Dla pracowników administracyjnych

///
Program Erasmus+ oferuje następujące możliwości pracownikom administracyjnym uczelni:
• wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach itp. (Staff training mobility);
• udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions);
• udział w projektach wielostronnych dot. współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, których celem jest m.in. polepszanie kompetencji absolwentów i zwiększanie ich szans na zatrudnienie (HEIs /Enterprise Cooperation Projects);
• udział w projektach wspierających modernizację uczelni (wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania – Modernisation Projects);
• udział w projektach wspierających kształcenie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej – wirtualne kampusy (Virtual Campus Projects)/
Wyjazdy pracowników uczelni do partnerskich szkół wyższych oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych mają na celu doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.)
 

WARUNKI WYJAZDÓW NA SZKOLENIE
Aby wziąć udział w wyjeździe z programu Erasmus+, trzeba być pracownikiem administracyjnym WSZiB. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.
• Pobyt w uczelni zagranicznej może trwać od kilku dni do 6 tygodni.
• Przed wyjazdem pracownik administracyjny jest zobowiązany ustalić program szkolenia w zagranicznej uczelni (Staff-mobility-agreement-training), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i goszcząca.
• Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca a 30 września kolejnego roku.
• Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.
• Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych.

 
WARUNKI FINANSOWE

•    Pracownik wyjeżdżając za granicę otrzymuje dofinansowanie z programu Erasmus+ przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, ubezpieczenie sfinansowane ze środków WSZiB oraz dofinansowanie kosztów podróży. Kwotę dofinansowania kosztów podróży wylicza się za pomocą kalkulatora odległości:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
 
 Miejscem wyjazdu jest siedziba uczelni macierzystej, miejscem docelowym – siedziba uczelni przyjmującej.
 
 
•    Dofinansowanie z programu Erasmus+ wypłacane jest na okres potwierdzony przez uczelnię przyjmującą w Confirmation Letter nie krótszy niż 2 dni i nie dłuższy niż 5 dni.

 Stawki dziennego dofinansowania – wsparcie indywidualne
 
 

Kraj przyjmujący

 

Kwota na dzień w walucie EUR

Dania, Irlandia, Holandia, Szwecja,

         130

Belgia, Bułgaria, Republika Czech, Grecja, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Węgry, Austria, Rumunia, Finlandia, Islandia, Liechtenstein

         110

Niemcy, Hiszpania, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Macedonia

         100

Estonia, Chorwacja, Litwa, Słowenia

          80

 
 
Dofinansowanie kosztów podróży
 
 

Dystans podróży

            kwota

pomiędzy 100 a 499  km

 180 EUR na uczestnika

pomiędzy 500 a 1999 km

 275 EUR na uczestnika

pomiędzy 2000 a 2999 km

 360 EUR na uczestnika

pomiędzy 3000 a 3999 km

 530 EUR na uczestnika

pomiędzy 4000 a 7999

 820 EUR na uczestnika

8000 i więcej

 1100 EUR na uczestnika

 
 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości oferuje możliwość wyjazdu z programu Erasmus+ do następujących uczelni partnerskich:

• University of Economics in Bratislava, Słowacja
http://www.euba.sk/?hl=en

• Budapest Metropolitan University, Węgry
http://www.bkf.hu/en/
• University of Foggia, Włochy
www.unifg.it/
 
• University of Sevilla, Hiszpania
 
• St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bułgaria
Istnieje również możliwość wyjazdu do instytucji (nie uczelni), w której pracownik administracyjny zdecyduje się odbyć szkolenie. Zainteresowane wyjazdem osoby, same kontaktują się z instytucją przyjmującą w sprawie szczegółów pobytu.
 
KWALIFIKACJA NA WYJAZDY
Terminy kwalifikacji ogłaszane są przez suszi oraz na stronie internetowej.
Podczas kwalifikacji kandydatów na wyjazdy będą brane pod uwagę następujące kryteria:
• kompetencje językowe
• doświadczenie zawodowe
• plan pracy za granicą
• ilość dotychczasowych wyjazdów za granicę
 
Kandydaci na wyjazd w odpowiednim terminie składają u koordynatora Erasmusa+:
– wypełniony formularz zgłoszeniowy >>
– wypełniony formularz Staff-mobility-agreement-training>>
 
Na podstawie złożonych dokumentów Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości podejmuje decyzje dotyczącą przydziału miejsc na wyjazd za granicę poszczególnym kandydatom.
—————————————————————————————
Projekty zrealizowane:
Lifelong Learning Programme – Erasmus – wyjazd na szkolenie r.a. 2013/2014
 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji