Finansowanie ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego

///

Cel i korzyści

Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwenci będą znać rodzaje działań służących poprawie jakości środowiska naturalnego oraz narzędzia stymulujące zachowania proekologiczne podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska, ekologicznym rynku finansowym, znajomość instytucji finansujących działania w zakresie ochrony środowiska oraz warunków dostępu do publicznych źródeł finansowania, zarówno krajowych jak i zagranicznych. 
Absolwentów przygotowuje się do pracy w administracji rządowej i samorządowej, służbach ochrony środowiska, parkach narodowych i krajobrazowych, w szkolnictwie, instytucjach oświatowych i kulturalnych, w gospodarce komunalnej, w komórkach ochrony środowiska w przemyśle, w biurach planowania przestrzennego, w społecznych organizacjach ekologicznych.

 

Adresaci

Studia podyplomowe Finansowanie ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego są skierowane przede wszystkim do pracowników służb ochrony środowiska oraz urzędów, instytucji i jednostek gospodarczych współpracujących z ochroną środowiska, a także pracowników systemu edukacji, samorządów i organizacji społecznych. 

Wykładowcy

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę naukową, posiadającą wieloletnie akademickie doświadczenie w obszarze ochrony środowiska a także przez pracowników instytucji publicznych zajmujących się tą tematyką w praktyce.

Program

 • Systemy zarządzania jakością w ochronie środowiska, EMAS
 • Podstawy ekonomiki ochrony środowiska
 • Finansowanie ochrony środowiska w Polsce
 • Ochrona powietrza atmosferycznego
 • Monitoring środowiska 
 • Zadania JST w ochronie powietrza
 • Monitoring środowiska i programy jego ochrony
 • Gospodarka odpadami
 • Edukacja ekologiczna
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Opłaty

Całkowity koszt: 3300 zł lub 4 x 825 zł

 • Zjazdy: sobota-niedziela
 • Liczba miesięcy: 10
 • Liczba godzin: 160
 • Liczba zjazdów: 10

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content