WSZiB uczelnią dostępną

///

WSZiB uczelnią dostępną – likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym

POWR.03.05.00-00-A005/21-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Główny cel projektu

Zwiększenie dostępności WSZIB poprzez realizację ścieżki MIDI – stworzenie uczelni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację zadań w obszarach
  • zmian architektonicznych
  • modernizacji procesu kształcenia
  • poprawy świadomości kadry zarządzającej, dydaktycznej oraz administracyjnej z zakresu potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zadania w projekcie

  • Podniesienie świadomości kadry zarządzającej i administracyjnej w obszarze potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • Wdrożenie zmian architektonicznych w ramach dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
  • Technologie wspierające udział osób z niepełnosprawnościami w edukacji na poziomie wyższym
  • Restrukturyzacja procedur dla zwiększenia dostępności uczelni
  • Wsparcie edukacyjne i okołoedukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami
  • Zwiększenie świadomości dotyczącej funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w szkole wyższej

Harmonogram szkoleń i kursów oraz wsparcia

W tym miejscu zostanie opublikowany harmonogram szkoleń dla kadry zarządzającej, administracyjnej oraz dydaktycznej uczelni.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi strony WWW uczelni

W związku z realizacją projektu pn. „WSZiB uczelnią dostępną – likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym” POWR.03.05.00-00-A005/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na administrację i optymalizację do bieżących warunków strony WWW uczelni wraz z serwisem rekrutacyjnym.
Termin składania ofert: 14.01.2022 godz. 16:00
 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content