Informatyka stosowana – studia II stopnia w WSZIB!

///
Informatyka stosowana – studia II stopnia w WSZIB!
29 sty '24

W dniu 27 grudnia 2023 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Dariusz Wieczorek udzielił Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie pozwolenia na utworzenie studiów II stopnia o profilu praktycznymi na kierunku Informatyka stosowana. Decyzja Ministra jest poprzedzona pozytywną opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która zweryfikowała program studiów magisterskich, efekty uczenia oraz sylwetki absolwentów. Studia trwają 3 semestry i są przeznaczone dla absolwentów kierunków inżynierskich.

Studia magisterskie na kierunku Informatyka stosowana stanowią naturalną konsekwencję rozwoju WSZIB i dopełniają ofertę dydaktyczną w obszarze informatyki. Jest to również odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy i gospodarki, gdyż informatycy to obecnie jedni z najbardziej poszukiwanych specjalistów.

Program studiów magisterskich kierunku Informatyka stosowana został podzielony na dwa uzupełniające się obszary, tj. wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne kształtujące tzw. “kanon informatyki” oraz dwie specjalizacje: Technologie informatyczne w Big Data oraz Software engineering i produkcja oprogramowania.

Specjalizacja Technologie Informatyczne w Big Data na kierunku Informatyka stosowana jest zaprojektowana w celu przygotowania absolwenta do pracy w szeroko pojętym sektorze IT związanym z bazami danych oraz analizą dużych zbiorów danych. Jest to unikalna propozycja, oferująca pogłębioną wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii bazodanowych oraz sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym kształtowaniu umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku kierownika projektów związanych z Big Data.

Specjalizacja Software Engineering i Produkcja Oprogramowania na kierunku Informatyka stosowana przygotowuje absolwenta do pełnienia kluczowych funkcji kierowniczych związanych z produkcją oprogramowania w dużych zespołach softwarehouse’owych. Ta ścieżka kształcenia skupia się na tworzeniu programisty-menadżera, który nie tylko potrafi rozwiązywać złożone problemy technologiczne, ale także sprawnie zarządzać dużymi zespołami programistów, współpracować przy wielozespołowych projektach programistycznych oraz pracować w nurcie nowoczesnych metod zarządzania projektami informatycznymi. Program kształcenia tej specjalizacji został starannie zaprojektowany tak, aby absolwent zdobył nie tylko wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania i tworzenia oprogramowania, ale również rozbudowane kompetencje związane z zarządzaniem projektami informatycznymi.

Więcej informacji na temat nowego kierunku TUTAJ


Skip to content