Management – First-cycle studies

///

Opis kierunku

Studying Management at the School of Management and Banking (WSZiB) in Cracow is an adventure that will help you learn what planning, organizing, leadership, motivating and supervising is. At our school, you will gain theoretical knowledge and practical skills that will allow you to manage your own business: negotiate, think creatively and work in a team. Using innovative technologies, we will make sure that you are ready for your role as a manager or a business advisor.
Our classes are held in the form of workshops and run by experts and business practitioners.

We offer

full-time programmes,

as well as part time programmes

The programme takes
3 years (6 semesters)
3.5 years (7 semesters)

Total number of hours
5250 hours
(lectures, practical classes, laboratories, consultations, e-learning)


Czego się nauczysz?

 • You will gain comprehensive knowledge of management, economics, marketing, business law, business informatics and accounting, in short, business management.
 •  On the labour market, you will be able to exhibit remarkable soft skills, that are hugely important in people management (HR), as well as hard skills (the use of the latest information technology – IT).
 •  You will learn how to prepare analyses, business plans, innovative projects and implement ideas/solutions.
 •  With our workshop-style classes, that are given the most importance in our programme, you will develop your interpersonal skills and teamwork abilities. We use strategy games, such as Agile Warriors and business simulations (e.g. Marketplace), whose e-learning versions were designed by our IT specialists in cooperation with the University of Tennessee (USA).

Twoja ścieżka kształcenia

Program studiów na kierunku Zarządzanie łączy wiedzę z różnych dziedzin. Przedmioty pogrupowane są w modułach/blokach tematycznych: ogólnych, podstawowych oraz kierunkowych. Po ukończeniu pierwszego semestru studiów i poznaniu podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania wybierzesz ścieżkę dalszego kształcenia i rozwoju konkretnych umiejętności (zakresy kształcenia). Masz do wyboru szeroki wachlarz możliwości: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, reklama i grafika komputerowa, zarządzanie procesem tworzenia aplikacji lub logistyka w przedsiębiorstwie.

Gdzie znajdziesz pracę

Graduates of the Management programme are excellent at mid-level management positions. Our students are perfect project managers, team leaders and business advisors. Moreover, they can handle very well running their own business, e.g. family businesses.

I Rok
 • Język obcy 10 ECTS
 • Antropologia kultury / Kultura organizacji 2 ECTS
 • Planowanie kariery zawodowej / Podstawy wiedzy o rynku pracy 2 ECTS
 • Marketing 4 ECTS
 • Informatyka 4 ECTS
 • Mikroekonomia 6 ECTS
 • Makroekonomia 6 ECTS
 • Rachunkowość 8 ECTS
 • Prawo 8 ECTS
 • Podstawy zarządzania 8 ECTS
 • Zastosowanie matematyki w zarządzaniu 7 ECTS
 • Zakres kształcenia
II Rok
 • Polityka finansowa 6 ECTS
 • Socjologia / Problemy E-biznesu 3 ECTS
 • Psychologia / Techniki zakładania firmy 3 ECTS
 • Statystyka 6 ECTS
 • Podstawy ekonometrii 5 ECTS
 • Marketing relacji z klientem 4 ECTS
 • Prawo gospodarcze 3 ECTS
 • Nauka o organizacji 5 ECTS
 • Zarządzanie marketingowe 5 ECTS
 • Matematyka 6 ECTS
 • Zarządzanie jakością 3 ECTS
 • Skuteczne przywództwo 3 ECTS
 • Zakres kształcenia
Rok III
 • Badania marketingowe 5 ECTS
 • Informatyka w zarządzaniu 2 ECTS
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 4 ECTS
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 ECTS
 • Rachunkowość finansowa 4 ECTS
 • Ubezpieczenia w działalności gospodarczej 3 ECTS
 • Metodologia badań naukowych 3 ECTS
 • Seminarium dyplomowe / praca dyplomowa 15 ECTS
 • Zakres kształcenia
Rok IV
 • Ochrona własności intelektualnej / Prawo komputerowe 3 ECTS
 • Zarządzanie projektami 4 ECTS
 • Analiza rynku 4 ECTS
 • Zachowania organizacyjne 4 ECTS
 • Marketplace 3 ECTS
 • Praktyka zawodowa 19 ECTS
 • Zakres kształcenia


Rekomendacje

 

 

 

 

 


Warto studiować Zarządzanie na WSZiB w Krakowie?

Practice-oriented training

Practice-oriented training

Analytical thinking and personal effectiveness

Analytical thinking and personal effectiveness

Our own intranet platforms

Our own intranet platforms

Modern IT tools

Modern IT tools

Communication skills

Communication skills

Professional teaching staff

Professional teaching staff

Unique study atmosphere

Unique study atmosphere

Opportunities to study abroad

Opportunities to study abroad

Professional career

Professional career


Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content