Centrum Transferu Technologii

///

 

Ogólne informacje o CTT WSZiB

Centrum Transferu Technologii WSZiB jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, która jest odpowiedzialna za kompleksową współpracę nauki z szeroko pojętym otoczeniem gospodarczym. 

Centrum Transferu Technologii WSZiB jest powołane na mocy uchwały Senatu WSZiB oraz Zarządzania JM Rektora WSZiB jako kompleksowa jednostka ogólnouczelniana obsługująca kontakty Uczelni ze światem biznesu.

Centrum Transferu Technologii WSZiB jest jednostką powołaną do upowszechniania wiedzy, współpracy z gospodarką, a także do wspierania innowacyjności, rozwoju umiejętności i przedsiębiorczości akademickiej oraz wykorzystania nowatorskich rozwiązań pracowników i studentów w celu komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

 

Zadania CTT WSZiB

 

Do szczegółowych zadań Centrum należy:
upowszechnianie postaw proinnowacyjnych w środowisku naukowym WSZiB,
  • identyfikowanie projektów o potencjale wdrożeniowym oraz realizacja procesu komercjalizacji projektów,
  • opracowywanie oferty technologicznej WSZiB w zakresie projektów o potencjale wdrożeniowym,
  • dbanie o ochronę prawną dóbr intelektualnych WSZiB,
  • promowanie oferty technologicznej WSZiB podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,
  • budowanie sieci kontaktów z przemysłem oraz otoczenie gospodarczym w tym z zainteresowanymi przedsiębiorcami,
  • negocjowanie, przygotowywanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
  • inicjowanie w środowisku naukowym WSZiB projektów o potencjale wdrożeniowym, w szczególności we współpracy z przedsiębiorcami,
  • doradztwo oraz szkolenia skierowane do pracowników naukowych w zakresie: możliwości rozwoju projektów o charakterze wdrożeniowym, komercjalizacji innowacyjnych projektów, możliwości uzyskania ochrony własności intelektualnej,
  • koordynacja współpracy z przedsiębiorcami w zakresie wdrażania nowych technologii oraz wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych, w tym negocjowanie stosownych umów,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym partnerami zagranicznymi, w zakresie innowacyjności oraz kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych.
Zadania i zakres kompetencyjny CTT WSZiB został określony w regulaminie CTT.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content