O projekcie

///
Projekt „Czas na biznes!”, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja odbywa się  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia dla 30 Uczestników Projektu planujących założyć działalność gospodarczą.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i/lub osób 50+ oraz osób do 25 roku życia, które łącznie spełniają następujące warunki:
 • Zamieszkują na obszarze powiatów: krakowskiego lub proszowickiego województwa małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 • Zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego w powiatach: krakowskim lub proszowickim oraz prowadzić ją nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
 • Nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
Projekt przewiduje następujące kryteria preferencyjne dla kandydatów składających dokumenty rekrutacyjne:
 • Kobiety – 10 punktów
 • Osoby niepełnosprawne – 5 punktów
 • Osoby bezrobotne – 5 punktów
 •  Osoby długotrwale bezrobotne – 10 punktów;
 • Osoby zamieszkujące w gminach wiejskich – 10 punktów
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (średnio 25 000 zł);
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze;
 • Wsparcie pomostowe finansowe  w kwocie 800zł udzielane w okresie 6/12 m-cy;
 • Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze.
W projekcie przewidziano jedną rekrutację w okresie od V-VII 2012 r. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych nastąpi po akceptacji Regulaminu Projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!!!
 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content