Symulacja biznesowa Marketplace

///

Cele szkolenia

Najnowocześniejsza metodologia szkoleniowa. Symulatory biznesu Marketplace® pozwalają w bardzo bezpiecznych, symulowanych warunkach rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania. Uczestnicy zajęć odkrywają naturę realistycznych decyzji biznesowych, w tym powiązania, konflikty i kompromisy pomiędzy poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi biznesu. Jest to wyjątkowa okazja nauki poprzez praktykę, łącząca naukę poprzez zabawę z nowoczesnym i innowacyjnym narzędziem e-learningowym, konkretnymi celami biznesowymi oraz sprawdzonymi teoriami organizacji i zarządzania.

Sposób organizacji szkolenia

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 9 kwietnia 2015 w jednym laboratoriów komputerowych WSZiB. Pozostałe zajęcia realizowane będą w cyklach 9 spotkań e-learningowych.

Czas trwania szkolenia

Harmonogram spotkań zostanie ustalony z uczestnikami szkolenia

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatny indywidualny kod licencyjny uprawniający do korzystania z symulacji biznesowej Marketplace!

Program szkolenia

Zorganizowanie firmy

Ustalenie nazwy firmy; Sprzedaż akcji o wartości 1,000,000 $ zespołowi zarządzającemu firmą; Nadanie funkcji poszczególnym członkom zespołu; Określenie celów do zrealizowania przez poszczególnych członków zespołu, reguł postępowania zespołu oraz sposobu podejmowania decyzji; Zlecenie wykonania badania rynku.

Założenie firmy

Sprzedaż akcji o wartości 1,000,000 $ zespołowi zarządzającemu firmą; Analiza badań rynku; Wybór początkowych segmentów docelowych i ogólnej strategii rozwoju firmy; Ustalenie celów firmy; Zaprojektowanie marki dla poszczególnych segmentów docelowych; Zaplanowanie otwarcia jednego lub dwóch biur sprzedaży; Budowa zakładu produkcyjnego.

Wejście na rynek testowy

Sprzedaż akcji o wartości 1,000,000 $ zespołowi zarządzającemu firmą; Zatrudnienie kadry handlowej; Przydzielenie nowych marek pracownikom handlowym; Ustalenie cen produktów; Zaprojektowanie kampanii reklamowej; Ustalenie harmonogramu produkcji; Zakupienie badań rynku.

Umiejętna korekta

Sprzedaż akcji o wartości 1,000,000 $ zespołowi zarządzającemu firmą; Analiza danych rynkowych i operacyjnych uzyskanych na rynku testowym; W miarę potrzeb – korekta strategii i taktyk firmy (projekt marki, ceny, reklama, personel handlowy i produkcja).

Inwestowanie w przyszłość

Przygotowanie biznesplanu i poszukiwanie inwestorów wysokiego ryzyka; Inwestowanie w prace badawczo-rozwojowe, aby wprowadzić na rynek nowe komponenty produktów; Znaczne rozszerzenie terytorium objętego działalnością poprzez dodanie nowych biur sprzedaży; Zwiększenie wydajności fabryki dzięki zarządzaniu mocami produkcyjnymi; Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu.

Rozszerzanie oferty rynkowej

Wprowadzenie na rynek nowych produktów, zawierających nowe komponenty R&D; Kontynuacja ekspansji na rynku poprzez zatrudnianie kolejnych sprzedawców, otwieranie nowych biur sprzedaży i zwiększanie wydajności.

Udoskonalenie strategii biznesowej

Analizowanie danych rynkowych, aby określić, jak w lepszy sposób zaspokajać potrzeby klientów oraz prześcignąć konkurencję poprzez projekty marek, ceny, reklamy, nowe biura sprzedaży i zachęty dla sprzedawców.

Ofensywa

Udoskonalanie taktyk marketingowych; Wykorzystanie szansy, jaką daje najlepszy kwartał w roku.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie zajęć dydaktycznych opartych na symulacji biznesowej Marketplace® Live.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content