Corporate accounting and accounting office services

///

Description of the scope of training

The scope of education is addressed to people who want to tie their professional career to the industry of outsourcing of financial and accounting services within the companies of the SME sector. Graduates of this programme will acquire specialised knowledge, skills, and competences that will enable them to work as accounting counsellors in an accounting office.


What will you learn?

Studenci wybierający tę specjalizację będą przygotowani do pracy w zakresie rachunkowości komputerowej z wykorzystaniem systemów komputerowych, doradztwa podatkowego i rachunkowości podatkowej, prowadzenia rozrachunków publiczno-prawnych i prawa ubezpieczeń społecznych czy zarządzania procesami finansowymi w MŚP. Ponadto studenci tej specjalizacji w ramach zajęć poznają specyfikę organizacji i zarządzania biurem rachunkowym.


Your educational pathway

Perspektywy zawodowe związane ze studiowaniem na tej ścieżce kształcenia to przede wszystkim praca w biurach usług finansowo-księgowych, które świadczą usługi zarówno w kontekście prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak też pełną księgowość.


Future job prospects

Absolwenci tej specjalności są wysoko wyspecjalizowanymi fachowcami, przygotowanymi do pracy jaki:

 • samodzielny księgowy w biurze rachunkowym,
 • analityk finansowy,
 • specjalista ds. płac,
 • specjalista ds. rozliczeń publiczno-prawnych.


I Rok
 • Business Development, Industrial Property and Copyright Protection 2 ECTS
 • Advanced Economics 6 ECTS
 • Monetary Policy 3 ECTS
 • Financial Reporting Standards 4 ECTS
 • Valuation of Company Shares and Equity Interests 4 ECTS
 • Modern Banking Market 3 ECTS
 • Advanced Financial Accounting 4 ECTS
 • Financial Engineering 4 ECTS
 • Scope of training
II Rok
 • Business English/Wirtschaftsdeutch 2 ECTS
 • Ethics and Corporate Social Responsibility 2 ECTS
 • Financial Law 3 ECTS
 • Sustainable Development Finance 3 ECTS
 • Apprenticeship 15 ECTS
 • Selected topics of behavioral finance 2 ECTS
 • Discriminant Tools for Financial Analysis 3 ECTS
 • Scope of training

The reasons to study second-cycle programme in Management at the WSZiB in Cracow

Our own intranet platforms

Our own intranet platforms

Modern IT tools

Modern IT tools

Practice-oriented training

Practice-oriented training

Professional teaching staff

Professional teaching staff

Professional career

Professional career

Unique study atmosphere

Unique study atmosphere

Opportunities to study abroad

Opportunities to study abroad


Are you interested in our offer?

Do not hesitate, choose WSZiB and take care of your future

Enroll

 or check out the Admissions Office


See also other scopes of training


Skip to content