Program Erasmus+

///

Podstawowe informacje o programie Erasmus+

1 stycznia 2014 r. rozpoczął się program Erasmus+, który połączył dotychczasowe programy „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Przewiduje się, że ok. 5 mln osób będzie mogło wyjechać na studia lub szkolenia za granicę z dofinansowaniem z programu Erasmus+.

Program Erasmus+ umożliwia przede wszystkim zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie mogą wziąć udział beneficjenci z następujących grup krajów:

  • kraje uczestniczące w programie: 28 państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Była republika Jugosławii Macedonia
  • kraje partnerskie: kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony) – kraje Partnerstwa Wschodniego, Basenu Morza Śródziemnego, Bałkan Zachodnich oraz Rosja
  • Pozostałe kraje – udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora)

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie będą tak jak dotychczas mogli skorzystać z wyjazdów za granicę:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie. Nowością są wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów.

Pracownicy natomiast mogą skorzystać z wyjazdów zagranicznych:

  • w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni
  • w celach szkoleniowych.


ECTS – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów we WSZiB


Projekty zrealizowane:
Lifelong Learning Programme – Erasmus

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji