Zapomoga

///

 

 • Przeznaczona dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.
 • Zapomogę można otrzymać już na I roku studiów.
 • Student może otrzymać zapomogę w jednorazowej wysokości do 2000 zł.
 • Zapomogę przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Wniosek musi być odpowiednio udokumentowany poprzez dołączenie aktualnych dowodów potwierdzających trudną sytuację życiową studenta.
 • Zapomoga przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 • Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
  • uzyskany za granicą.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie.

Wniosek Zapomoga

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content