WSZiB uczelnią dostępną

///

WSZiB uczelnią dostępną – likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym

POWR.03.05.00-00-A005/21-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wartość dofinansowania

2 416 625,89 zł

Główny cel projektu

Zwiększenie dostępności WSZIB poprzez realizację ścieżki MIDI – stworzenie uczelni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację zadań w obszarach
 • zmian architektonicznych
 • modernizacji procesu kształcenia
 • poprawy świadomości kadry zarządzającej, dydaktycznej oraz administracyjnej z zakresu potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zadania w projekcie

 • Podniesienie świadomości kadry zarządzającej i administracyjnej w obszarze potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Wdrożenie zmian architektonicznych w ramach dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
 • Technologie wspierające udział osób z niepełnosprawnościami w edukacji na poziomie wyższym
 • Restrukturyzacja procedur dla zwiększenia dostępności uczelni
 • Wsparcie edukacyjne i okołoedukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w szkole wyższej

Okresowe sprawozdanie z projektu

Mija rok od czasu uruchomienia w Uczelni projektu pn. „WSZiB uczelnią dostępną – likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym” POWR.03.05.00-00-A005/21-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Wartość dofinansowania wynosi
2 416 625,89 zł*.  Główny cel projektu: zwiększenie dostępności WSZIB poprzez realizację ścieżki MIDI – stworzenie uczelni dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację zadań w obszarach:

 • zmian architektonicznych,
 • modernizacji procesu kształcenia,
 • poprawy świadomości kadry zarządzającej, dydaktycznej oraz administracyjnej z zakresu potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zadania w projekcie:

 • Podniesienie świadomości kadry zarządzającej i administracyjnej w obszarze potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Wdrożenie zmian architektonicznych w ramach dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zainstalowanie podjazdów windowych likwidujących bariery architektoniczne przy wejściu głównym)
 • Technologie wspierające udział osób z niepełnosprawnościami w edukacji na poziomie wyższym (modernizacja strony WWW i jej utrzymanie w standardzie WCAG, dostosowanie serwisu rekrutacyjnego, aplikacji intranetowych do potrzeb OZN).
 • Restrukturyzacja procedur dla zwiększenia dostępności uczelni,
 • Wsparcie edukacyjne i okołoedukacyjne dla osób z niepełnosprawnościami (zakup 34 profesjonalnych kamer streamingowych, 64 komputerów),
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w szkole wyższej.

Dzięki projektowi, rozszerzono zakres pomocy psychologicznej udzielanej przez Uczelnię. Współpracujący z uczelnią gabinet psychoterapii oferuje nieodpłatne, indywidualne spotkania terapeutyczne. Pomoc skierowana jest do słuchaczy, którzy żyją w stresie, doświadczają kryzysów życiowych, a także negatywnych skutków pandemii. W zależności od potrzeb, sesje realizowane są w zaciszu gabinetu specjalisty lub w formie zdalnej. Działania inicjowane przez WSZiB w tym zakresie, wpisują się w zalecenia MEiN dla uczelni odnośnie zapewnienia członkom społeczności akademickiej specjalistycznego wsparcia psychologicznego.

 

Jednym z elementów dotyczących niwelowania barier architektonicznych oraz adaptacji uczelnianej infrastruktury do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami jest modernizacja głównego wejścia do budynku a w szczególności instalacja nowoczesnej platformy transportowej.

* Projekt realizowany w okresie od 01 stycznia 2022 do 31 października 2023.

Harmonogram szkoleń i kursów oraz wsparcia

 

Szkolenie dla kadry administracyjnej uczelni w zakresie podniesienia świadomości potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wrzesień 2023 

Szkolenie dla kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie podniesienia świadomości kadry zarządzającej i administracyjnej w obszarze potrzeb osób z niepełnosprawnościami: V edycja – 29 maja 2023r.

Szkolenie dla kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie podniesienia świadomości kadry zarządzającej i administracyjnej w obszarze potrzeb osób z niepełnosprawnościami: IV edycja – 23 stycznia 2023r.

Szkolenie dla kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie podniesienia świadomości kadry zarządzającej i administracyjnej w obszarze potrzeb osób z niepełnosprawnościami: III edycja – 26 września 2022r.
Szkolenie dla kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie podniesienia świadomości kadry zarządzającej i administracyjnej w obszarze potrzeb osób z niepełnosprawnościami: I edycja – 28 marca 2022r 
Szkolenie dla kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie podniesienia świadomości kadry zarządzającej i administracyjnej w obszarze potrzeb osób z niepełnosprawnościami: II edycja – 20 czerwca 2022r.
Szkolenie dla kadry dydaktycznej w zakresie podniesienia kompetencji komunikacyjnych i warsztatowych w obszarze potrzeb osób z niepełnosprawnościami: I edycja – 23 maja 2022r 

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi strony WWW uczelni

W związku z realizacją projektu pn. „WSZiB uczelnią dostępną – likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym” POWR.03.05.00-00-A005/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na administrację i optymalizację do bieżących warunków strony WWW uczelni wraz z serwisem rekrutacyjnym.
Termin składania ofert: 14.01.2022 godz. 16:00
Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi strony WWW uczelni
W związku z realizacją projektu pn. „WSZiB uczelnią dostępną – likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym” POWR.03.05.00-00-A005/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na zakup usługi implementacji bota komunikacyjnego wspierającego proces rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami – zakup usługi informatycznej Zadanie 3 poz. 6 budżetu.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 11.04.2022 r. do godziny 16.00
Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji Office365 wersja edu
W związku z realizacją projektu pn. „WSZiB uczelnią dostępną – likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym” POWR.03.05.00-00-A005/21 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na zakup licencji Office 365 (nazwa cennikowa firmy Microsoft MS LIC. O365 EDU A3 OPEN FAC SHRD SVR ALNG SUBS VL OLV i towarzyszących jej licencji O365EDUA3OpenStuUseBnft ShrdSvr ALNG OLV kod prod.: JNN-00001-E) w ramach zadania 5 poz. 13 projektu.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 22.09.2022 r. do godziny 15.00
 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content