Dzień otwarty

Serdecznie zapraszamy maturzystów, a także Waszych młodszych kolegów, nauczycieli i rodziców na:

DZIEŃ OTWARTY WSZiB w Krakowie

 
Wiedza i dobra zabawa!

                                                                                             8 marca 2018r.
                                                                                            al. Kijowska 14

Wybierz (bezpłatne) zajęcia, na które chcesz przyjść:


                                                                                Czwartek, 8 marca 2018

czas

13K
5K
6K
7K
9.00-
9:30
Powitanie i przedstawienie oferty WSZiB –
JM Rektor, prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski, s.13K

9:30-
10:30
Projektowanie Curriculum Vitae i Listu Motywacyjnego Efektywne zarządzanie informacją o sobie
Magdalena Knapik–Woch
GitHub - narzędzie nie tylko dla programistów
 
 
 
mgr inż. Marcin Mikłas
Współczesna komunikacja w nowych mediach adresowana do pokolenia Z
dr Magdalena Kowalska-Musiał
brak miejsc
Prawdziwy czy udawany? Warsztaty komunikacji niewerbalnej
dr Justyna Michniak- Szladerba
brak miejsc10:45-
11:45
Jak kreować własną markę? Zarządzanie wizerunkiem na przykładzie marki Robert Lewandowski.
 
  
mgr Karolina Ochała
Warsztat - Rozmowa kwalifikacyjna – wyścig o pracę, czyli kto lepszy ten pierwszy
 
Magdalena Knapik-Woch
brak miejsc
Współczesne uwarunkowania przedsiębiorczości dla sektora MŚP
 
dr Magdalena Kowalska-Musiał
Merchandising w sklepach - wpływanie na zachowanie klienta.
 
 
 
dr inż. Dominika Woźny12:00-
13:00
Powiedz kilka słów o sobie… Autoprezentacja, czyli sztuka pozytywnej prezentacji
 
Magdalena Knapik–Woch
Tajemnice oszczędzania- czyli tworzenie portfela krok po kroku
 
 
Artur Boczarski
Znaczenie kolorów w reklamie
 
 
 
dr inż. Dominika Woźny
Fair play. Znaczenie zachowań etycznych w pracy i życiu osobistym
 
dr Justyna Michniak- Szladerba


Uwaga! W tym dniu zapisy 0 zł!
Można rezerwować miejsce bez świadectwa maturalnego!
Więcej informacji:

dzienotwarty@wszib.edu.pl
k.kowalik@wszib.edu.pl (gdyby były problemy z zapisaniem się, proszę pisać tutaj)
Ilość miejsc ograniczona!
 

Nasi wykładowcy:

Magdalena Knapik-Woch
Z wykształcenia technik hotelarstwa, technik prac biurowych sekretarz-asystent, pracownik do spraw personalnych, absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Studiów Podyplomowych WSZIB w Krakowie. Z zamiłowania do pracy z ludźmi – trener i szkoleniowiec.

mgr inż. Marcin Mikłas
Absolwent Politechniki Krakowskiej, programista, pracownik naukowo-dydaktyczny WSZiB, pracownik działu IT. Prywatnie amator aktywnego wypoczynku, najchętniej rowerowego lub narciarskiego oraz kina i literatury z dziedziny fantastycznonaukowej.

mgr Karolina Ochała
Karolina Ochała jest absolwentką prawa Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Z reklamą związana jest od 4 lat i obecnie zarządza agencją kreatywną Bee On Tree (www.beeontree.com). Współpracowała m.in. z takimi markami jak: Intel, Comarch, XTPL, Ministerstwo Sprawiedliwości, Samanta, Miss Polski www.makesittrue.com, All For Body, Kuba Rzeźniczak.

mgr Artur Boczarski
Pracownik wiodącego banku w Polsce, trenerzy sprzedaży.
Artur Boczarski to absolwent WSZIB w Krakowie na kierunku Zarządzanie ( Handel i biznes międzynarodowy). W swoim CV ma ponad 6 lat pracy w bankowości na stanowiskach menadżerskich. Aktualnie prezes spółki rozwijającej placówki medyczne oraz prowadzący śniadania biznesowe dla przedsiębiorców.

dr Magdalena Kowalska-Musiał
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracę doktorską z zakresu marketingu relacyjnego obroniła w 2011 r. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania
i Bankowości. Zainteresowania naukowe dotyczą metodologii badań dotyczących relacji rynkowych w nowych uwarunkowaniach rynkowych.

dr inż. Dominika Woźny
Doktor nauk ekonomicznych, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki WSZiB w Krakowie, wykładowca przedmiotów związanych z zarządzaniem i marketingiem. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół zachowań nabywców oraz czynników je kształtujących.

dr Justyna Michniak - Szladerba
Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Autorka publikacji naukowych z obszaru zarządzania ludźmi oraz pracy doktorskiej na temat kształtowania zachowań etycznych pracowników. Specjalista ds. komunikacji interpersonalnej i zarządzania wizerunkiem.
 


 

Opis zajęć

Projektowanie Curriculum Vitae i Listu Motywacyjnego efektywne zarządzanie informacją o sobie
Warsztat skierowany do wszystkich aktywnych poszukiwaczy pracy, osób rozpoczynających swoją ścieżkę kariery zawodowej jak również do „weteranów”, którzy są na etapie zmiany dotychczasowej pracy zawodowej na „coś” zupełnie nowego.  Głównym celem warsztatu jest udzielenie uczestnikom warsztatu wskazówek, co powinno zawierać poprawnie napisane C.V. Jak napisać list motywacyjny, aby nie powielać informacji z CV. Jak przekonać pracodawcę, że jesteśmy idealnymi kandydatami na dane stanowisko pracy.
Wiedza merytoryczna, ale również ćwiczenia praktyczne. To także lekcja budowania pozytywnego wizerunku zewnętrznego w oczach innych ludzi.

GitHub - narzędzie nie tylko dla programistów
Jak sprawnie pracować nad wspólnym projektem w wieloosobowym zespole? Co to jest system kontroli wersji? Jak stworzyć własne repozytorium? Jak tworzyć dokumentację lub strony internetowe do swoich projektów? Do czego właściwie służy pull request?
Między innymi na te pytania spróbuję odpowiedzieć na krótkiej prezentacji GitHub'a czyli hostingowego serwisu internetowego przeznaczonego dla projektów programistycznych.

Współczesna komunikacja w nowych mediach adresowana do pokolenia Z
Uczestnicy zostaną zapoznani z teorią komunikacji wykorzystującą
symboliczny interakcjonizm. Ilustracją omawianych treści będą materiały
reklamowe z serwisu youtube.  

Prawdziwy czy udawany? Warsztaty komunikacji niewerbalnej
W czasie prelekcji zostanie omówiona kwestia ekspresji i mikroekspresji radości w kontekście teorii Paula Ekmana. Słuchacze dowiedzą się jak rozpoznać nieszczery uśmiech oraz będą mieli okazję do krótkiego interaktywnego treningu online.

Warsztat - Rozmowa kwalifikacyjna – wyścig o pracę, czyli kto lepszy ten pierwszy
Celem warsztatu jest przekazanie cennej wiedzy jak zarządzać swoim wizerunkiem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jak przygotować się do rozmowy o pracę. Uczestnicy warsztatu podczas aktywnego udziału w ćwiczeniach symulacyjnych będą budować swój wizerunek i pewność siebie.

Jak kreować własną markę? Zarządzanie wizerunkiem na przykładzie marki Robert Lewandowski
Uczestnicy wykładu dowiedzą się:
•    czym jest marka oraz zarządzanie wizerunkiem,  
•    jak budowana była i jest obecnie zarządzana marka Robert Lewandowski,  
•    jak podczas studiów kreować swoją markę,
•    jakie są możliwości kreowania własnej marki na WSZIB,

Współczesne uwarunkowania przedsiębiorczości dla sektora MŚP
Uczestnicy zostaną zapoznani z pojęciami takimi jak: przedsiębiorstwo, przedsiębiorca oraz przedsiębiorczość; zostaną przedstawione współczesne cele przedsiębiorstw, definiowane przez klasyczną teorię ekonomii, teorię menedżerską oraz wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Wskazane zostaną bariery rozwoju przedsiębiorczości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Merchandising w sklepach - wpływanie na zachowanie klienta.
W sklepach spędzamy coraz więcej czasu, niezależnie czy są to zakupy spożywcze, kosmetyczne czy odzieżowe, i jesteśmy tam poddawani procesom merchandisingu, często nawet o tym nie wiedząc. Ze względu na dużą konkurencję, przedsiębiorstwa stosują różnorodne środki oraz metody nakłonienia konsumentów do zakupu produktów. Jednym z takich sposobów jest wykorzystanie merchandisingu. Merchandising to odpowiednie rozmieszczenie towaru na półkach, to także wystrój sklepu, panujące tam zapachy i muzyka w tle. Wszystkie te czynniki składają się na prawidłowy odbiór danego sklepu przez klienta, skłaniają go do wejścia, zakupu, a co najważniejsze – do powrotu.

Powiedz kilka słów o sobie… Autoprezentacja, czyli sztuka pozytywnej prezentacji
Głównym celem warsztatu jest efektywne zarządzanie informacją o sobie. Walka z fobią społeczną (lękiem przed wystąpieniami publicznymi), praca nad umiejętnościami komunikacyjnymi oraz zwiększeniem pewności siebie. Lekcja skutecznego wywierania wpływu na innych poprzez umiejętne sterowanie emocjami. Poznanie tajników budowania pozytywnego wizerunku zewnętrznego w oczach innych ludzi.

Tajemnice oszczędzania- czyli tworzenie portfela krok po kroku
W czasie prelekcji uczestnicy zapoznają się z tajnikami sektora finansowego funkcjonującymi na terenie Polski. Zajęcia skutecznie usystematyzują wiedze uczestników w zakresie sposobu skutecznego oszczędzania i tworzenia własnego portfela. Będzie to także okazja na stworzenie osobistego planu finansowego oraz obrania strategii finansowej tak by zminimalizować ryzyko inwestycyjne.

Znaczenie kolorów w reklamie.
Kolory pełnią wiele istotnych funkcji w naszym życiu, oddziałują na nasze zmysły, wywierają duży wpływ na nasze samopoczucie, odpowiednio dobrane potrafią zmienić nasz nastrój oraz wpłynąć na zachowanie. Kolorystyka odgrywa ważną rolę w procesie dokonywania zakupu, jak również w samym postrzeganiu marki przez potencjalnego konsumenta. Na rynku reklamy na dużą skalę wykorzystuje się dobór kolorów do sterowania reakcjami odbiorców, prowokowania do określonych reakcji i zachowań – na przykład kupna. Dlatego też znaczenie kolorów w reklamie jest bardzo ważne.

Fair play. Znaczenie zachowań etycznych w pracy i życiu osobistym
W czasie prelekcji zostanie poruszona kwestia znaczenia zachowań etycznych w obecnych warunkach gospodarczych ze szczególnym naciekiem na relacje pracodawca-pracownik. W czasie warsztatów Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się ze studiami przypadków organizacji, w których występowały zachowania nieetyczne. Zostanie przeprowadzona dyskusja na temat powodów podejmowania takich zachowań, skutków dla pracodawcy i pracownika oraz metod profilaktyki i eliminacji.
 

Więcej informacji:

mgr Kamil Kowalik
Kierownik Biura Promocji i Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
e-mail: k.kowalik@wszib.edu.pl
tel.: 12 635 68 34
kom: 609 699 740


Powrót na górę strony