Projekty finansowane przez MEiN

///

Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Stworzenie specjalistycznego wirtualnego laboratorium informatycznego

W dniu 26 lutego 2021 roku Minister Edukacji i Nauki ogłosił wyniki konkursu dotyczącego przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. Wniosek przygotowany przez WSZiB w Krakowie uzyskał pozytywną opinię i został skierowany do dofinansowania.

Otrzymane w ramach konkursu środki przeznaczymy na modernizację specjalistycznych laboratoriów komputerowych, które będą dostępne zdalnie dla studentów WSZIB. Dzięki pracy i zaangażowaniu działu IT już teraz nasi studenci mogą korzystać z fizycznej infrastruktury znajdującej się na WSZIB bez konieczności przyjazdu na uczelnię. Dzięki uzyskanemu wsparciu baza dostępnego specjalistycznego sprzętu poszerzy się o kolejne laboratorium.

Celem projektu jest stworzenie wydajnego środowiska hardwareowego pozwalającego na wirtualizację specjalistycznego laboratorium komputerowego. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli w pełni wykorzystać posiadane przez uczelnie oprogramowanie specjalistyczne:

  • Zaawansowane systemy ERP pozwalające na prowadzenie własnej wirtualnej firmy wykorzystywane w dydaktyce na kierunkach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie (aspekty ekonomiczne) jak też Informatyka (w obszarze technicznych aspektów funkcjonowania systemów komputerowych w zarządzaniu)
  • Dedykowanych maszyn wirtualnych dla studentów kierunku informatyka, które pozwalają na wydajną i bezpieczną pracę z systemami operacyjnymi czy bazodanowymi bez ingerencji w fizyczną infrastrukturę uczelni;
  • Zdalne laboratorium sieci komputerowych CISCO – gdzie studenci mają dostęp do fizycznych sprzętów, co pozwala na prowadzenie zdalnych laboratoriów z przedmiotu Sieci komputerowe tak, że studenci pracują na tych samych urządzeniach, na których wykonywaliby praktyczne zadania.

Zakup zestawów jest komplementarny z posiadanym już autorskim (napisanym przez zespół programistów WSZIB) innowacyjnym w skali kraju narzędziem pozwalającym na zdalne wykorzystanie fizycznych komputerów i oprogramowania na nich zainstalowanego. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest całkowita eliminacja problemów występujących w dydaktyce zdalnej po stronie studenta, a wynikających ze niskiej wydajności sprzętu po stronie użytkownika (studenta). Wdrożenie to pozwoli na pełne uczestnictwo studentów w dydaktyce nawet na przedmiotach, na których wykorzystywane jest oprogramowanie, którego licencja zakłada możliwość jedynie pracy na komputerach będących infrastrukturą uczelni, gdyż student lub wykładowca będzie wykorzystywał swój domowy sprzęt jedynie jako monitor, mysz i klawiatura, a praca będzie odbywała się na komputerze uczelni z wykorzystaniem technologii RDP.

Tablica informacyjna: tablica_budżet_państwa

 

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content