Staże śródroczne

Cel stażu śródrocznego

Zwiększenie kompetencji zawodowych przez współpracę z pracodawcami w ramach staży, wizyt studyjnych i spotkań warsztatowych.

Czas trwania

Staże śródroczne to 80 godzin stażowych u przedsiębiorcy + 7 godzin organizacyjnych

Sposób realizacji

Staże śródroczne poprzedzone zostaną spotkaniem z przedsiębiorcami (2 godziny) oraz spotkaniem studyjnym u potencjalnego pracodawcy (5 godzin) celem wypracowania programu stażowego. Każdy uczestnik stażu otrzymuje stypendium stażowe w kwocie 18 zł za godzinę stażu – 1440 zł!

Pierwsze staże rozpoczynają się na początku listopada. Dokładny harmonogram zostanie opublikowany po weryfikacji listy rankingowej.

Staże wakacyjne

Cel stażu wakacyjnego

Zwiększenie kompetencji zawodowych przez współpracę z pracodawcami w ramach staży, wizyt studyjnych i spotkań warsztatowych.

Czas trwania

Staże wakacyjne to 160 godzin stażowych u przedsiębiorcy + 7 godzin organizacyjnych

Sposób realizacji

Staże wakacyjne poprzedzone zostaną spotkaniem z przedsiębiorcami (2 godziny) oraz spotkaniem studyjnym u potencjalnego pracodawcy (5 godzin) celem wypracowania programu stażowego. Każdy uczestnik stażu otrzymuje stypendium stażowe w kwocie 18 zł za godzinę stażu – 2880 zł!

Pierwsze staże rozpoczynają się na początku listopada. Dokładny harmonogram zostanie opublikowany po weryfikacji listy rankingowej.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content