Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w Krakowie

///

Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w Krakowie

POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Wartość dofinansowania ze środków UE

4 844 159,13 zł

Główny cel projektu

 •  Moduł programów kształcenia
 • Moduł podnoszenia kompetencji
 • Moduł wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
 • Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego
 • Moduł działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią

Zadania w projekcie

 • Modernizacja kształcenia na kierunku Informatyka – profil praktyczny
 • Wprowadzanie praktycznych narzędzi dydaktycznych dla studentów kierunku informatyka
 • Wdrożenie zrestrukturyzowanego systemu obiegu dokumentów w WSZIB
 • Modernizacja i restrukturyzacja platform intranetowych SUSZI i SAKE
 • Podniesienie kompetencji zawodowych i analitycznych studentów WSZiB w Krakowie
 • Wsparcie studentów w rozpoczęciu kariery zawodowej poprzez wysokiej jakości usługi świadczone przez biuro Promocji i Przedsiębiorczości WSZiB w zakresie doradztwa zawodowego oraz monitoringu losów absolwentów
 •  Działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią

Harmonogram szkoleń i kursów oraz wsparcia

Doradztwo zawodowe 
Wsparcie w ramach doradztwa zawodowego dla studentów odbywa się w godzinach pracy Biura Promocji i Przedsiębiorczości – od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w dyżurne soboty.
Kurs rachunkowości
I edycja – zakończona 20.12.2018r.
II edycja – zakończona 18.06.2019r.
III edycja – 12.11.2019; 19.11.2019; 26.11.2019; 03.12.2019; 10.12.2019; 17.12.2019 w godzinach 16:30-194:5 Al. Kijowska 14.
Kurs Analizy i modelowania danych
I edycja: zakończona 28.02.2019r.
II edycja – 19.11.2019; 26.11.2019; 03.12.2019; 10.12.2019; 17.12.2019; 14.01.2020; 21.01.2020; 28.01.2020; 04.02.2020; 11.02.2020 w godzinach 16:30-194:5 Al. Kijowska 14.
Kurs Prince2
I edycja zakończona 05.12.2018r.
II edycja – zakończona 15.05.2019r.
III edycja – 02-04.12.2019 w godz. od 9:00-17:00 al. Kijowska 14.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania iGrafx lub równorzędne

W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w Krakowie” POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania iGrafx lub równoważnego w ramach zadania 2 – wprowadzenie praktycznych narzędzi dla studentów kierunku Informatyka.
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych z rachunkowości komputerowej dla studentów WSZiB w Krakowie
W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w Krakowie” POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć warsztatowych z rachunkowości komputerowej.
Zapytanie ofertowe na zakup odnowienia licencji do systemu kart studenckich
W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w Krakowie” POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na odnowienielicencji systemu kart studenckich zadanie 3. Wdrożenie zrestrukturyzowanegosystemu obiegu dokumentów w WSZIB.
Link do pełnej wersji zapytania ofertowego oraz formularzy – zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć na specjalizacji programowanie obiektowe dla studentów WSZiB w Krakowie
W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w Krakowie” POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie zajęć zakresu programowania obiektowe na studiach inżynierskich o profilu praktycznym.
Link do pełnej wersji zapytania ofertowego oraz formularzy – zapytanie ofertowe

.

 

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content