Kongres Ekonomii Wolnorynkowej i Nauk Społecznych

///

 

Kongres Ekonomii Wolnorynkowej i Nauk Społecznych

Kongres Ekonomii Wolnorynkowej i Nauk Społecznych (KEWiNS) jest inicjatywą studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Zakres zainteresowań:
KEWiNS ma charakter interdyscyplinarny. Skupia swoją działalność przede wszystkim na naukach o prakseologicznym wymiarze.
Obszary zainteresowań naukowych:
 • ekonomia wolnorynkowa (poznajmy moc wolnego rynku i jego prakseologiczny wymiar)
 • zarządzanie (ekonomia zawsze wiąże się z zarządzaniem)
 • finanse (aby mieć czym zarządzać najpierw potrzebne są środki finansowe)
 • socjologia (bez społeczeństwa nie byłoby ekonomii, zarządzania, finansów itd.)
 • prawo (bez prawa nie ma społeczeństwa)
 • filozofia z etyką (poznajmy etyczny wymiar ekonomii, zarządzania i finansów)
 • filozofia i historia myśli politycznej (ekonomia to zawsze jakaś polityka)
 • inne nurty ekonomiczne (poznajmy przeciwników wolnego rynku i wytknijmy im błędy)
 • komunikacja społeczna (specjalista od ekonomii, zarządzania etc. bardzo często dokonuje autoprezentacji, występuje przed publicznością i nawiązuje kontakty interpersonalne)
Specyfika działania:
Celem działalności KEWiNS jest wyzwolenie energii studentów w zakresie:
 • wygłaszania referatów na cyklicznych spotkaniach koła (dzięki temu członkowie KEWiNS mogą szlifować umiejętności miękkie związane z wystąpieniami publicznymi)
 • organizowania prelekcji, konferencji naukowych itd.
 • spotkań z zaproszonymi gośćmi
 • projektów KEWiNS (np. w ramach stworzonych grup projektowych opracowujących dane zagadnienie – np. badanie sytuacji gospodarczej Krakowa, analizy możliwych scenariuszy rozwoju firmy, z którą KEWiNS będzie współpracować itd.)
 • konferencji naukowych organizowanych przez partnerskie koła naukowe, instytucje itd.
 • publikacji KEWiNS (np. wydaniu w wersji elektronicznej zbioru referatów prezentowanych w trakcie cyklicznych spotkań)
 • wysyłania publikacji, referatów na konkursy, do czasopism naukowych itd.
 • wycieczek tematycznych
Przykładowe tematy spotkań:
 • „Etyka własności prywatnej”
 • „Kryzys w polityce banku centralnego USA – przeanalizujmy to jeszcze raz”
 • „Śladami filozofii – Utylitaryzm wg Johna Stuarta Milla”
 • „Austriacka i Chicagowska Szkoła Ekonomii wobec systemu edukacji”
 • „Etyczne zwalnianie pracowników – Outplacement”
 • „Model SKWE w kształtowaniu prawidłowych zachowań etycznych w świecie finansów”
 • „Co wyjątkowego jest w USA – geneza”
Korzyści z członkowstwa w KEWiNS:
 • rozwój zainteresowań naukowych, poszerzanie wiedzy
 • sprawdzenie się w roli wykładowcy (wystąpienia przed grupą z własnymi tematami)
 • poznanie wartościowych ludzi (rozbudowa siatki kontaktów)
 • udział w ciekawych i ambitnych projektach (w ramach zespołów projektowych)
 • możliwość zaproponowania i realizacji własnego autorskiego projektu
 • doświadczenie w kierowaniu grupą projektową
 • poznanie sztuki planowania i organizacji do perfekcji (projekty, eventy, konferencje)
 • uczestnictwo w działaniach KEWiNS zwiększa szanse na atrakcyjne stypendia
 • udział w konferencjach, prelekcjach, seminariach itd
 • doświadczenie na stanowisku koordynatora sekcji naukowej
 • rozwój umiejętności miękkich (wystąpienia, praca w zespołach projektowych)
 • atrakcyjna pozycja w CV
 • budowa dorobku naukowego (publikacje w monografiach z konferencji itd.)
 • szansa na praktyki i staże (po nawiązaniu współpracy z podmiotami zewnętrznymi)

Zapraszamy do współpracy!
Studencie! Absolwencie! Nie marnuj czasu i zacznij rozwijać swoją pasję, kreować przestrzeń publiczną i godnie reprezentować naszą uczelnię – wstąp do Kongresu Ekonomii Wolnorynkowej i Nauk Społecznych.

Aktualny kontakt: kongresewins@gmail.com

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content