Digital marketing i social media

///

Opis zakresu kształcenia

Studia na  specjalności Digital marketing  i social media umożliwiają pozyskanie wiedzy i umiejętności, będących przygotowaniem do praktycznego wykorzystywania narzędzi internetowych w skutecznej działalności marketingowej. Absolwenci  potrafią:

 • wykorzystywać media społecznościowe w celach marketingowych i promocyjnych;
 • planować i zarządzać kampaniami realizowanymi w świecie wirtualnym;
 • analizować i monitorować relacje z klientami;
 • stosować nowoczesne metody działań promocyjno-sprzedażowych w obszarze Internetu;
 • tworzyć i zarządzać marką,
 • zbierać i analizować dane w celu oceny skuteczności mediów społecznościowych i strategii marketingu cyfrowego;

Czego się nauczysz?

Specjalizacja Digital marketing i social media to kompleksowa propozycja dla wszystkich, którzy wiążą swoją karierę zawodową z rynkiem nowych mediów. W ramach modułów realizowanych w ramach tej ścieżki kształcenia absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania przekazu informacyjnego w  mediach cyfrowych, wpływu na kształtowanie decyzji zakupowych oraz tworzenia nowoczesnego contentu marketingowego.

Absolwent tej ścieżki kształcenia będzie przygotowany do posługiwania się narzędziami ICT w zarządzaniu procesami marketingowymi.


Twoja ścieżka kształcenia

 • Desing informacji,
 • Digital branding,
 • Social selling,
 • Technologie informatyczne w zarządzaniu projektem marketingowym (ASANA),
 • Content marketing i copywriting,
 • Marketing mobilny.


Gdzie znajdziesz pracę

Zdobyte podczas studiów wiedza, umiejętności i kompetencje będą przydatne zarówno w przypadku podjęcia pracy zawodowej na rynku krajowym lub zagranicznym.

Specjalizacja skierowana jest do wszystkich osób, które w przyszłości planują swoją karierę zawodową w

 • działach marketingu,
 • agencjach kreatywnych,
 • sprzedaży i promocji,
 • na stanowiskach odpowiedzialnych za kształtowanie relacji z klientami,
 • branży social media i e-commerce oraz w agencjach reklamowych i badawczych.

Każdy absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej firmy.


I Rok
 • Ekonomia zaawansowana 7 ECTS
 • Metody ilościowe w zarządzaniu 6 ECTS
 • Statystyka w zarządzaniu 6 ECTS
 • Zarządzanie strategiczne 4 ECTS
 • Psychologia w zarządzaniu 4 ECTS
 • Zarządzanie procesami 5 ECTS
 • Zarządzanie bezpieczeństwem 2 ECTS
 • 3 ECTS
 • Procesy produkcyjne w XXI wieku
 • Prawo europejskie 6 ECTS
 • Marketing międzynarodowy 2 ECTS
 • Zakres kształcenia
II Rok
 • Business English 2 ECTS
 • Filozofia 2 ECTS
 • Badania operacyjne 5 ECTS
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa 3 ECTS
 • Finanse rozwoju zrównoważonego 3 ECTS
 • Seminarium magisterskie 20 ECTS
 • Praktyka zawodowa
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Selected topics of behavioral finance
 • Zakres kształcenia
 • Seminarium magisterskie 20 ECTS

Dlaczego warto studiować Zarządzanie II-go stopnia na WSZiB w Krakowie

Kształcenie zorientowane na praktykę

Kształcenie zorientowane na praktykę

Szeroka oferta programowa

Szeroka oferta programowa

Własne platformy intranetowe

Własne platformy intranetowe

Nowoczesne narzędzia informatyczne

Nowoczesne narzędzia informatyczne

Profesjonalna kadra dydaktyczna

Profesjonalna kadra dydaktyczna

Wyjątkowa atmosfera do studiowania

Wyjątkowa atmosfera do studiowania

Zagraniczna mobilność

Zagraniczna mobilność

Kariera zawodowa

Kariera zawodowa


Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Zobacz też pozostałe zakresy kształcenia


Semestralne opłaty za studia

Płatność jednorazowa za semestr obowiązująca nowo rekrutujące się osoby od 2022 roku.

Istnieje także możliwość wpłat ratalnych już od pierwszego semestru.

studia stacjonarnestudia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość
studia licencjackie
3100 zł3100 zł
Marketing cyfrowy
studia licencjackie
3100 zł3100 zł
Zarządzanie
studia licencjackie
3100 zł3100 zł
Informatyka
studia inżynierskie
3600 zł
4100 zł
od 3 sem.
3600 zł
4100 zł
od 3 sem.
Logistyka
studia inżynierskie
3400 zł3500 zł
Finanse i rachunkowość studia magisterskie3300 zł3200 zł
Zarządzanie
studia magisterskie
3300 zł3200 zł

* Studia magisterskie (4 semestry)

**Studia licencjackie ( 6 semestrów)

***Studia inżynierskie (7 semestrów)

 

Konto bankowe

Bank Ochrony Środowiska, Oddział w Krakowie
26 1540 1115 2001 6001 2087 0004

Dział rekrutacji
Kraków

Biuro Rekrutacji
al. Kijowska 14,
pok. 105, I piętro

tel. 012 635 68 05

poniedziałek – czwartek: 8.00-16.00

piątek: 8.00-18.00

sobota: 8:00 – 14:00

niedziela: nieczynne

+(48) 12 635 68 21
e-mail: rekrutacja@wszib.edu.pl

Kasa

+(48) 12 635 68 08

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16 :00
sobota: 8:00 – 14:00
niedziela: nieczynne


Skip to content