Zapytania ofertowe

///

Zapytania ofertowe – szukamy doradców udzielających pomocy doradczej w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

 
I. Zamawiający
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Al. Kijowska 14
30-079 Kraków
 
II. Miejsce publikacji zgłoszenia
1. Siedziba Zamawiającego
2. Strona internetowa zamawiającego i Projektu: www.wszib.edu.pl/czasnabiznes
 
III. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
IV. Przedmiot zamówienia
Kod CPV: 79400000-8 usługa doradcza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
Przedmiotem zapytania ofertowego jest pomoc doradcza w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez pierwsze 6 m-cy oraz pomoc doradcza w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Czas na biznes!”.
 
Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
Zapraszamy do współpracy!
 
Szczegółowy opis dostępny w Zapytaniach Ofertowych w plikach do pobrania poniżej:
 

Zapytania ofertowe – szukamy trenerów, doradców, ekspertów do oceny formularzy zgłoszeniowych i biznes planów

I. Zamawiający
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Al. Kijowska 14
30-079 Kraków
II. Miejsce publikacji zgłoszenia
1. Siedziba Zamawiającego
2. Strona internetowa zamawiającego i Projektu: www.wszib.edu.pl/czasnabiznes
III. Tryb udzielenia zamówienia
Zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV. Przedmiot zamówienia

Kod CPV: 80500000-9 usługa szkoleniowa
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych (zajęć warsztatowych), opracowaniu materiałów szkoleniowych w ramach projektu „Czas na biznes!”.
Kod CPV 85312320-8 usługa doradcza
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie doradztwa grupowego z zakresu/obszaru biznesowego w ramach projektu „Czas na biznes!”
Kod CPV 85312320-8 usługa doradcza
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie doradztwa indywidualnego z zakresu/obszaru biznesowego w ramach projektu „Czas na biznes!”
Kod CPV 85312320-8 usługa doradcza
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie rozmów rekrutacyjnych i ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych oraz biznes planów w ramach projektu „Czas na biznes!”
Kod CPV 85312320-8 usługa doradcza
Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie przez doradcę zawodowego rozmów rekrutacyjnych i diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych w ramach projektu „Czas na biznes!”
Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usługi będącej przedmiotem zapytania.
Zapraszamy do współpracy!
Szczegółowy opis dostępny w Zapytaniach Ofertowych w plikach do pobrania poniżej:

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content