Stypendium dla osób niepełnosprawnych

///

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).
 • Stypendium można otrzymać już na I roku studiów.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki.
 • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na pobieranie świadczenia przez studenta. W ramach tego okresu, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Okres 12 semestrów, w trakcie których studentowi przysługuje stypendium dla osób niepełnosprawnych rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania stypendium dla osób niepełnosprawnych wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopu od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania stypendium dla osób niepełnosprawnych).

 • Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
  • uzyskany za granicą.
 • W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:
  • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
  • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie.

 

Wniosek stypendium dla osób niepełnosprawnych – rok akademicki 2023/2024

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Dział stypendialny

30-079 Kraków
al. Kijowska 14, pok. 108

tel. +(48) 012 635 68 48

godziny otwarcia:

pon.-pt: 8:00-16:00

soboty dyżurne (w okresie naboru wniosków): 8:00-14:00

niedziele dyżurne (3 marca, 10 marca, 7 kwietnia 2024 r.): 8:00-14:00

Skip to content