BIM – modelowanie i zarządzanie projektem budowlanym

///

 

Zapisz się online

Cel

 

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z nowymi technologiami projektowania i zarządzania informacją budowlaną w procesach Building Information Modeling (BIM) z wykorzystaniem najpopularniejszych systemów BIM.
Główne cele studiów:
 • Wprowadzenie do technologii Building Information Modeling (Management)
 • Modelowanie architektoniczno – budowlane
 • Tworzenie rodzin komponentów
 • Modelowanie bryłowe i programowanie Dynamo
 • Zarządzanie projektem budowlanym

Kierunekprowadzony przy współpracy z Autoryzowanym Partnerem Akademickim Autodesk przez wykładowców Politechniki Krakowskiej.

 

Adresaci studiów

Studia przewidziane są dla absolwentów, co najmniej pierwszego stopnia studiów architektonicznych, budownictwa lub pokrewnych.

Forma prowadzenia zajęć i warunki ukończenia studiów

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów (20 godz.),ćwiczeń w laboratorium komputerowym (130 godz.), seminariów dyplomowych (10godz.), pracy własnej na podstawie udostępnionych materiałów, oraz konsultacji(w tym on-line).

 

Ukończeniei zaliczenie wszystkich modułów szkoleniowych, zdanie przewidzianych egzaminów orazwykonanie pracy dyplomowej.

 

 

Korzyści

 

Zajęcia prowadzone w nowoczesnych laboratoriach komputerowych WSZiB, przez autoryzowanych instruktorów z wieloletnim doświadczeniem, w oparciu o autoryzowane materiały.
Uczestnicy otrzymują po ukończeniu:
 • Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w języku polskim i angielskim,
 • Certyfikaty ukończenia autoryzowanych  szkoleń firmy Autodesk,
 • Możliwość zdawania egzaminów Autodesk Certified Professional.

 

Tematyka modułów

Moduł 1. Podstawy modelowania (40 godz.):
 • Podstawowe zasady modelowania i dokumentacji. LOD.
 • Obiekty odniesienia. Położenie i orientacja w terenie. Więzy, relacje.
 • Modelowanie podstawowych elementów. Metody edycji elementów, szkicowanie.
 • Korzystanie z bibliotek elementów, rodziny, typy, wystąpienia.
 • Tworzenie rodzin komponentów lokalnych.
Moduł 2. Dokumentacja i prezentacja (20 godz.):
 • Zestawienia i etykiety. Opisy. Szczegóły. Odwołania. Arkusze.
 • Fazy, warianty projektu. Grupy, zespoły i części. Zarządzanie stylami grafiki.
 • Praca z chmurami punktów. Drukowanie i publikacja.
 • Widoki prezentacyjne 3d. Renderowanie i animacja.
 • Analizy słoneczne, oświetlenia, energetyczne na modelu budynku.
 • Wizualizacja modelu 3dsMax: importowanie projektu z Revit do 3ds Max (.RVT, .3DS, .FBX).
 • Ustawienie ujęć, oświetlenia sceny i przygotowanie ustawień renderowania.
Moduł 3. Parametryczne rodziny komponentów (30 godz.):
 • Idea rodzin. Kategorie obiektów, rodziny i typy. Parametry: projektu, globalne, rodziny.
 • Parametry współdzielone i raportujące. Formuły w parametrach.
 • Edycja rodzin systemowych.
 • Tworzenie i modyfikacja rodzin komponentów– edytor rodzin, szablony.
 • Środowisko tworzenia rodzin lokalnych.
Moduł 4. Modelowanie bryłowe swobodne i parametryczne. Programowanie Dynamo (30 godz.):
 • Wprowadzenie do parametrycznego modelowania brył i programowania Dynamo.
 • Tworzenie i edycja modelu bryłowego w edytorze rodzin i lokalnie.
 • Bryły parametryczne. Komponenty adaptacyjne. Powtórzenia.
 • Modelowanie koncepcyjne bryłowe (analizy powierzchni, oświetlenia, energetyczne na modelu koncepcyjnym). Przekształcenie modelu bryłowego w model BIM.
 • Wprowadzenie do programowania Dynamo.
 • Zarządzanie parametrami i informacją w modelu BIM za pomocą Dynamo.
Moduł 5. Koordynacja i zarządzanie środowiskiem projektowym (30 godz.):
 • Tradycyjny proces projektowania a proces BIM. Miejsce BIM w procesach – DBB, DB, IPD. Poziomy dojrzałości BIM. Klasyfikacja i standaryzacja w BIM. BuildingSMART. Open BIM.
 • Zarządzanie projektem. Standardy projektu. Rozszerzenia. Biblioteki.
 • Współpraca branżowa poprzez pliki .rvt, .dwg, .ifc. Przeglądarki IFC.
 • Model analityczny i analiza konstrukcji Revit – Robot.
 • Podstawy modelowania instalacji. BIM w infrastrukturze.
 • Współpraca grupowa w projekcie: lokalnie i globalnie.
 • Integracja i zarządzanie modelami w Navisworks (TimeLiner, Animator, Scripter, kolizje).
 • Zarządzanie środowiskiem projektowym (CDE) przez aplikacje „w chmurze”.
Moduł 6. Seminarium dyplomowe (10 godz.):
 • Prezentacja i omawianie prac dyplomowych studentów.

 

Opłaty

 

Uczelnia nie pobiera wpisowego. Czesne za studia jest uzależnione od sposobu wpłaty:
 • Płatność w 1 racie: 4200 zł
 • Płatność w 2 ratach: 4400 zł (2200 zł + 2200 zł)
 • Wpisowe zaliczane w poczet czesnego: 100 zł

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content