Dzięki stypendiom możesz więcej!

///
Dzięki stypendiom możesz więcej!
1 wrz '22

Czy wiesz, że już na I roku studiów w WSZiB możesz ubiegać się między innymi o stypendium socjalne, zapomogę lub kredyt studencki?
Początek studiów to liczne zmiany i wyzwania, również finansowe. Dlatego podpowiadamy, jak zdobyć fundusze na kształcenie i zadbać o studencką kieszeń już na starcie.

Oferujemy już na 1 semestrze:
Stypendium socjalne – skierowane do studentów w trudnej sytuacji materialnej, uzależnione od dochodu rodziny. Otrzymasz je w zwiększonej wysokości na przykład jeśli jesteś zamiejscowym studentem studiów stacjonarnych ponoszącym koszty zakwaterowania w Krakowie.
Zapomogę – doraźne wsparcie finansowe w sytuacjach kryzysowych, jednorazowo do 2000 zł.
Stypendium rektora – dla maturzystów będących laureatami lub finalistami olimpiad (dla I roku studiów licencjackich/inżynierskich), za średnią ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia (dla I roku studiów magisterskich)
Stypendium dla osób niepełnosprawnych – dedykowane studentom legitymującym się orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

To nie wszystko, obok bezzwrotnych form pomocy szczególnym instrumentem finansowym stworzonym specjalnie z myślą o studentach jest preferencyjny kredyt studencki, o który możesz wnioskować będąc jeszcze kandydatem na studia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Stypendiów: tel.: 12 635 68 48


Skip to content