Stypendium Rektora

///

Zasady przyznawania na I roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich/inżynierskich):

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Stypendium Rektora otrzymuje student, który został przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego i który jest:
  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 • Przyznawane jest na okres semestru.
 • Świadczenie przyznaje się na pisemny wniosek studenta.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie.

Wniosek I rok studiów licencjackich/inżynierskich

 

Zasady przyznawania na II, III i IV roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich/inżynierskich), oraz I i II roku studiów drugiego stopnia (magisterskich):

 • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 • Stypendium Rektora może otrzymać student, który:
  • uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, lub
  • uzyskał osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub
  • uzyskał osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 • Stypendium może otrzymać maksymalnie 10% studentów na danym kierunku studiów.
 • Przyznawane jest na okres semestru studentom, którzy uzyskali zaliczenia i zdali egzaminy w regulaminowym terminie.
 • Świadczenie przyznaje się na pisemny wniosek studenta.
 • Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.
 • Nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
  • uzyskany za granicą.
 • Szczegółowe zasady określa Regulamin świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie.

 

 

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content