Dla kadry dydaktycznej

///
Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim możliwości wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia tam zajęć dydaktycznych (Teaching assignments).
Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.
 
ZASADY WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
• Aby wziąć udział w wyjeździe z programu Erasmus+, trzeba być pracownikiem dydaktycznym WSZiB. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
• Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 6 tygodni. Jeśli pobyt trwa 1 tydzień lub krócej, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych.
• Przed wyjazdem nauczyciel akademicki jest zobowiązany ustalić planowany program dydaktyczny w zagranicznej uczelni (Staff-mobility-agreement-teaching), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.
• Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca a 30 września kolejnego roku.
• Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
• Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych.
 
WARUNKI FINANSOWE
•    Pracownik wyjeżdżając za granicę otrzymuje dofinansowanie z programu Erasmus+ przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenie sfinansowane ze środków WSZiB oraz dofinansowanie kosztów podróży. Wysokość dofinansowania kosztów podróży wylicza się za pomocą kalkulatora odległości:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
Miejscem wyjazdu jest siedziba uczelni macierzystej, miejscem docelowym – siedziba uczelni przyjmującej.
•    Dofinansowanie z programu Erasmus+ wypłacane jest na okres potwierdzony przez uczelnię przyjmującą w Confirmation Letter nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 5 dni.
 
 
Stawki dziennego dofinansowania – wsparcie indywidualne

Kraj przyjmujący

Kwota na dzień w walucie EUR

Dania, Irlandia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania

         130

Belgia, Bułgaria, Republika Czech, Grecja, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Węgry, Austria, Rumunia,   Finlandia, Islandia, Liechtenstein

         110

Niemcy, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Macedonia

         100

Estonia, Chorwacja, Litwa, Słowenia

          80

 
 
 Dofinansowanie kosztów podróży

Dystans podróży

kwota

pomiędzy 100 a 499  km

 180 EUR na uczestnika

pomiędzy 500 a 1999 km

 275 EUR na uczestnika

pomiędzy 2000 a 2999 km

 360 EUR na uczestnika

pomiędzy 3000 a 3999 km

 530 EUR na uczestnika

pomiędzy 4000 a 7999

 820 EUR na uczestnika

8000 i więcej

 1100 EUR na uczestnika

 
 
 
DO JAKICH UCZELNI MOŻNA WYJECHAĆ
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości oferuje możliwość wyjazdu z programu Erasmus+ do następujących uczelni partnerskich:
• University of Economics in Bratislava, Słowacja
http://www.euba.sk/?hl=en

• University of Foggia, Włochy
www.unifg.it/

• University of Zilina, Słowacja
http://www.uniza.sk/projekty/brozura/project.asp?id=1&sub=1

• Budapest Metropolitan University, Węgry
 

• University of Sevilla, Hiszpania – tylko wykładowcy Informatyki!

 
• St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria
Terminy kwalifikacji ogłaszane są przez suszi oraz na stronie internetowej.
 
KWALIFIKACJA NA WYJAZDY
Podczas kwalifikacji kandydatów na wyjazdy będą brane pod uwagę następujące kryteria:
• kompetencje językowe
• doświadczenie zawodowe
• plan nauczania za granicą
• ilość dotychczasowych wyjazdów za granicę
Kandydaci na wyjazd w odpowiednim terminie składają u koordynatora Erasmusa+:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy >>
– wypełniony formularz Staff-mobility-agreement-teaching >>
– krótki opis przedmiotu

Na podstawie złożonych dokumentów Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości podejmuje decyzje dotyczącą przydziału miejsc na wyjazd za granicę poszczególnym kandydatom.

————————————————————————————————————-
Projekty zrealizowane:
Lifelong Learning Programme – Erasmus – wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych r.a 2013/2014
 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji