Studiuj informatykę – otrzymasz stypendium

///
 
 
 
null


Projekt „Studiuj informatykę – otrzymasz stypendium” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podstawowe informacje o projekcie

Priorytet: szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie: 4.1. Wzmocnienie potencjału i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Tytuł projektu: Studiuj informatykę – otrzymasz stypendium

Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2009 do 30 kwietnia 2013

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Charakterystyka projektu

Grupa docelowa

60 osób, zainteresowanych podjęciem 7 semestralnych stacjonarnych studiów inżynieryjnych na kierunku Informatyka.

Cel projektu

Cel główny: zwiększenie liczby studentów w WSZiB w Krakowie na zamawianym kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Cele szczegółowe: rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej na kierunku Informatyka poprzez:

  • stworzenie programu stypendialnego
  • wdrożenie programów wyrównawczych
  • wprowadzenie zajęć dodatkowych i innowacyjnych metod kształcenia

Rekrutacja uczestników

Rekrutacja odbywać się będzie wg kryteriów przyjęć na studia wynikających z Nowej Matury.
O przyjęciu na studia decydują nie tylko dobre wyniki ze szkoły średniej, ale też kolejność zgłoszeń!

System stypendialny

W ramach projektu 50% najlepszych studentów będzie otrzymywać miesięczne stypendium w wysokości 1 000 zł. Stypendia te przyznawane będą najlepszym studentom na jeden rok akademicki. Zasady przyznawania stypendiów określać będzie regulamin przyznawania stypendiów.

Programy wyrównawcze

Przewiduje się prowadzenie zajęć wyrównawczych dla wszystkich studentów I roku kierunku Informatyka w celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności w obszarze matematyki, fizyki oraz informatyki.

Dodatkowe inicjatywy naukowo – dydaktyczne

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich studentów kierunku Informatyka mają na celu podniesienie atrakcyjności kształcenia i obejmują:

  • dodatkowy kurs specjalistyczny z języka angielskiego (150 godzin)
  • kursy prowadzone pod patronatem firmy Cisco Systems dotyczące technologii sieciowych.
  • 4-semestralny cykl szkoleniowy (240 godz.) zakończy się egzaminem certyfikującym CCNA
  • szkolenia z technologii Microsoft w oparciu o autoryzowane podręczniki i materiały e-learningowe (270 godz.) zakończone certyfikatami
  • wspomaganie tradycyjnego modelu kształcenia formą e-learningową.
 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content