Czas na biznes!

///

 

Aktualności

Wyniki z oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

2013-05-14
Komisja Oceny Wniosku dokonała oceny wszystkich złożonych wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w załączniku znajdują się w załączniku znajdują się wyniki z dokonanej oceny.

Ostateczna lista rankingowa biznes planów

2012-10-31
W zakładce rekrutacja Uczestnicy Projektu „Czas na biznes!” , którzy uczestniczyli w Konkursie Biznes Planów odnajdą podstawową listę rankingową biznes planów.
 
Podstawowa lista rankingowa biznes planów
2012-10-22
W zakładce rekrutacja Uczestnicy Projektu „Czas na biznes!”, którzy uczestniczyli w Konkursie Biznes Planów odnajdą podstawową listę rankingową biznes planów.

 

Wzory oświadczeń

 

2012-10-03

 

Z uwagi na pojawiające się wątpliwości co do treści oświadczeń uczestników projektu, wynikających z Regulaminu Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Czas na biznes!”, które należy dołączyć do Konkursu biznes planów oraz wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, poniżej przedstawiamy gotowe oświadczenia.

 

Konkurs Biznes Planów
2012-10-02

 

Od dnia 3 października do dnia 8 października do godz. 16.00 w Biurze Projektu „Czas na biznes!” przyjmowane będą Biznes Plany Uczestników projektu, którzy zakończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze.

 

Zapytania ofertowe – szukamy doradców udzielających pomocy doradczej w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
2012-09-22
Przedmiotem zapytania ofertowego jest pomoc doradcza w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez pierwsze 6 m-cy oraz pomoc doradcza w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na biznes!”.
Plan doradztwa indywidualnego i doradztwa grupowego
2012-08-29

 

W zakładce rekrutacja Uczestnicy Projektu, którzy zakończyli Kurs przedsiębiorczości odnajdą terminy oraz godziny odbywających się w ramach Projektu „Czas na biznes!” spotkań z doradztwa grupowego oraz doradztwa indywidualne.

 

Plan szkoleń
2012-08-07

W zakładce rekrutacja Uczestnicy Projektu, którzy podpisali umowę odnajdą plan szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.

 
Rekrutacja do projektu zakończona!
2012-07-31
W zakładce Rekrutacja opublikowana została ostateczna lista rankingowa 30 osób, które zostały przyjęte do projektu.
 
Lista rankingowa osób przyjętych do projektu + lista rezerwowa
2012-07-25
W zakładce Rekrutacja opublikowana została lista rankingowa 28 osób, które uzyskały najwyższą liczbą punktów za ocenę merytoryczną na II etapie rekrutacji i zostały przyjęte do projektu. Ponadto, została opublikowana lista osób znajdujących się na liście rezerwowej. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji paragraf 5, etap II punkt 4 – osobom z listy rezerwowej przysługuje prawo do odwołania się na tym etapie rekrutacji. Z odwołania zostaną przyjęte 2 osoby.
Ostateczna lista rankingowa 30 osób zostanie ogłoszona w dniu 30 lipca br.
 
Lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do II etapu rekrutacji
2012-07-19
W zakładce Rekrutacja dostępna jest lista rankingowa osób, które wezmą udział w II etapie rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjne.
Podstawowa lista rankingowa (etap I)
2012-07-13
Informujemy, że w zakładce Rekrutacja opublikowana została podstawowa lista rankingowa 55 osób, które uzyskały najwyższą liczbą punktów za ocenę merytoryczną oraz kryteria preferencyjne i zostały zakwalifikowane do II etapu. Ponadto została opublikowana lista osób znajdujących się na liście rezerwowej. Zgodnie z Regulaminem Rekrutacji paragraf 5, etap I punkt 12 i punkt 19 – po pierwszym etapie zakłada się możliwość zakwalifikowania do II etapu 5 osób z odwołania, a w przypadku gdy z odwołania nikt nie zostanie zakwalifikowany lub będzie to mniej niż 5 osób, lista osób kwalifikujących się do II etapu zostanie uzupełniona o kolejne osoby z listy rezerwowej (które otrzymały największą liczbę punktów).

Lista wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu – rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie opublikowana na stronie projektu w zakładce Rekrutacja w dniu 19 lipca.

 

 
Informacja dotycząca oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych
2012-07-09
Informujemy, iż do projektu „Czas na biznes!” napłynęło w sumie 89 formularzy zgłoszeniowych, spośród których 16 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Nie zostało spełnione kryterium zamieszkania i/lub kryterium wieku.
Obecnie trwa ocena merytoryczna wniosków. Listę podstawową osób zakwalifikowanych po ocenie merytorycznej do II etapu rekrutacji planujemy opublikować w dniu 13 lipca.
Indywidualne rozmowy z kandydatami do projektu odbędą się w dniach 20, 21,23 i 24 lipca br.

 

Wybór oferentów na usługi szkoleniowe, doradcze
 2012-07-04
1. Doradztwo grupowe:
Przemysław Kułyk oraz Anna Zemełka – Jesiołowska
2. Doradztwo indywidualne:
Beata Stepnicka – Barczyk
Przemysław Kułyk
3. Doradca zawodowy
Joanna Wołkowicz
4. Trenerzy:
Anna Zemełka – Jesiołowska – Moduł I
FSE Consulting Beata Stępnicka Barczyk – Moduł II
Agata Kiszka – Moduł III
FSE Consulting Beata Stępnicka Barczyk – Moduł IV
Małgorzata Baś-Mazur – Moduł V
Agata Kiszka – Moduł VI
5. Doradcy biznesowi:
Radosław Jaźwiec
Stanisław Kania
Wydłużona rekrutacja do 6 lipca br.
2012-07-03

Informujemy, iż do 6 lipca (piątek) została wydłużona rekrutacja do projektu „Czas na biznes!”

Zapraszamy!
Rozpoczęliśmy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych
2012-06-18
Informujemy, że z dniem 18 czerwca 2012 r. rozpoczynamy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu „Czas na biznes!”. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Rekrutacji jest dostępny w zakładce Rekrutacja. Zgodnie z Regulaminem osoby, które chcą uzyskać punkty preferencyjne muszą donieść dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów preferencyjnych. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji oraz projektu można uzyska
osobiście, telefonicznie lub mailowo w Biurze Projektu
.

Zapraszamy!
Zapytania ofertowe – szukamy trenerów, doradców, ekspertów do oceny formularzy zgłoszeniowych i biznes planów
2012-06-11
Zapytania ofertowe dotyczące wyboru trenerów/trenerek prowadzących szkolenia; doradców biznesowych prowadzących doradztwo grupowe i indywidualne; doradców biznesowych prowadzących rekrutację do projektu i ocenę biznes planów; doradcy zawodowego prowadzących rekrutację do projektu oraz przeprowadzającego diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych w ramach projektu „Czas na biznes!”.

 

 

Pomoc ROEFS w Krakowie w zakresie przygotowania formularzy zgłoszeniowych
2012-06-08
Informujemy, że w Regionalnym Ośrodku Europejskiego Funduszu Społecznego w Krakowie można uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie przygotowania formularzy zgłoszeniowych do projektów 6.2. Strona internetowa ROEFS Kraków www.krakow.roefs.pl; mail: info_krakow@roefs.pl

Adres: ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków; tel. 12 633 13 06.

Zapraszamy!
18.06.2012 – 04.07.2012 termin przyjmowania formularzy zgłoszeniowych
2012-06-01

Informujemy, że z dniem 18 czerwca 2012 r. rozpoczniemy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu „Czas na biznes!”. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Rekrutacji jest dostępny w zakładce Rekrutacja. Zgodnie z Regulaminem osoby, które chcą uzyskać punkty preferencyjne muszą donieść dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów preferencyjnych. Planowany termin zakończenia rekrutacji to 4 lipca 2012 r. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, formularza zgłoszeniowego oraz projektu można uzyskać osobiście, telefonicznie lub mailowo w Biurze Projektu.

Zapraszamy!
 
Regulamin przyjmowania wniosków
2012-05-31

 

Informujemy, iż Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Czas na biznes” został zatwierdzony przez Wojwódzki Urząd Pracy w Krakowie. Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych rozpoczniemy w terminie 10 dni (roboczych) od 31.05.2012. Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji.

Rekrutacja do projektu
Regulamin

 

 

 

O projekcie
2012-05-14

 

Projekt „Czas na biznes!”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia dla 30 Uczestników Projektu planujących założyć działalność gospodarczą.

 

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content