Modernizacja i rozbudowa serwerowni oraz pomieszczenia UPS

///

Modernizacja i rozbudowa serwerowni oraz pomieszczenia UPS

zakończono zbieranie ofert:

System gaszenia gazem

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonanie instalacji gaszenia gazem w 3 pomieszczeniach (2 serwerowni, rozdzielni/UPS) w budynku dydaktycznym na al. Kijowskiej 14 w Krakowie jako realizacji elementu składowego pozycja 6.1 system gaszenia gazem (2 serwerownie + rozdzielnia/UPS) realizowanego projektu „WDROŻENIE NOWEJ JAKOŚCI NAUCZANIA I WYMIANY WIEDZY W WSZIB POPRZEZ ROZBUDOWĘ INNOWACYJNEJ INFRASTRUKTURY DLA STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ” dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W ramach wykonywanego zadnia dostarczyć projekt posiadający wszelkie uzgodnienia (tam gdzie są wymagane), dostarczyć stosowne urządzenia i wykonać instalację i wszystkie konieczne przy tego typu inwestycjach czynności. Całość powinna być zakończona odpowiednią do tego typu instalacji dokumentacją techniczną i zakończona stosownym odbiorem.

Przewidywany czas wykonywania usługi przypada od lipca (po 11tym) do sierpnia (do 20tego). Ostateczne terminy zostaną uzgodnione z wykonawcą wybranym w wyniku postępowania ofertowego.

Oferta cenowa powinna zawierać m.in. harmonogram przewidywanych do wykonania prac, warunki gwarancyjne, sposób świadczenia gwarancji, informację o obsłudze pogwarancyjnej i czy instalacja może być wykonywana podczas pracy serwerowni.

Jako środek gaśniczy preferowany będzie gaz HFC-227ea (FM-200).

Prosimy również na dołączenie listy referencyjnej na podobne usługi.

Sposób płatności: przelew terminowy na podstawie faktury po odbiorze wykonanej usługi.

Prosimy o podesłanie ofert mailem na adres: tomwoj@wszib.edu.pl oraz złożenie ich w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy al. Kijowskiej 14, pok. 417 do dnia 13 czerwca 2011 roku godz. 16:00.

Wybór oferty nastąpi 14 czerwca. Wybrana firma będzie zobowiązana do wystawienia faktury pro-forma w dniu 14 czerwca. Po wybraniu oferty może okazać się konieczne podpisanie umowy na realizację zamówienia.

W razie wystąpienia dalszych pytań lub umówienia wizji lokalnych pomieszczeń objętych zapytaniem prosimy o kontakt z Tomaszem Wojdyńskim (501 699 757). Do niniejszego zapytania dołączymy xero planów pomieszczeń objętych zapytaniem oraz zdjęcia.

Uszczelnienie pomieszczeń

data: 6.06.2011r.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na uszczelnienie pomieszczeń (2 serwerowni, pomieszczenia UPS) w budynku dydaktycznym na al. Kijowskiej 14 w Krakowie jako realizacji elementu składowego pozycja 6.2 uszczelnienie pomieszczeń (2 serwerowni, rozdzielni/UPS) realizowanego projektu „WDROŻENIE NOWEJ JAKOŚCI NAUCZANIA I WYMIANY WIEDZY W WSZIB POPRZEZ ROZBUDOWĘ INNOWACYJNEJ INFRASTRUKTURY DLA STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ” dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Uszczelnienie ma na celu umożliwienie instalacji w pomieszczeniach objętych pracami systemu gaszenia pożaru gazem. Postępowanie w ramach tego zadania (instalacji systemu gaszenia gazem) będzie przedmiotem innego zapytania.

Prosimy również na dołączenie listy referencyjnej na podobne usługi.

Wybór oferty nastąpi 14 czerwca. Wybrana firma będzie zobowiązana do wystawienia faktury pro-forma w dniu 14 czerwca. Po wybraniu oferty może okazać się konieczne podpisanie umowy na realizację zamówienia.

Sposób płatności: przelew terminowy na podstawie faktury po odbiorze wykonanej usługi.

Prosimy o podesłanie ofert mailem na adres: tomwoj@wszib.edu.pl oraz złożenie ich w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy al. Kijowskiej 14, pok. 417 do dnia 13 czerwca 2011 roku godz. 16:00.

W razie wystąpienia dalszych pytań lub umówienia wizji lokalnych pomieszczeń objętych zapytaniem prosimy o kontakt z Tomaszem Wojdyńskim (501 699 757).

 

UPS centralny

data: 6.06.2011r.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę 2 UPS’ów o mocy 30 kVA każdy z pracami wdrożeniowymi (wykonanie pionów zasilających do 2 serwerowni oraz pierwszego piętra – biura i części 4 piętra – pomieszczenia działu IT) w budynku dydaktycznym na al. Kijowskiej 14 w Krakowie jako realizacji elementu składowego pozycja 6.3 UPS centralny – Dziedzicki Wariant IV – 30 kVA realizowanego projektu „WDROŻENIE NOWEJ JAKOŚCI NAUCZANIA I WYMIANY WIEDZY W WSZIB POPRZEZ ROZBUDOWĘ INNOWACYJNEJ INFRASTRUKTURY DLA STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ” dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zakres prac koniecznych do podłączenia ofertowanych UPS’ów do sieci elektrycznej w budynku należy ustalić z firmą Zakład Instalacji Elektrycznych Adam Dziedzicki (tel. kom. 502 303 820), która opiekuje się naszą instalacją.

Oferta oprócz cen i przewidywanego terminu realizacji przyszłego zamówienia powinna zawierać co najmniej następujące informacje: wagę elementów urządzenia (szafy UPS, szaf bateryjnych); sposób podparcia (w celu wyliczenia obciążeń punktowych); dokładne wymiary; moc cieplną urządzeń (podaną w jednostkach BTU), która pozwoli na dobranie odpowiednich klimatyzatorów; zakres zalecanych temperatur pracy; informację o gwarancji i obsłudze pogwarancyjnej; czasy podtrzymania (w kilku stanach obciążenia w tym przy 100% obciążenia UPS’a) oraz żywotność baterii.

Dodatkowo UPS powinien być wyposażony w styki bezpotencjałowe, które umożliwią przekazanie informacji o parametrach pracy UPS (głównie o przejściu na stan pracy z baterii, tj. brak zasilania) do systemu sterowania budynkiem w standardzie KNX, który istnieje na naszym obiekcie.

Prosimy również o informacje o transporcie urządzenia: czy oferta obejmuje jego umieszczenie w docelowym pomieszczeniu (do wglądu na miejscu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu) czy tylko dowóz do naszej siedziby (podwórze).

Prosimy również o dołączenie listy referencyjnej na dostawę i instalację podobnych urządzeń.

Wybór oferty nastąpi 14 czerwca. Wybrana firma będzie zobowiązana do wystawienia faktury pro-forma w dniu 14 czerwca. Po wybraniu oferty może okazać się konieczne podpisanie umowy na realizację zamówienia.

Sposób płatności: przelew terminowy na podstawie faktury po odbiorze kompletnej usługi.

Prosimy o podesłanie ofert mailem na adres: tomwoj@wszib.edu.pl oraz złożenie ich w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy al. Kijowskiej 14, pok. 417 do dnia 13 czerwca 2011 roku godz. 16:00.

W razie wystąpienia dalszych pytań prosimy o kontakt z Tomaszem Wojdyńskim (501 699 757).

zakup klimatyzacji

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostarczenie i montaż klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni oraz UPS w budynku dydaktycznym na al. Kijowskiej 14 w Krakowie jako realizacji elementu składowego pozycja 6.4 zakup klimatyzacji (do nowego pomieszczenia UPS’a oraz do serwerowni) realizowanego projektu „WDROŻENIE NOWEJ JAKOŚCI NAUCZANIA I WYMIANY WIEDZY W WSZIB POPRZEZ ROZBUDOWĘ INNOWACYJNEJ INFRASTRUKTURY DLA STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ” dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Ofertowany sprzęt należy ustalić podczas wizji lokalnej na miejscu. Wizje lokalne można przeprowadzić na miejscu wykonania przyszłych prac po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym (tomwoj@wszib.edu.pl) lub telefonicznym (501 699 757).

Do składanego zamówienia będzie podpisana osobna umowa na temat jego realizacji.

W/W prace należy wykonać przy zapewnieniu ciągłości działania obecnej infrastruktury WSZiB.

Prosimy o podesłanie ofert mailem na adres: tomwoj@wszib.edu.pl lub złożenie ich w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie przy al. Kijowskiej 14, pok. 417 do dnia 13 czerwca 2011 roku.

zrealizowano:

system informacji o zagrożeniach: woda, temperatura, brak zasilania

data: 6.10.2010r.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie zwraca się z zapytaniem o złożenie ofert (osobno na każdy opisany niżej „wyszczególniony element składowy zadania”) na wykonanie instalacji zintegrowanej z działającym w budynku przy al. Kijowskiej 14 w Krakowie systemem sterowania (oświetleniem, c.o., roletami w auli – sala 13K, roletami wejściowymi w dziekanacie) w standardzie KNX wg poniższych specyfikacji w ramach realizowanego projektu:
„WDROŻENIE NOWEJ JAKOŚCI NAUCZANIA I WYMIANY WIEDZY W WSZIB POPRZEZ ROZBUDOWĘ INNOWACYJNEJ INFRASTRUKTURY DLA STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ”
dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Elementy specyfikacji zamawianych systemów:

Zgodnie z „Wyszczególnione elementy składowe zadania” poz. 5.5 o nazwie: wizualizacja stanu urządzeń – oświetlenie, temperatura, elektrozawory – oprogramowanie:

Przedmiotem tej oferty jest dostarczenie oprogramowania umożliwiającego wizualizację uszczegółowioną poniżej oraz jego instalację na wskazanym przez Uczelnię serwerze umieszczonym w serwerowni. Wizualizacja ma na bieżąco odwzorowywać parametry i rzeczywisty stan pracy poszczególnych urządzeń, w tym co najmniej temperaturę w pomieszczeniach (zadana i aktualna), otwarte okna, przegrzanie lub zamarzanie pomieszczeń, poziom włączenia poszczególnych lamp (w %) oraz wizualizacja ma umożliwiać zadawanie (sterowanie) możliwymi do zdalnej obsługi parametrami elementów systemu. Sterowanie i zarządzanie powinno odbywać się poprzez dowolny komputer z przeglądarką internetową (co najmniej IE) w sieci lokalnej.
Oprogramowanie do wizualizacji musi mieć możliwość łatwej rozbudowy i upgrade’u do większej ilość monitorowanych urządzeń i parametrów.

Zgodnie z „Wyszczególnione elementy składowe zadania” poz. 5.4 o nazwie: centralny/zdalny restart kiosków informacyjnych – instalacja:

Przedmiotem tej oferty jest system, który ma umożliwiać restart stanowisk SUSZI rozmieszczonych po całym budynku przy pomocy istniejącego panelu dotykowego w helpdesku (hol główny), przycisków KNX umieszczonych w serwerowni (lub innym wskazanym pomieszczeniu działu IT). Dodatkowo restartu będzie można dokonać przez:
– oprogramowanie do wizualizacji systemu (ujęte w punkcie pierwszym),
– zdalnie –poprzez sieć Internet.

Zgodnie z „Wyszczególnione elementy składowe zadania” poz. 6.5 o nazwie: system informacji o zagrożeniach: woda, temperatura, brak zasilania:

Przedmiotem tej oferty jest monitoring, który dotyczy pomieszczeń 4 serwerowni (jednej na piętrze 4 oraz trzech w przyziemiu), w których to należy zainstalować urządzenia w standardzie KNX pozwalające na pełną kontrolę temperatury zarówno w samym pomieszczeniu jak i szafach serwerowych. System ma także na bieżąco monitorować stan zasilania agregatów klimatyzacji oraz ma informować o pojawieniu się w pomieszczeniu wody.
Informacje o stanie poszczególnych parametrów mają być przesyłane na istniejący panel dotykowy umieszczony w recepcji oraz na serwer z oprogramowaniem do wizualizacji systemu (który ujęty jest w punkcie pierwszym niniejszego zapytania cenowego).
Stany alarmowe mają być wysyłane w formie priorytetów na istniejący panel dotykowy umieszczony w helpdesku (hol główny), do serwera wraz z wizualizacją systemu, a także w formie wiadomości SMS do uprawnionych osób.

Wykonanie usług ma zawierać komplet urządzeń pracujących w standardzie KNX wraz z ich uruchomieniem i niezbędnym oprogramowaniem.
Uruchamianie powyższych systemów nie może w żaden sposób negatywnie wpływać na bieżącą pracę systemu KNX objętego gwarancją.
Ze względu na rozpisanie tych pozycji we wniosku prosimy o złożenie 3 ofert na każde z „wyszczególnionych elementów składowych zadania”.
Ze względu na konieczność zachowania gwarancji obecnie wykonanej instalacji, z którą powyższe systemy mają być zintegrowane, firmy składające ofertę muszą posiadać certyfikat EIB/KNX oraz wykazać pracownika, który znajduje się na oficjalnej liście partnerów uprawnionych do instalowania systemów w standardzie KNX.
Firma składająca oferty powinna także przedłożyć listę z realizacją podobnych usług (co najmniej dwóch) za okres ostatnich dwóch lat (z podaniem wartości, terminu i rodzaju dostawy).
Składane oferty powinny wskazywać możliwy (ze strony oferenta) termin wykonania. Prace oraz fakturowanie powinny odbyć się w październiku lub pierwszej połowie listopada 2010 r.
Proszę o podesłanie ofert e-mailem oraz złożenie osobiście (lub wysłanie listem poleconym) w naszej siedzibie przy al. Kijowskiej 14, piętro 4, pok. 417 lub 415 – dział IT w godz. 8:00 16:00 do czwartku 14.10.2010r. włącznie.
W przypadku dodatkowych pytań, zorganizowania ewentualnej wizji lokalnej ze wskazaniem miejsc dołączenia się do magistrali istniejącej instalacji KNX, dostępu do istniejącej dokumentacji (przekroje budynku), prosimy o kontakt z:
dr. inż. Tomaszem Wojdyńskim
al. Kijowska 14,
30-079 Kraków

tel. mob. 501 699 757

 

Galeria- pomieszczenia UPS przed wdrożeniem

 

Galeria- klimatyzacja

Galeria- UPS- instalacja

Galeria- UPS po wdrożeniu

<>

Galeria- Instalacja gaszenia gazem


Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content