Kurs języka angielskiego

///

Projekt: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez realizację kursu języka angielskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2. 1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Europejski Fundusz Społeczny zapewnia pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.
ZPORR tworzy warunki wzrostu konkurencyjności regionów, przeciwdziała marginalizacji niektórych obszarów, sprzyja długotrwałemu rozwojowi gospodarczemu spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej.

Liczba beneficjentów ostatecznych 330 osób

Kurs zakończony
31 maja 2006 w auli WSZiB przy ul. Armii Krajowej 8 w Krakowie odbyło się zakończenie kursu w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących poprzez realizację kursu języka angielskiego„. JM Rektor WSZiB prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski podsumował projekt i pogratulował wszystkim podniesienia swoich kwalifikacji.
Kurs był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W trakcie zakończenia rozdano certyfikaty ukończenia kursu oraz płyty CD z materiałem dodatkowym. Nieodebrane certyfikaty zostały wysłane do Państwa pocztą

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content