Program Erasmus+

///

English version

 

Podstawowe informacje o programie Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020, który połączył  następujące europejskie inicjatywy realizowane przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: program „Uczenie się przez całe życie”, program „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programy współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 

Program Erasmus+ umożliwia przede wszystkim zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

 

W programie mogą wziąć udział beneficjenci z następujących grup krajów:

 

  • kraje uczestniczące w programie: 27 państw członkowskich UE oraz inne nienależące do UE: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej

 

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie mogą skorzystać z wyjazdów za granicę:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni na okres od 3 do 12 miesięcy
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie na okres od 2 do 12 miesięcy
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy

Pracownicy natomiast mogą skorzystać z wyjazdów zagranicznych:

  • nauczyciele akademiccy: w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu. Do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów WSZiB. Minimalny czas trwania mobilności – 2 dni, maksymalny – 2 miesiące
  • nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy WSZiB: wyjazdy do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.). Minimalny czas trwania mobilności – 2 dni, maksymalny – 2 miesiące

 

Bonifikata Erasmus+

Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ są zwolnieni z opłat czesnego przez okres przebywania w Uczelni Partnerskiej. Bonifikatę przyznaje się na wniosek Koordynatora Programu Erasmus+, który określa termin przebywania w Uczelni Partnerskiej.


ECTS – Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów we WSZiB


Projekty zrealizowane:
Lifelong Learning Programme – Erasmus

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content