Koło Naukowe Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw

///
Koło Naukowe Zarządzania Finansami PrzedsiębiorstwCelem koła Zarządzania finansami przedsiębiorstw jest rozwijanie wiedzy w obszarze istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw. Spotkania poświęcone są kształtowaniu umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zwłaszcza z obszaru gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi przedsiębiorstwa. Jednocześnie program koła jest elastyczny i w znacznym stopniu zależy od zainteresowań Studentów, stąd poruszana problematyka niejednokrotnie może wykraczać poza obszary zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Członkowie Koła Naukowego Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw:

Marek Kapołka – Prezes – mar7ko@wp.pl
Julia Karcz – Sekretarz
Małgorzata Dylewska-Sroka – Skarbnik
Łukasz Bronowicki
Janusz Kleszcz
Agnieszka Mazurek
Natalia Pernal

W spotkaniach KNZFP może uczestniczyć każdy Student WSZiB w Krakowie.

Terminarz spotkań można znaleźć w rozkładzie zajęć opiekuna koła (dr Sylwia Bętkowska).

Osiągnięcia:

  • październik 2006 r. – Konferencja Studentów nt. Nauki ekonomiczne w badaniach Studentów – doświadczenia i strategie. Do udziału w konferencji zaproszono członków pozostałych kół WSZiB w Krakowie oraz Studentów innych Uczelni. Konferencji towarzyszyła recenzowana publikacja. Przygotowane dla celów publikacji monograficznej artykuły są wyrazem zdobywanej w toku studiów wiedzy, zainteresowań i doświadczeń zawodowych Studentów.
  • maj 2008 r.- Krzyżówka finansowa opublikowana w Magazynie kulturalno-studenckim Multis Multum.
  • styczeń 2010 r. – Przedstawiciele członków Koła wzięli udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Gospodarka, społeczeństwo, państwo – dokąd zmierza świat?”. Konferencja organizowana była przez Koło Naukowe Ceteris Paribus przy Katedrze Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Wygłoszono referat nt. „Kwestia euro w procesie jednoczącej się Europy. Korzyści i koszty płynące z posiadania wspólnej waluty europejskiej”.
  • maj 2010 r. – W dniach 12-13 maja w Olsztynie odbyło się XXXIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Naszą uczelnię reprezentowali m.in. Studenci będący członkami KNZFP. Na seminarium został przedstawiony referat pt. „Rachunkowość kreatywna – twórcze przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa czy przestępstwo?” Referat zdobył w swoim panelu III miejsce.
  • czerwiec 2010 r. – Wyjazd szkoleniowy do Warszawy. Zwiedzono Mennicę Polską (w tym Dział Produkcji), Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Narodowy Bank Polski. Wyjazd został sfinansowany dzięki przychylności JM Pana Rektora Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Roszczynialskiego. Relacja z wyjazdu ukazała się w Magazynie Kulturalno-Studenckim Multis Multum (nr 6(87) 2010).
  • grudzień 2010 r. – przygotowanie „Krzyżówki z nagrodami” przez członka koła. Krzyżówka została zamieszczona w grudniowym wydaniu Multis Multum (nr 9(90), grudzień 2010).
  • maj 2005 r. – wygłoszenie referatu, przez członka koła, nt. „Nakłady inwestycyjne przejawem innowacyjności polskich przedsiębiorstw” na XL Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie. Referat został wyróżniony ze względu na wkład włożony w pracę i jego walory naukowe.
  • kwiecień 2011 r. – przygotowanie „Krzyżówki finansowej” przez członka Koła; krzyżówka została zamieszczona w kwietniowym wydaniu Multis Multum (nr 4(94), kwiecień 2011);
  • czerwiec 2011 r. – wyjazd szkoleniowy obejmujący: Zwiedzanie Zajezdni Tramwajowej MPK S.A. w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (Barycz) oraz Oczyszczalni Ścieków w Krakowie; zwiedzanie poszczególnych miejsc było poprzedzone wykładami dotyczącymi funkcjonowania MPK w Krakowie, składowiska odpadów komunalnych Barycz, sortowni oraz kompostowni, a także Oczyszczalni Ścieków w Płaszowie.

Pliki do pobrania:

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content