w zakresie marketingu,  
 • aktywny udział w konferencjach, seminariach i warsztatach,  
 • doskonalenie zdolności pracy w zespole w trakcie realizacji projektów,  
 • integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach.  

 

Spotkania Koła mają charakter dyskusyjno-warsztatowy. Poruszana problematyka, która często wykracza poza zagadnienia marketingowe, wymusza zastosowanie podejścia interdyscyplinarnego w ocenie prezentowanych problemów. Na tematykę i formę spotkań mają wpływ wszyscy uczestnicy Koła. Program pracy Koła jest elastyczny i w znacznym stopniu zależy od inwencji i aktywnego uczestnictwa studentów w spotkaniach. 

Spotkania Koła Marketingowego odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu. Terminarz spotkań można znaleźć w rozkładzie zajęć opiekuna koła (mgr inż. Joanna Brandys). 

 

Koło Marketingowe, od początku swojej działalności, było zarówno uczestnikiem, jak i organizatorem licznych wydarzeń. Wśród najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Koło Marketingowe można wymienić: 

 • cykl warsztatów w szkołach średnich (licea i technika ekonomiczne) „I ty potrafisz zaprezentować swoją szkolę” listopad 2010-kwiecień 2011, 
 • warsztaty w czasie Dnia Otwartego WSZiB. 

Od 2010 roku Koło Marketingowe uczestniczy w odbywającym się co rok w Olsztynie Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych. Seminarium ma charakter interdyscyplinarny, a jego celem jest prezentacja osiągnięć studenckich kół naukowych znajdujących się przy uczelniach wyższych. Prezentowane na Seminarium przez studentów Koła Marketingowego projekty badawcze zdobywają w panelu nauk ekonomicznych, sekcja marketing co roku wysokie miejsca i wyróżnienia. 

Od 2019 roku Koło Marketingowe bierze udział odbywających się cyklicznie co roku Studenckich Sesjach Naukowych WSZiB. Seminarium ma charakter interdyscyplinarny, a jego celem jest prezentacja osiągnięć studenckich kół naukowych działających w WSZiB.  

 Jeśli jesteś zainteresowany tematyką marketingu, masz pytania, wątpliwości czy sugestie, chcesz realizować swoje zainteresowania uczestnicząc w projektach badawczych i mieć możliwość prezentowania osiągnięć na konferencjach i seminariach zostań członkiem Koła Marketingowego. 

Osiągnięcia koła:

 • październik 2006 – uczestnictwo w Konferencji Studentów pt. Nauki ekonomiczne w badaniach Studentów – doświadczenia i strategie.

  Konferencji towarzyszyła recenzowana publikacja, w której zawarte zostały m. in. artykuły opracowane przez uczestników Koła Marketingowego.
 • maj 2009 – opracowanie krzyżówki, która ukazała się w Multis Multum
 • maj 2010 zajęcie III miejsca w panelu nauk ekonomicznych za referat p.t. Shockvertising – czyli prowokacja w reklamie na XXXIX Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie,
 • czerwiec 2010 – uczestnictwo w wyjeździe szkoleniowym do Warszawy zorganizowanym przez Koło Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw – zwiedzanie Mennicy Polskiej, Giełdy Papierów Wartościowych i głównej siedziby Narodowego Banku Polskiego.
 • listopad 2010 – kwiecień 2011 – przeprowadzenie w szkołach średnich i technikach ekonomicznych cyklu warsztatów marketingowych pt. I Ty potrafisz zaprezentować swoją szkołę.
 • marzec 2011 – opracowanie i poprowadzenie warsztatów na temat analizy SWOT w trakcie Dnia Otwartego WSZiB
 • maj 2011 – zajęcie II miejsca w panelu marketingu i zarządzania za projekt badawczy pt. Czy nagość potrafi sprzedać wszystko? na XL Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 • maj 2011 – wyróżnienie za referat pt. Formy motywowania młodych pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjnym na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu
 • maj 2012 – wyróżnienie w panelu marketingu i zarządzania za projekt badawczy pt. Oddziaływanie reklamy na zachowanie konsumenta na XLI Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 • kwiecień 2016 – zajęcie I miejsca w panelu ekonomicznym, sekcja marketing za projekt badawczy pt. „Reklama społeczna czy reklama szokująca – analiza kampanii reklamowej marki Adrian”, na XLV Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. 
 • kwiecień 2018 – wyróżnienie w panelu ekonomicznym, sekcja marketing za projekt badawczy pt. „Crowdfunding jako forma alternatywnego finansowania” na XLVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. 
 • kwiecień 2017- spotkanie z panią Karoliną Ochałą z agencji kreatywnej Bee On Tree w ramach inauguracji cyklu „Spotkania z marketingiem”  
 • wrzesień 2020 – zajęcie I miejsca w panelu nauk ekonomicznych za referat pt. „Marketing zmysłów jako koncepcja multisensorycznego oddziaływania na konsumenta” na XLIX Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych organizowanym przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. 
 • marzec 2022 – przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tematycznych Marketing zmysłów oraz wygłoszenie prelekcji Social media marketing w trakcie Dnia Otwartego WSZiB 
 • grudzień 2022 – organizacja, wspólnie z Samorządem Studentów, warsztatów świątecznych oraz prelekcja przedstawicielki Koła pt. Jak promować i wycenić rękodzieło.  
 • marzec 2023 – przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów tematycznych Marketing zmysłów oraz wygłoszenie prelekcji Social media marketing w trakcie Dnia Otwartego WSZiB 

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content